Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biznes

Amber Gold: zmowa KNF i ABW?

Bloomberg
W pištek rano Marcin Plichta, prezes Amber Gold, upublicznił dokument, z datš 4 czerwca, wyglšdajšcy na notatkę służbowš agenta Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego potwierdzajšcy współpracę tej instytucji z Komisjš Nadzoru Finansowego przy operacji o kryptonimie „Ikar" majšcej doprowadzić do upadku linii lotniczych OLT oraz firmy Amber Gold
W dokumencie czytamy m.in. „(...)Niniejszy informuje, że w dniu 31 maja br. po rozmowie z przewodniczšcym składu Komisji Nadzoru Finansowego będšcego stronš w konflikcie ze spółkš przeciwko, której wykonuje się czynnoœci operacyjne pod kryptonimem „Ikar" ustalono dokonanie takich kroków prawnych, które będš miały na celu ustalenia z poczštkowego protokołu operacyjnego. Wymieniono instytucje finansowe, które majš zostać odpowiednio powiadomione o właœciwoœci prawnej podmiotu priorytetowego ze sprawy pod krpt. „Ikar". ABW stanowczo zaprzecza, aby dokument przedstawiony przez Plichtę był prawdziwy i zamierza złożyć w prokuraturze zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa polegajšcego na jego sfałszowaniu. Dokument przesłany nam przez Amber Gold - PDFPlichta wskazuje, że akcja pod kryptonimem Ikar doprowadziła do wypowiedzenia Amber Gold rachunków bankowych w następujšcych bankach: Meritum Bank ICB S.A., Alior Bank S.A., Bank Gospodarki Żywnoœciowej S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Volkswagen Bank Polska S.A., oraz spółkš OLT Express dodatkowo w Banku Millennium S.A. Akcja prowadzona przez ABW, a inspirowana przez KNF uniemożliwiła także założenie nowych rachunków bankowych w bankach komercyjnych działajšcych na terenie RP.
Oœwiadczenie ABW - PDFOd wypowiedzenia umów przez banki rozpoczęły się problemy Amber Gold z terminowym spłacaniem lokat, a nawet wypłatš pensji pracownikom, zarówno Amber Gold jak i OLT. Plichta tłumaczy, że pienišdze klientów sš zablokowane. na rachunku technicznym w banku. Instytucja wypłaci spółce pienišdze dopiero w momencie, kiedy ta wskaże nowy numer konta. I tu koło się zamyka, bo żaden polski bank nie nawišże teraz współpracy z Amber Gold. W wypowiedzi dla TVP Info prezes Amber Gold uspokajał, że sytuacja w spółce jest stabilne - jesteœmy w stanie wypłacić wszystkim pienišdze na ich œrodki, z tym że nie mamy fizycznej możliwoœci - powiedział.
ródło: ekonomia24

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL