Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sztuka

Socrealizm w tle

Triumf ideologii, jedna z sal wystawy „Za żelaznš kurtynš”
TYCJAN GNIEW PODSKARBIŃSKI/FUNDACJA POLSKIEJ SZTUKI NOWOCZESNEJ
Ponad sto prac z polskiej kolekcji na moskiewskiej wystawie
Jacek Tomczuk z Moskwy

Trzeba mieć dużo odwagi, by przywozić do Moskwy malarstwo socrealistyczne. Do miasta, gdzie stoi Uniwersytet Łomonosowa, „Robotnik i kołchoŸnica” Wiery Muchiny, gdzie nawet stacje metra majš zbiory lepsze niż większoœć polskich muzeów. Realizm socjalistyczny nie jest tutaj galeryjnš ciekawostkš, historycznš konwencjš, to codziennoœć, wystarczy wejœć do stacji Kijewskaja, by przynajmniej omieœć wzrokiem mozaiki z Leninem. A jednak Piotr Nowicki podjšł się tego zadania. Polski kolekcjoner przygotował wystawę „Za żelaznš kurtynš. Sztuka oficjalna i niezależna w Zwišzku Radzieckim i Polsce 1945–1989” we Wszechrosyjskim Muzeum Sztuki Użytkowej i Ludowej. Oglšdamy więc obrazy partyjnych wyrobników, jak i serwituty artystów wybitnych. Władysław Strzemiński, nawet kiedy maluje „Żniwa”, pozostaje wybitnym malarzem. Zresztš na wystawie widać, jak socrealistyczna konwencja ulegała malarskim wpływom, podejmowała dialog z tradycjš, chciała uwiarygodnić się właœnie jako sztuka. Na wpół zaorane pole, słońce, bezchmurne niebo. Naga kobieta i mężczyzna obmywajš się pod strumieniem wody. Aleksiej Borodin nazwał swój obraz „Wiosna”, a węża z wodš kazał trzymać towarzyszowi w spodniach. Czyżby uosabiał partię, pod której czujnym okiem społeczeństwo nie tylko pracuje, ale też „budzi się” do życia? Nachalny symbolizm miesza się z tradycjš aktu. Na innych obrazach widać wpływy postimpresjonizmu, salonowego malarstwa realistycznego.
Jednak Nowickiego nie interesuje badanie konwencji socrealistycznej, ona służy mu tylko za tło, pokazanie, w jakich warunkach musieli działać twórcy chcšcy realizować własnš wizję. Polski kurator ułożył wystawę tematycznie, zestawiajšc prace polskich i rosyjskich twórców w salach poœwięconych figuracji (Dobkowski, Ziewin), abstrakcji (Tarasin, Lenica, Jakowlew), znakowi i znaczeniu (Stażewski, Kantor, Kabakow)... Specjalnš salę „Prekursorzy” majš Katarzyna Kobro i Władysław Strzemiński, którzy byli łšcznikami pomiędzy pierwszš, przedwojennš awangardš a twórcami niezależnymi, próbujšcymi odnaleŸć się w nowej rzeczywistoœci po zakończeniu wojny. Postawił też swojš kolekcjš mocne tezy: po 1945 roku niezależna sztuka rosyjska była odcięta od zachodnich wpływów, często naznaczona epigoństwem. Artyœci na Wschodzie bezkrytycznie kontynuowali tradycję konstruktywizmu i suprematyzmu. Dla autora wystawy sztuka to tylko malarstwo i rzeŸba. A gdzie instalacje, dokumentacja artystycznych akcji w mieszkaniach, podmiejskich peryferiach, gdzie skrywali się artyœci pod czujnym okiem władzy? Wystawa „Za żelaznš kurtynš” to rodzaj osobistego przewodnika po polskiej i rosyjskiej sztuce drugiej połowy XX wieku, do ułożenia którego Nowicki jako kolekcjoner ma pełne prawo. Jednak w paru miejscach jego bedeker może zmylić rosyjskiego widza. WeŸmy salę „Sztuka sprzeciwu”, która odnosi się do wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Co robi w niej Władysław Hasior? Naczelny artysta eksportowy PRL, któremu w czarnš noc stanu wojennego władze otwierajš galerię w Zakopanem? Trudno oglšda się sztukę w Moskwie, gdzie dzieje się tyle na ulicach, w życiu społecznym, politycznym. Ciekawsze rzeczy dziejš się dwie ulice obok, gdzie trwa Marsz miliona, na którym zgromadzili się nacjonaliœci, populiœci, komuniœci, obrońcy Pussy Riot… Kto by się przejmował współczesnym pejzażem czy sztukš z Polski? Przyszły ciężkie czasy dla kolekcjonerów, którzy chcš się pochwalić swoimi zbiorami. Wystawę czynnš do 8 paŸdziernika współorganizował Instytut Adama Mickiewicza. Opinia dla "Rz" Aleksander Sysoenko
dyrektor Wszechrosyjskiego Muzeum Sztuki Użytkowej i Ludowej w Moskwie
Dla Rosjan sztuka oznacza realizm. To jeden z powodów nierozliczenia się u nas z socrealizmem. Nieistotna stała się już jego warstwa ideologiczna, liczy się, że rozumiejš obrazy, widzš, co przedstawiajš. Zresztš socrealizm nie był też kłopotem dla samych twórców. Tutaj nikt nie bił się w piersi, że malował żniwa czy oblężenie Stalingradu. Nikt nie ma pretensji do tych, którzy postawili na współpracę z partiš. To wpisywało się w tradycję malarstwa realistycznego, przecież sztuka rosyjska XIX wieku jest na œwiatowym poziomie właœnie dzięki realizmowi. Socrealizm był jego naturalnš konsekwencjš.
Teraz odkrywa się dużo obrazów socrealistycznych, które nigdy nie trafiły do partyjnych gabinetów czy muzeów. Powstało przypuszczenie, że niektórzy malarze œwiadomie modyfikowali zasady socrealizmu, nadawali postaciom zaburzone proporcje, zniekształcali rysy twarzy... I te płótna były odrzucane przez specjalne komisje i trafiały do piwnic. Po latach okazujš się bardzo ciekawe. Niektórzy widzš w nich nawet zapowiedŸ współczesnych nurtów sztuki.  
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL