Najwyższa pora przekazać formularz Z-10

Przedsiębiorcy pierwszy raz mają możliwość przesłania formularza statystycznego do GUS drogą elektroniczną. Mogą tak złożyć do 18 lutego druk Z-10, weryfikujący warunki pracy w firmach
Nie jest to jednak obowiązkiem wszystkich pracodawców. Mają oni wybór – przekaz przez Internet lub osobisty. Ci, którzy pozostaną przy dokumentach papierowych, muszą je jednak dostarczyć do Głównego Urzędu Statystycznego osobiście lub za pośrednictwem poczty najpóźniej w sobotę 16 lutego. Formularz Z-10 to sprawozdanie z badania warunków pracy w firmie. Najczęściej wypełniają go inspektorzy bezpieczeństwa i higieny pracy, wykazując, ile osób pracuje w warunkach szkodliwych dla zdrowia. Takie kwestionariusze przekazują do GUS podmioty gospodarki narodowej zatrudniające co najmniej dziesięć osób, w których występuje największe zagrożenie życia i zdrowia. Nie wszystkie, lecz te, które przeszły w GUS procedurę losowania i weryfikacji. Muszą go odesłać ci, którym na początku stycznia urząd przysłał pusty formularz. Są to w szczególności firmy z branż: górniczej, handlowej, przemysłowej, budowla...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL