Polityka

Kaczyński: Polska się zwija

ROL
Od litanii braków i niezałatwionych przez rząd Donalda Tuska spraw rozpoczął swoje wystąpienie prezes PiS Jarosław Kaczyński
Jak mówił, w Polsce jest poważny problem demograficzny, problem braku pracy, nie ma polityki prorodzinnej, są złe perspektywy, jeśli chodzi o emerytury, jest fatalny stan służby zdrowia, oświaty, "zadziwiająca" polityka kulturalna, brak dobrej polityki wobec wsi, obniżenie poziomu bezpieczeństwa Polaków, oraz lekceważenie nadużyć i korupcji - czego, jego zdaniem, najlepszym przykładem jest sprawa Amber Gold.
- Od wielkich polskich zmian minęły 23 lata. 23 lata po wojnie zniszczona Europa kwitła. Polska natomiast się zwija - mówił prezes. - Jako jedyna partia opozycyjna - bo opozycja pozostałych jest, powiedzmy, zastanawiająca - musimy przystąpić do ofensywy - zapowiedział Kaczyński.

Zmiana w organizacji finansów publicznych

Jego zdaniem, aby w Polsce mogło się coś zmienić, konieczna jest zmiana organizacji finansów publicznych. Zapowiedział wprowadzenie podatków obrotowych dla banków i wielkich sieci sklepów. - Proponujemy nową ustawę, która połączy PIT i CIT w jednej ustawie, i nową ustawę o VAT - powiedział szef PiS. Jak mówił, jeśli chodzi o ustawę dotyczącą podatku od dochodów, to przede wszystkim ma być zmniejszone zasadniczo ryzyko interpretacyjne, deklaracje podatkowe mają być bardzo uproszczone, mają być precyzyjnie określone te koszty pracy, które można odliczyć od dochodu. - Wreszcie to, co najważniejsze - to ma być ustawa proinwestycyjna, czyli krótko mówiąc to, co przedsiębiorstwo inwestuje, nie jest opodatkowane - zaznaczył. - Jeśli chodzi o VAT - mówił Kaczyński - to PiS chce zatrzymać jego wzrost, który "dziś jest planowany nawet do 25 proc.". - Ale jednocześnie rejestracji podatkowej mają podlegać wszystkie podmioty, prowadzące w Polsce działalność gospodarczą - powiedział.

Konfiskować mienie przestępców

PiS proponuje zaostrzenie kar m.in. za korupcję oraz przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Opowiada się także za wprowadzeniem przepisów o konfiskacie mienia przestępców. - To początek ofensywy PiS - powiedział Jarosław Kaczyński, przedstawiając plany legislacyjne. Szef PiS powiedział, że jego formacja chce zaostrzenia kar w przypadku przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu. - A więc zabójstwo, pobicie ze skutkiem śmiertelnym i takie zdefiniowanie tego pobicia, by ewidentne zabójstwa nie były traktowane jako pobicia ze skutkiem śmiertelnym. Bo jeżeli kilku ludzi katuje kogoś w sposób wyjątkowo brutalny, to jest oczywiste zabójstwo, a nie żadne pobicie ze skutkiem śmiertelnym i to jest nawet zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem - powiedział Kaczyński.

10 lat walki z bezrobociem

Po dojściu do władzy PiS ma zamiar zaproponować dziesięcioletni plan walki z bezrobociem. Ma on polegać na powstaniu 1,2 miliona miejsc pracy, szczególnie w miejscowościach poniżej 50 tys. mieszkańców, na terenach wiejskich i w gminach  "zdegradowane ekonomicznie". Będzie on wspomagany przez system stypendiów, a koszty na ich stworzenie mają być pozyskane m.in. przez rezygnację z większości szkoleń, które wg prezesa są "wyrzucaniem pieniędzy" oraz dzięki likwidacji niektórych zwolnień podatkowych. Taka metoda walki z bezrobociem nie będzie obciążać finansów publicznych.

Edukacja, emerytury i budownictwo

Kaczyński przedstawił też pomysł na wspieranie budownictwa mieszkaniowego. Zaproponował powołanie specjalnych kas mieszkaniowych, gdzie można by odkładać przez dłuższy okres niewielkie sumy, by w końcu zyskać państwową premię. Te środki, zdaniem prezesa PiS, zostałyby uzupełnione przez możliwość zaciągania kredytów na cele mieszkaniowe w specjalnym funduszu z udziałem państwa. Jarosław Kaczyński zapowiedział także zmiany w systemie emerytalnym. Pierwszy 1000 zł emerytury miałby być zwolniony od podatku, a obywatel miałby możliwość wyboru między odkładaniem pieniędzy na świadczenie do ZUS albo do OFE. Zmiany w systemie edukacyjnym miałyby polegać na powrocie do początku edukacji od 7. r.ż., ośmioletniej szkoły podstawowej i czteroletniego liceum. Do szkół miałyby wrócić gabinety lekarskie. Język polski, historia i religia - nauczane w pełnym wymiarze godzin. Trzy podręczniki do wyboru z danego przedmiotu miałyby załatwić sprawę wolnej amerykanki w tej kwestii. Miałaby być także wzmocniona rola kuratoriów w systemie edukacji, co miałoby zapobiec naciskom lobbystów.

Bez NFZ, ze spółdzielniami rolniczymi

Propozycje PiS w zakresie służby zdrowia, to - jak mówił Kaczyński - likwidacja NFZ i "przejście na finansowanie budżetowe". Kaczyński poinformował, że w zakresie kultury, PiS proponuje m.in. powrót do polityki kulturalnej, która "będzie zachowywała dotychczasowy dorobek instytucjonalny" oraz takiej, która będzie promowała dziedzictwo narodowe "w najlepszym tego słowa znaczeniu" Jeśli chodzi o rolnictwo, według Kaczyńskiego najważniejsza jest walka o dopłaty dla polskich rolników i tworzenie spółdzielni rolniczych, które dbałyby o interes rolników w kwestii cen produkowanych przez nich produktów. Kaczyński zwrócił uwagę, że przed Polską jest jeszcze wiele problemów, o których PiS będzie jeszcze mówił. - To początek tej naszej ofensywy PiS, która ma mieć jeden cel - alternatywa, zbudowanie pełnej alternatywy, innego sposobu rządzenia naszym krajem, bo ten sposób, który widzimy od 5 lat, nikt rozsądny nie może tego zakwestionować, całkowicie zawiódł - oświadczył.
Źródło: rp.pl

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL