Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sšdownictwo

Doda skazana za obrazę uczuć religijnych

Dorota Rabczewska (Doda) i Olga Jackowska (Kora)
Fotorzepa, dp Dominik Pisarek
Dorota Rabczewska jest już prawomocnie skazana na 5 tys. zł grzywny zaobrazę uczuć religijnych poprzez okreœlenie autorów Biblii jako "naprutych winem i palšcych jakieœ zioła". Sšd Okręgowy w Warszawie utrzymał taki wyrok sšdu I instancji
Sšd oddalił apelację obrony, która wnosiła albo o uniewinnienie Dody z braku cech przestępstwa, albo o warunkowe umorzenie sprawy, albo też o zwrot sprawy do I instancji. Prokuratura popierała wniosek obrony o zwrot, uznajšc że w I instancji naruszono prawo oskarżonej do obrony, a sprawę "osšdzono zbyt pospiesznie". SO uznał, że skazujšc w styczniu br. 27-letniš piosenkarkę, Sšd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa nie dopuœcił się żadnych nieprawidłowoœci. Według SO wyrok jest słuszny i został przez SR prawidłowo uzasadniony. Dodę obcišżono też 500 zł kosztów. Od wyroku skazujšcego na grzywnę obrona nie może złożyć kasacji do Sšdu Najwyższego. Obrońca mec. Sergiusz Doniecki zapowiada wystšpienie do Rzecznika Praw Obywatelskich, który może złożyć takš kasację w trybie nadzwyczajnym. Możliwa jest też skarga obrony do Trybunału w Strasburgu.
W wywiadzie prasowym w 2009 r. Doda powiedziała, że "bardziej wierzy w dinozaury niż w Biblię", bo - jej zdaniem - "ciężko wierzyć w coœ, co spisał jakiœ napruty winem i palšcy jakieœ zioła". Pytana, o kim mówi, dodała: "O tych wszystkich goœciach, którzy spisali te wszystkie niesamowite historie". Kodeks karny stanowi, że kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważajšc publicznie przedmiot czci religijnej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoœci albo do 2 lat więzienia. Mokotowskš prokuraturę zawiadomił szef Ogólnopolskiego Komitetu Obrony przed Sektami Ryszard Nowak (był oskarżycielem posiłkowym - z czego zrezygnował pod koniec 2011 r.). Drugie doniesienie złożył senator PiS Stanisław Kogut. W 2010 r. mokotowska prokuratura oskarżyła Dodę o obrazę uczuć religijnych Nowaka i Koguta. Oparła się m.in. na opinii biegłych. Językoznawca i dwaj biblioznawcy (œwiecki i duchowny) częœciowo uznali, iż Doda znieważyła publicznie przedmiot czci religijnej. Doda nie przyznała się do zarzutu. Zapewniała, iż nie miała zamiaru nikogo obrazić. Według niej "napruty" oznacza "pozytywnie nastawiony", "wino było mszalne", a "zioła z pewnoœciš mogły być lecznicze". Mec. Doniecki podkreœlał, że na koncertach Doda nigdy nie znieważała uczuć religijnych, "co mogłaby czynić bezkarnie w œwietle orzecznictwa" (były partner Dody muzyk Nergal został nieprawomocnie uniewinniony od takiego zarzutu za podarcie Biblii podczas koncertu). Obrońca, który wnosił o jej uniewinnienie, podkreœlał, że proces "wkroczył w konstytucyjnš zasadę wolnoœci słowa".
ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL