Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Styl życia

Domowe nalewki i miody pitne

Malinówka nie tylko wspaniale pachnie i smakuje, ale ma także właœciwoœci lecznicze.
copyright PhotoXpress.com
Z pigwy jest nieco cierpka, z wiœni słodka, a ratafia to niebo w gębie. Choć nalewki i miody pitne Polacy robiš chętnie, ich sprzedaż przez drobnych wytwórców jest niezwykle trudna
Tekst z tygodnika Uważam Rze Nad Wisłš najbardziej popularne sš nalewki o charakterystycznym smaku i aromacie, ale jednoczeœnie takie, które sš łatwe do zrobienia przez poczštkujšcych. – Przede wszystkim na owocach: wiœniowa, malinowa, z czarnej porzeczki i pigwowca. Dużo osób robi też ratafię zwanš tutti frutti, czyli nalewkę wieloowocowš przygotowywanš w czasie sezonu dojrzewania poszczególnych owoców poprzez systematyczne dokładanie ich w miarę dojrzewania – tłumaczy Paweł Pawluczuk, sekretarz Stowarzyszenia Winiarzy i Miodosytników Polskich. Dodać można, że nalewki wytwarza się także np. z kukułek, kiedyœ popularnych cukierków. Czym jest nalewka? Jak można przeczytać na stronie Wino.org.pl, to napój na bazie alkoholu, powstajšcy z wycišgu owoców lub ziół w procesie maceracji. Dziœ zazwyczaj powstaje w ten sposób, że wódkš lub spirytusem zalewa się owoce, dodaje cukru i czeka. Oczywiœcie cała tajemnica smaku (często starannie chroniona) tkwi w kolejnoœci poszczególnych czynnoœci, proporcjach i przyprawach oraz wszelkich innych dodatkach. – Dawniej normš było wytwarzanie nalewek niemal w każdym domu, szczególnie wœród szlachty i ziemiaństwa – dodaje Pawluczuk. – Zwyczaj nakazywał ich podawanie równolegle z różnymi specjałami z okazji œwišt, wydarzeń rodzinnych czy podczas podejmowania goœci. Trunek ten cieszył się wielkš sympatiš także w czasie polowania i podczas kuligów. Wspomnieć należy, że był także używany dla zdrowotnoœci. W Polsce po okresie tzw. kultu gorzały daje się zaobserwować duży wzrost spożycia wyrobów niekomercyjnych (nalewek, win, piwa), a spadek produktów przemysłowych, które kojarzone sš z gorszš jakoœciš.
Badań w tej materii żadnych nie ma i dokładnie nie wiadomo, ile osób trudni się tworzeniem nalewek. Zapewne jednak liczba tych, którzy robiš nalewki i miody pitne, idzie w setki tysięcy. – Sam nie robię ich w ogóle, ale wiele razy uczestniczyłem w konkursach jako juror. Nie ma innego kraju, w którym różnorodnoœć tych trunków byłaby tak duża – tłumaczy znany kucharz i koneser Robert Makłowicz. – Brałem udział w imprezach, gdzie było ponad 100 rodzajów nalewek. Najbardziej oryginalne? Chyba te z cytrynianu chińskiego, z czosnku i piołunówka. Nalewki to rzecz arcypolska, ale u nas ich wyrób jest cały czas skrępowany. W Czechach, na Słowacji czy na Węgrzech można pędzić. Polska ustawa jest postkomunistyczna i wynika z myœlenia, że państwo ma na alkohol monopol, a to wrzuca nas w sferę wódczanš – narzeka Makłowicz i dodaje, że w Chorwacji na własny użytek można wytwarzać alkohol bez podatku oraz akcyzy. – W Austrii także można produkować alkohol. PóŸniej przychodzi taksator, płaci pan podatek i może to sprzedawać pod własnym nazwiskiem. To bardzo poprawia jakoœć, bo wielkie zakłady nie robiš rzeczy ciekawych. Wzišć ziemniaka czy zboże i wyprodukować wódę to żadna sztuka. A tam robiš np. destylat z szyszek sosnowych. By tworzyć takie rzeczy, trzeba mieć pasję. Jak to zatem wyglšda w Polsce? Wytwarzanie nalewek i miodów na własne potrzeby jest legalne (oczywiœcie nie mówimy tu o pędzeniu bimbru, a o produkcji nalewek z legalnie kupionej wódki czy spirytusu). Jednak sprzedaż np. 200 litrów rocznie jest w praktyce niemożliwa ze względu na bariery biurokratyczne. Ponoć nowa ustawa z maja 2011 r. miała ułatwić życie tym, którzy wytwarzajš m.in. miody, ale jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach.

Zaklęty kršg biurokracji

Ale od poczštku. Najważniejsza jest pogoda. Kiedy pada lub zbiera się na burzę, do pszczół nie ma sensu nawet podchodzić. Otwarciu ula towarzyszy cały rytuał: najpierw trzeba rozpalić podkurzacz (mała dmuchawa, z której wydobywa się dym), włożyć kapelusz, a potem zdjšć daszek i spokojnymi, ale pewnymi ruchami przeglšdać kolejne ramki. – Naturalnym przedłużeniem pracy w pasiece jest produkcja miodu pitnego. Mój dziadek nastawiał wina, ojciec także, więc gdy zostałem pszczelarzem, sam zaczšłem produkować alkohol – opowiada urzędnik Jakub Wilk z Warmii, który ma 30 rodzin pszczelich i starał się dowiedzieć, co może zrobić, by legalnie sprzedawać produkowany przez siebie miód. – Te przepisy sš po prostu nie do przejœcia. Po pierwsze, jako pszczelarz muszę założyć działalnoœć gospodarczš. Dodatkowo służba celna w Katowicach, do której wysłałem pytanie w tej sprawie, stwierdziła, że powinienem mieć także skład podatkowy – dodaje Wilk. By stworzyć taki skład, trzeba uzyskać pozwolenie od Izby Celnej. W połšczeniu z kosztami prowadzenia własnej firmy i tym, że zgodnie z ustawš pszczelarz może przerobić maksymalnie 500 litrów miodu rocznie, ustawodawca z góry skazuje całe przedsięwzięcie na przynoszenie zysków jedynie państwu, a nie temu, kto miód wytwarza. I znowu pojawia się „ale". Choć służba celna twierdzi, że skład podatkowy jest przy produkcji miodu wymagany, to inne zdanie w tej kwestii ma... Ministerstwo Finansów. Według urzędników, którzy powołujš się na ustawę o podatku akcyzowym, „z obowišzku produkcji w składzie podatkowym wyłšczona została produkcja mniej niż 10 hektolitrów w cišgu roku kalendarzowego, alkoholu etylowego, dokonywana przez gorzelnie prawnie i ekonomicznie niezależne od wszelkich innych gorzelni oraz niedziałajšce na podstawie licencji uzyskanej od innego podmiotu oraz produkcja napojów alkoholowych, od których została zapłacona przedpłata akcyzy". Być może jest to furtka, której mogš użyć miodosytnicy, ale na razie nie słychać o tym, by ktoœ z niej skorzystał. Pracownicy podlegli ministrowi Rostowskiemu dodajš jeszcze, że „kwestie dotyczšce prawnych możliwoœci legalizacji produkcji i rozlewu domowym sposobem oraz wprowadzania do obrotu w miejscu wytworzenia wódek, bez koniecznoœci uzyskania wpisu do rejestru podmiotów, znajdujš się w kompetencji merytorycznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi". Tymczasem Dariusz Mamiński, radca z Ministerstwa Rolnictwa, po krótkim wyjaœnieniu kieruje nas dalej: – Sprawy dotyczšce sprzedaży detalicznej i hurtowej napojami alkoholowymi należš do zakresu kompetencji ministra zdrowia. W swoim e-mailu Mamiński odsyła nas także do ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich. Twierdzi, że te zagadnienia należš do zakresu kompetencji... ministra gospodarki. Tym większe zdziwienie budzi wypowiedŸ, którš usłyszeliœmy w Ministerstwie Gospodarki, że kwestia nalewek w ogóle ich nie dotyczy i polecajš kontakt z... Ministerstwem Rolnictwa. Zaklęty kršg biurokracji udało nam się zamknšć, ale Jakub Wilk dalej nie wie, czy po to, by sprzedawać legalnie miód, musi mieć skład podatkowy, czy nie.

Będš zmiany?

Trudno powiedzieć, czy w przewidywalnej przyszłoœci kwestia sprzedaży niewielkiej iloœci nalewek czy miodów zostanie uproszczona. – Naszym zdaniem wytwarzanie specjalnych produktów regionalnych, np. œliwowicy, powinno być możliwe w drodze uregulowań prawnych zbliżonych do tych obowišzujšcych na Słowacji, w Czechach czy na Węgrzech – tłumaczy Dariusz Mamiński. – Podczas prac obecnej kadencji Sejmu RP został zgłoszony poselski projekt ustawy, który przewiduje wprowadzenie uproszczeń w przypadku wyrobu niewielkich iloœci napojów spirytusowych z przeznaczeniem do obrotu. Projekt stanowiska rzšdu do poselskiego projektu przygotowuje minister zdrowia – dodaje. – Dobrym rozwišzaniem byłoby złagodzenie przepisów w zakresie „małej produkcji" – np. do tysišca litrów rocznie. A także wprowadzenie uproszczonej procedury nabywania znaków akcyzy i zniesienie wymogu prowadzenia działalnoœci gospodarczej dla wyrobów regionalnych produkowanych przez rolników – postuluje Paweł Pawluczuk ze Stowarzyszenia Winiarzy. Wydaje się więc, że oczekiwania zainteresowanych produkcjš nalewek i win sš doœć zbieżne z wnioskami urzędników. Niestety, na pytanie, jak długo swojskie nalewki wcišż trzeba będzie rozlewać „pod ladš", nie ma odpowiedzi. Jedyne pocieszenie w tym, że przynajmniej jest czym ten czas oczekiwania umilać. Tekst z tygodnika Uważam Rze, marzec 2012
ródło: Uważam Rze

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL