Niezłożenie informacji do KRS jest mało szkodliwe społecznie

Większość spraw dotyczących nieskładania przez spółki informacji do KRS jest umarzana
Zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa poprzez niezłożenie sprawozdania rocznego bardzo rzadko kończą się skierowaniem aktu oskarżenia do sądu. Sąd rejestrowy w Białymstoku złożył w 2005 r. jedno takie zawiadomienie, w  2006 r. – dwa, w 2010 r. – dwa. – Żadna ze spraw nie zakończyła się jednak skierowaniem do sądu aktu oskarżenia – prokuratura albo je umarzała, albo odmawiała wszczęcia postępowania – mówi sędzia Sądu Okręgowego w Białymstoku Beata Wojtasiak. Aktem oskarżenia do sądu kończą się tylko pojedyncze sprawy  spośród 9600 skierowanych w ciągu ostatniego półtora roku  przez warszawski sąd. – W większości spraw dochodzi do umorzenia ze względu na niską społeczną szkodliwość czynu – mówi „Rz" sędzia Igor Tuleya, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Warszawie. Do mokotowskiej prokuratury  wpłynęły w 2012 r. doniesienia dotyczące niemal 700 podmiotów (skierowała sześć aktów oskarżenia), w 2011 r. –...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL