Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Komentarze

Ile pracuje nauczyciel

Artur Grabek
Fotorzepa
"Nauczyciele się nie leniš" - grzmi publicysta "GW" Piotr Pacewicz nawišzujšc do naszej publikacji, w której opierajšc się o dane najnowszego raportu napisaliœmy, że polscy nauczyciele spędzajš najmniej czasu przy tablicy i majš najniższy wymiar czasu pracy w szkole spoœród krajów zrzeszonych w OECD.
Uspokaja pedagogów, że ta informacja jest nieprawdziwa. Wskazuje też trzy kwestie, które majš  potwierdzić jego tezę, a obalić naszš informację. Problem w tym, że wszystkie trzy sš błędne. Najpierw fakty. Zgodnie z ostatnimi danymi OECD polski nauczyciel szkoły podstawowej spędza przy tablicy w cišgu roku 502 godziny (œrednia dla UE to 758 godzin, a dla krajów OECD 782 godziny). Kolejne dane to wymagany czas pracy, jakš nauczyciel musi spędzić w szkole w Polsce w cišgu roku - jest to 540 godzin, podczas gdy w krajach Unii 1085, a w krajach OECD 1187 godzin. Pierwsza wštpliwoœć, jakš podnosi Pacewicz, to jak liczyć "czas pracy wymagany w szkole". Zastanawia się, czy nie należy do tego dodać  czasu na przygotowanie zajęć czy sprawdzanie prac uczniów. OdpowiedŸ jest prosta, i znajduje się w wyżej wymienionym raporcie. Ten czas regulujš przepisy dotyczšce pracy nauczyciela. W przypadku Polski jest to Karta Nauczyciela, w której jest zapisane, że nauczyciel poza 18-godzinnym pensum musi spędzić w szkole dodatkowš godzinę lub dwie, w których np. prowadzi zajęcia pozalekcyjne. To w tygodniu daje odpowiednio 19 lub 20 godzin pracy w szkole, rocznie 540. Raport OECD nie pokazuje takich danych w Czechach, Niemczech, na Węgrzech czy we Francji i wyjaœnia, że taka kategoria w tych krajach nie funkcjonuje.
Drugi zarzut brzmi: polski nauczyciel pracuje więcej niż pokazuje raport, bo bierze nadgodziny. To prawda, ale zapewne nadgodziny biorš też czescy, słowaccy czy francuscy pedagodzy i podobnie jak polscy dostajš za to dodatkowe wynagrodzenie. Publicysta powołuje się na dane Mikołaja Herbsta z UW, który wyliczył, że w 2007 r. każdy nauczyciel miał 128 nadgodzin. Nie podaje jednak, ile nadgodzin wypracowali nauczyciele z innych państw. Trzecia kwestia, która ma uwiarygodnić jego tezę: przesyłane przez Polaków statystki odnoszš się do liczby godzin lekcyjnych, tymczasem inne kraje majš liczyć godzinę lekcyjnš jako zegarowš i tak podawać statystykom. Przez to polski nauczyciel ma tracić w zestawieniach. Tę tezę też obalajš dane z raportu. Wg zestawień OECD w 2010 r. niemiecki nauczyciel przepracował przez 40 tygodni 805 godziny. Daje to 20 godzin zegarowych w tygodniu i 27 godzin lekcyjnych i właœnie tyle wynosi nauczycielskie pensum w tym kraju. Gdyby Niemcy przesłali OECD godziny lekcyjne przeliczone na godziny zegarowe musieliby ich podać 1080. Podobnie jest z Holandiš czy Hiszpaniš. Autora „GW" najbardziej zdziwiły zestawienia z Chile, z których wynika, że tamtejszy nauczyciel spędza na dydaktyce 8 godzin dziennie. „Przecież to niemożliwe" – pisze. Pytanie czy na pewno?
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL