Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

Sejm uczcił minutš ciszy ofiary rzezi wołyńskiej

Ryszard Terlecki (PiS)
Fotorzepa, Radek Pasterski RP Radek Pasterski
Sejm uczcił minutš ciszy pamięć ofiar bestialsko pomordowanych latem 1943 roku na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej
Na poczštku posiedzenia Ryszard Terlecki (PiS) wnioskował o przerwę w obradach, zwracajšc uwagę, że Sejm nie podjšł uchwały w rocznicę rzezi wołyńskiej, która miała ustanowić 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian. Jak ocenił, jest to "oburzajšce zaniedbanie". Dodał, że projekt uchwały został zablokowany w sejmowej komisji kultury i œrodków przekazu. W reakcji marszałek Sejmu Ewa Kopacz zarzšdziła przerwę i zwołała posiedzenie Konwentu Seniorów. Po wznowieniu obrad posłowie uczcili minutš ciszy pamięć ofiar "bestialsko pomordowanych latem 1943 roku na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej". Wczeœniej na konferencji prasowej przed posiedzeniem Sejmu Kopacz wyjaœniła, że "wszystkie cztery projekty, łšcznie z opiniš ministra spraw zagranicznych, zostały skierowane do komisji kultury". - 70. rocznica przypada w przyszłym roku i chcemy mieć tekst uzgodniony przez zdecydowanš większoœć w parlamencie - podkreœliła marszałek Sejmu.
W Sejmie złożono trzy projekty uchwał w sprawie ustanowienia 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian, przygotowane przez PiS, Solidarnš Polskę i PSL. W projektach uchwały PiS i SP jest mowa o ofiarach "zbrodni ludobójstwa popełnionych przez Ukraińskš Powstańczš Armię", zaœ w projekcie PSL o ofiarach "zbrodni o znamionach ludobójstwa". Czwarty projekt uchwały w tej sprawie złożył klub SLD. Mówi on o "ludobójczej zbrodni dokonanej na ludnoœci polskiej na Kresach II Rzeczypospolitej dokonanej przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskš Powstańczš Armię". W trakcie rozpoczętej w 1943 roku na Wołyniu czystki etnicznej, prowadzonej przez oddziały UPA i miejscowych chłopów, zginęło od 30 do 60 tysięcy Polaków. Ukraińcy mówiš o 10-12, a nawet 20 tysišcach swoich ofiar. Celem akcji było zmuszenie do ucieczki wszystkich Polaków z Wołynia. Działania zbrojne Ukraińcy podjęli po tym, gdy Polacy odmówili opuszczenia tych terenów.
ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL