Podatki

Kiedy nie zapłacimy podatku od mieszkania w spadku lub darowiźnie

Jeśli otrzymamy mieszkanie od najbliższej rodziny, mamy szanse, aby wcale nie zapłacić podatku. Musimy tylko dopełnić formalności
Podatnik może stać się właścicielem nieruchomości nie tylko wtedy, gdy sam ją kupi. Może otrzymać ją w darowiźnie np. od rodziców albo w spadku, np. po zmarłym dziadku. Wtedy w grę może wchodzić konieczność zapłacenia podatku od spadków i darowizn. Jeśli jednak czynności te mają miejsce w kręgu najbliższej rodziny, podatku można uniknąć. Dotyczy to małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwa, ojczyma i macochy. Przepisy nic zaś nie mówią o zięciach i synowych oraz teściach i teściowych, a więc osobach, które należą do I grupy podatkowej. Ma to swoje konsekwencje. Jeśli bowiem np. syn z żoną otrzymają od rodziców mieszkanie, syn od swojej części nie zapłaci wcale podatku, natomiast jego żona już tak, ale według najłagodniejszych stawek, bo należy do I grupy podatkowej (chyba że otrzyma mniej niż 9637 zł – co przy nieruchomości trudno sobie wyobrazić). Aby jednak wymienione wcześniej osoby (z tzw. zerowej grupy podatkowej) mogły skorzystać ze zwolnienia, muszą o spadku lub o darowiźnie powiadomić naczelnika urzędu skarbowego.
Zgłoszenie trzeba złożyć w ciągu sześciu miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku albo nabycie przedmiotu zapisu windykacyjnego albo od zarejestrowania poświadczenia dziedziczenia, a w przypadku darowizny – w ciągu sześciu miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego (powstaje on z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy – z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia; jeżeli ze względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla oświadczeń obu stron, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń). Obowiązku powiadamiania o spadku lub darowiźnie nie ma tylko wtedy, gdy wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby lub po tej samej osobie w okresie pięciu lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, nie przekracza 9637 zł. Podobnie jest wtedy, gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego (zrobi to za nabywcę majątku notariusz). Jeśli podatnik spóźni się z zawiadomieniem, zapłaci podatek według skali przewidzianej dla spadkobierców należących do I grupy podatkowej. Informację należy przekazać na formularzu SD-Z2 (gdy chcemy skorzystać ze zwolnienia) albo SD-3 (gdy rozliczamy się na zasadach ogólnych).
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL