Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Edukacja

E-podręcznik dla znajomych wiceministra

ROL
Wielomilionowe zlecenia dotyczšce realizacji e-podręcznika trafiajš do firm, instytucji i ludzi z otoczenia wiceminister edukacji Joanny Berdzik
Szkolenia dla dyrektorów szkół i nauczycieli w ramach „Cyfrowej szkoły" będzie realizowała fundacja, która wczeœniej przez trzy lata zatrudniała Berdzik. Szkolenia będzie koordynował Andrzej Jasiński, kolega Berdzik z zarzšdu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oœwiaty, w którym pełniła ona funkcję prezesa. On do wiosny tego roku był tam członkiem zarzšdu. Z tego stowarzyszenia wywodzi się także Krzysztof Wojewodzic, który z kolei będzie koordynatorem projektu „E-podręcznik". 45 mln zł za przygotowanie e-podręczników chce zapłacić Oœrodek Rozwoju Edukacji W ubiegłym tygodniu opisywaliœmy sprawę wyboru firmy Progress Framework, partnera technologicznego projektu „E-podręcznik".
Pisaliœmy wtedy, że firma jest zupełnie nieznana w branży e-learningu, w momencie ogłoszenia wyników konkursu nie można było zweryfikować jej finansów, a według nieoficjalnych informacji nie posiadała kadry i zasobów, aby projekt zrealizować. Na rozstrzygnięcie konkursu skarżyły się także inne firmy w nim startujšce. Po naszej publikacji minister edukacji zlecił kontrolę w Oœrodku Rozwoju Edukacji, które za konkurs było odpowiedzialne (Berdzik, zanim została wiceszefem MEN, była szefem ORE). Kontrolerzy mieli wejœć do ORE w miniony pištek, a już w poniedziałek ORE ponownie ogłosiło Progress Framework zwycięzcš konkursu. O zwycięstwie, jak poinformowała wczoraj w Sejmie Berdzik, zadecydowała innowacyjnoœć projektu i nowa jakoœć, którš on wnosi. Wštpliwoœci budzi jednak fakt, że wszystkie projekty internetowe zwišzane z edukacjš firma zrealizowała dla jednego podmiotu – fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej, w której od 2007 do 2010 r. Berdzik była dyrektorem Studiów Podyplomowych Liderów Oœwiaty. Kontrowersji jest więcej. CEO wygrało bowiem zorganizowany przez ORE i wart blisko 27 mln zł konkurs na organizację szkoleń dla dyrektorów szkół i nauczycieli, także w ramach „Cyfrowej szkoły". Koordynatorem tego projektu jest właœnie Andrzej Jasiński. Dlaczego ORE, które samo może szkolić nauczycieli, zleca te działania podmiotowi zewnętrznemu? Nie uzyskaliœmy od ORE odpowiedzi na to pytanie. Wštpliwoœci budzi fakt, że CEO po wygraniu konkursu rozpoczęło poszukiwania współpracowników, którzy pomogš jej zrealizować projekt. Krzysztof Wojewodzic na stanowisko koordynatora został wyłoniony w drodze konkursu. Zastanawia fakt, że wymagania w nim postawione idealnie pokrywajš się z doœwiadczeniem, jakim Wojewodzic chwali się w swoim CV. Dziwi, że ORE od koordynatora projektu „E-podręcznika" wymagało ukończenia studiów dla „kadry kierowniczej", a nie wspominało o wykształceniu informatycznym. Wojewodzic ukończył studia o kierunku zarzšdzanie kadrami. – Doœwiadczenie menedżerskie to jedna rzecz, ale koordynator tak dużego projektu powinien mieć wykształcenie również techniczne – mówi nam doradca MEN ds. informatyzacji. Wojewodzic na stanowisku koordynatora projektu jest zatrudniony od 1 lipca. Z ustaleń „Rz" wynika, że w czerwcu uczestniczył w posiedzeniach komisji konkursowej, ale jego obecnoœć nie została odnotowana w protokole konkursowym. Dlaczego? – Bo nie był jej członkiem, nie brał udziału w ocenie ofert i nie miał wpływu na wybór partnera – twierdzi ORE. – Był najaktywniejszym członkiem tej komisji – twierdzi za to nasz informator z firmy, która również starała się o realizację e-podręcznika. - Pytania, które zadawał, œwiadczš, że miał dostęp do poufnych danych finansowych i technologicznych naszej firmy – mówi. Za przygotowanie e-podręczników ORE chce zapłacić 45 mln zł.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL