Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Dyplomacja

Romney porozmawiał z Tuskiem i Wałęsš

ROL
Niespełna godzinę trwało spotkanie w Gdańsku premiera DonaldaTuska z prawdopodobnym kandydatem Partii Republikańskiej w wyborach prezydenckich w StanachZjednoczonych Mittem Romneyem.
Po rozmowie z premierem Mitt Romney spotkał się w Dworze Artusa z byłym prezydentem Lechem Wałęsš, na zaproszenie którego przybył do Polski. Przed wejœciem do ratusza, gdzie odbyło się spotkanie z Tuskiem, Romneya witały tłumy mieszkańców Gdańska. Amerykański polityk parę minut rozmawiał z gdańszczanami. Po wyjœciu ze spotkania z Tuskiem Romneya powitały z kolei krzyki: "Obama, Obama". Romney w poniedziałek będzie też na Westerplatte, gdzie - w towarzystwie prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza i dyrektora Muzeum II Wojny Œwiatowej Pawła Machcewicza - złoży wieniec pod Pomnikiem Obrońców Wybrzeża. Następnie amerykański polityk wróci do centrum Gdańska i złoży kwiaty pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców. Wieczorem odleci do Warszawy.
We wtorek przed południem w Belwederze Romneya przyjmie prezydent Bronisław Komorowski. Prawdopodobny kandydat republikanów na urzšd prezydenta USA spotka się też z szefem MSZ Radosławem Sikorskim. W stolicy planowane jest wystšpienie Romneya w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego pt. "Stany Zjednoczone - Polska: Relacje i Wartoœci Wolnoœci". Polityk złoży też kwiaty pod pomnikami Bohaterów Getta i Powstania Warszawskiego oraz przed Grobem Nieznanego Żołnierza. W trakcie kilkudniowej podróży zagranicznej Mitt Romney odwiedził, poza Polskš, Wielkš Brytanię i Izrael.

Spotkanie w Dworze Artusa

Wałęsa podkreœlał przed spotkaniem z Romneyem, że będzie chciał poznać jego poglšdy na Europę i Polskę. Wałęsa nie wykluczał, że poruszy też sprawę zniesienia wiz dla Polaków oraz budowy tarczy antyrakietowej. Po spotkaniu Wałęsa powiedział, że jest "bardzo zadowolony" z rozmowy z amerykańskim politykiem, gdyż - jak ocenił - mógł się zorientować, w którš stronę pójdzie Ameryka, jeœli wygra on wybory. Jak przyznał Wałęsa, Romney w bezpoœredniej rozmowie był "bardzo kontaktowy" i widać było, że "bijš od niego wartoœci". - Trzyma się zasad (...) żona, pištka dzieci, a więc jesteœmy w pobliżu mojej rodziny. To wszystko mówi o tym, że jesteœmy bardzo podobni - mówił Wałęsa. Jak podkreœlił, obaj z amerykańskim politykiem majš podobny sposób myœlenia, by "poszukiwać rozwišzań przyszłoœci XXI wieku", które powinny być "wyprowadzone z uzgodnionych wartoœci". "To byłoby łatwiejsze i bardziej trafne" - ocenił b. prezydent. - Stawiam na człowieka, który będzie bliżej wartoœci i będzie poszukiwał uzgodnionych wartoœci. To, co mówi Koœciół: wychowajmy i postawmy na ludzi sumienia. (...) Bo ten rozwój œwiata oparty tylko na wolnoœciach jest za drogi i nieszczelny - mówił Wałęsa. Pytany przez dziennikarzy, czy rozmawiał z Romneyem o zniesieniu wiz dla Polaków podróżujšcych do USA oraz o budowie tarczy antyrakietowej w Polsce powiedział: "Nie, to były za niskie tematy".

Romney na Westerplatte

Mitt Romney odwiedził gdańskie Westerplatte. Polityk złożył wieniec pod Pomnikiem Obrońców Wybrzeża. Romneyowi towarzyszyli na Westerplatte jego żona, prezydent Gdańska Paweł Adamowicz i dyrektor Muzeum II Wojny Œwiatowej Paweł Machcewicz.
ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL