Prenumerata 2018 już w sprzedaży - SPRAWDŹ!

Zadania

Opieka nad rodziną: zmiana zadań własnych gminy

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej znowelizowała ustawę o pomocy społecznej, uchylając jej przepis, który wśród zadań gminy o charakterze obowiązkowym wymieniał tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną
– Oznacza to, że ustawodawca wyeliminował to zadanie z katalogu zadań własnych gminy – wyjaśnia wojewoda podlaski w rozstrzygnięciu nadzorczym. Aktem tym uchylił uchwałę rady gminy Sejny w sprawie nadania statutu miejskiemu ośrodkowi pomocy społecznej. W statucie tym radni zapisali, że MOPS realizuje zadania własne i zlecone gminy, w tym m.in. tworzy gminny system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną. sygnatura akt: NK-II.4131.171. 2012.ACh
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL