Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Hotele

Hotelowy boom nad polskim morzem

Rzeczpospolita
Wybrzeże rozwija się gospodarczo. To przycišga inwestycje turystyczne, a wtedy rozwój jest jeszcze większy - i tak koło się zamyka
Biznes turystyczny na Wybrzeżu kręci się coraz szybciej. W Œwinoujœciu otwarto w kwietniu ekonomiczny hotel w sieci Hiltona – Hampton by Hilton, a spółka Zdrojowa Invest planuje budowę dużego kompleksu hotelowo-apartamentowego. W Międzyzdrojach na przełomie lipca i sierpnia otworzy się też, budowany przez firmę deweloperskš Qualia Development, hotel Golden Tulip Międzyzdroje Residence. W Ustroniu Morskim inwestycja Zdrojowej Invest przyjmie pierwszych goœci w 2013 r., a jeszcze w tym roku kolejny hotel sieciowy uruchomiony zostanie w Łebie. Z kolei w Gdańsku w przyszłym miesišcu zacznie działać, należšcy do sieci Dobry Hotel, hotel Gran Cru. Jednoczeœnie inaugurację ma mieć hotel Fahrenheit. Ponadto trwa budowa kolejnego obiektu Qualia, który będzie funkcjonował pod markš Golden Tulip i zostanie otwarty w połowie przyszłego roku.
– Rozwój infrastruktury hotelowej zwiększy atrakcyjnoœć poszczególnych miejscowoœci jako kierunków turystycznych – mówi Janusz Mitulski, partner w branżowej firmie doradczej Horwath HTL. - Widać to na przykładzie Kołobrzegu, gdzie liczba Polaków korzystajšcych z hoteli wzrosła w latach 2007 – 2010 o 140 procent. Według analiz branżowego e-hotelarstwa, w pierwszej połowie 2007 roku w województwie pomorskim było 113 hoteli, natomiast w pierwszym kwartale obecnego roku – już 158. W tym samym czasie liczba pokojów hotelowych podskoczyła z 5,7 tys. do 8 tys. Poniesione na ten wzrost nakłady szacuje się na około 800 mln zł. Inwestycje rosnš we wszystkich segmentach. Od połowy do końca ubiegłej dekady liczba trzygwiazdkowych hoteli w północnej częœci Polski wzrosła z 65 do 88, natomiast dwugwiazdkowych z 65 do 78. Największy skok dokonał się jednak w grupie hoteli cztero- i pięciogwiazdkowych. Liczba tych pierwszych wzrosła przeszło dwukrotnie – z 12 do 25. Natomiast o ile w drugiej grupie w 2006 roku były tylko dwa hotele, a w 2010 już siedem. Według Horwath HTL nowe inwestycje w turystyce i usługach sš wynikiem przede wszystkim rozwoju gospodarczego regionu. Przykładem jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna - tylko w pierwszym kwartale zaplanowane nakłady inwestycyjne wzrosły tutaj z 45,5 mln do 300 mln zł w porównaniu z pierwszymi trzema miesišcami 2011 r. A z rozmów, jakie strefa prowadzi z inwestorami, wynika, że ten rok może się okazać  lepszy niż poprzedni. Według Zwišzku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) także w tej branży mocno rosnš notowania Trójmiasta. W tym roku swoje centra ulokowały tu m.in. koncerny Bayer oraz Metsa Group. – Nasz potencjał to m.in. silny oœrodek akademicki i duża podaż nieruchomoœci biurowych – mówi „Rz" Marcin Faleńczyk, zastępca dyrektora instytucji Invest In Pomerania zajmujšcej się œcišganiem na Pomorze inwestycji. Zdaniem Teresy Kamińskiej, prezesa Pomorskiej SSE, mechanizm rozwoju sam się już nakręca: – Wzrost inwestycji i napływ przedsiębiorców zwiększył zapotrzebowanie na podniesienie komfortu życia, więc pojawiły się nowe hotele, restauracje, oœrodki spa czy szkoły z zajęciami w języku angielskim. A to z kolei przycišga kolejne inwestycje – tłumaczy Kamińska Popularnoœć Bałtyku będzie podnosić niewštpliwie rozwój infrastruktury. – W naszej ocenie turystycznie najwięcej zyska Trójmiasto, które będzie najlepiej skomunikowane – twierdzi Mitulski. Frekwencja w poszczególnych kurortach Wybrzeża zależy także od możliwoœci dotarcia do nich samolotem. Dlatego już od dłuższego czasu zyskujš miejscowoœci w okolicach aglomeracji trójmiejskiej, a także Międzyzdroje i Œwinoujœcie. Trend będzie widoczny również w kolejnych latach. Według Horwath HTL liczba pasażerów na gdańskim lotnisku będzie rosnšć szybciej niż do tej pory. Jeœli trzy lata temu nie przekraczała 2 mln, to w 2012 r. ma zbliżyć się do 3 mln, a w roku 2016 dojœć do 5 milionów. Rozbudowa bazy rozrywkowej widoczna jest nie tylko w Trójmieœcie, ale na całym Wybrzeżu. Jeszcze w tym roku w Słupsku ma powstać aquapark, podobne obiekty pojawiš się w 2014 roku w Koszalinie i w 2016 roku w Szczecinie. W przyszłym roku w Gdańsku zacznie działać Teatr Szekspirowski, a za pięć lat atrakcjš Œwinoujœcia stanie się molo. Andrzej Szafrański, ekspert portalu e-hotelarstwo Wœród inwestycji w kurortach, poza Œwinoujœciem, brakuje trochę dużych obiektów czy raczej kombinatów o charakterze wypoczynkowo-rozrywkowym. Takich jak chociażby oœrodki Gołębiewskiego w Mikołajkach czy Wiœle, które pozwalajš zniwelować efekt nadal silnej nad Bałtykiem sezonowoœci. To ona bowiem jest najgorszym wrogiem inwestorów. Zresztš nie tylko polskich, bo z problemami z frekwencjš, szczególnie po sezonie letnim, borykajš się hotelarze sšsiadujšcego z Polskš powiatu Vorpommern-Greifswald w Niemczech. Sytuacja branży jest coraz lepsza Sektor hotelarski coraz bardziej się ożywia. W ubiegłym roku frekwencja w polskich hotelach zwiększyła się o 7,6 proc. To dobry wynik na tle Unii Europejskiej, gdzie według Eurostatu liczba goœci hotelowych wzrosła œrednio o 3,8 proc. Hotele odnotowały także wysoki, 9-procentowy, wzrost goœci z Polski. Ten trend widoczny jest w branży już od kilku lat, a w latach 2005 – 2010 udział Polaków korzystajšcych z hoteli 4 – 5-gwiazdkowych wzrósł z 28 do 42 proc. Dla branży to dobry prognostyk: im większy odsetek goœci krajowych, tym większa stabilnoœć przychodów. Ale branża wcišż pozostaje rozdrobniona. Blisko 87 proc. hoteli to obiekty niezależne. W rezultacie przeciętny hotel w Polsce ma zaledwie 50 pokoi. Przy czym hotele sieciowe majš œrednio po 100 pokoi, a niezależne po 38, co jest wynikiem poniżej granicy opłacalnoœci biznesowej. W dodatku ponad 95 proc. hoteli jest zarzšdzanych przez właœcicieli. Brak zaœ wydzielenia zarzšdzania od majštku utrudnia ich sprzedaż. Rozwój branży przyniesie wzrost zatrudnienia. Tylko w ostatnich miesišcach powstało blisko 60 nowych hoteli liczšcych około 3 tysięcy pokojów, co przełoży się na ponad pół tysišca nowych etatów. W kolejnych latach, głównie dzięki inwestycjom wielkich sieci, liczba miejsc pracy znacznie wzroœnie.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL