Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kraj

W Internecie toczy się wojna o żeńskie końcówki zawodów

copyright PhotoXpress.com
Radykalne œrodowiska kobiece domagajš się żeńskich końcówek. Ich brak oznacza dla nich brak prestiżu
W Internecie toczy się wojna o żeńskie końcówki nazw zawodów. Goršca batalia przetacza się na przykład przez polskš Wikipedię. Gdy jedni wpisujš socjolożkę, inni natychmiast przerabiajš to słowo na "socjolog".

– Jestem czynnš wikipedystkš. Wiele razy tworzyłam nowe hasła i wypadały z nich zawody i funkcje, które pisałam w formie żeńskiej. W ten sposób inni wikipedyœci zmieniali mi np. "premierkę" na "premier", co skutkowało wojnami edycyjnymi. Również inne osoby z przekonaniami równoœciowymi, tworzšce hasła na Wikipedii, majš ten problem – żali się Anna Dryjańska z Fundacji Feminoteka. Dodaje, że na Wikipedii nie ma żadnego problemu z "prostytutkš", "pielęgniarkš" i "salowš", czyli zawodami kojarzšcymi się z niskim statusem społecznym i z niskš płacš. Wszystkie zawody zwišzane z prestiżem majš być jednak zapisywane w męskiej formie. Ale jeżeli nie mówimy o "prezydentce" czy "premierce", to nie możemy sobie wyobrazić kobiet na szczytach władzy!

Aby przekonać innych do koniecznoœci używania w biogramach "prezydentek" lub "socjolożek", Fundacja Feminoteka wywołała ostatnio w Internecie dyskusję wokół wpisu "Prostytutka – jedyna nazwa zawodu, która w biogramach polskiej Wikipedii może być użyta w formie żeńskiej. Wykluczanie kobiet z języka to dyskryminacja. Nie dyskryminuj".

– Byłyœmy zaskoczone tak goršcš dyskusjš – mówi Dryjańska, która opowiada się za tym, by każdy zawód miał swojš żeńskš formę, nie wyłšczajšc chirurga – czyli chirurżki, bšdŸ też chirurgini (tu Anna Dryjańska sama nie jest pewna, której formy należałoby używać). W dyskusji pojawił się też choćby pomysł, by kobietę-nurka podawać jako "nurkini".

Dyskusję o tym, jak powinno się wymawiać funkcje sprawowane przez kobiety, wywołała na nowo minister sportu Joanna Mucha. W poniedziałek w programie "Tomasz Lis na żywo" poprosiła, by zwracać się do niej per "ministra Joanna Mucha". Dzień póŸniej premier stwierdził, że jednak nadal będzie dla niego ministrem, a nie ministrš. Dr Katarzyna Kłosińska, językoznawca z Uniwersytetu Warszawskiego, z zainteresowaniem przyglšda się dyskusji wokół żeńskich końcówek. – Tworzenie nazw żeńskich od nazw męskich jest użyteczne z punktu widzenia języka, ponieważ ułatwia życie. Dużo jaœniejsze jest przecież zdanie "fizyk kocha chemiczkę" niż "fizyk kocha chemik". Jeżeli jednak tworzymy formy żeńskie, to róbmy to poprawnie – ministerka, a nie ministra. To ostatnie słowo jest potworkiem językowym i nie ma prawa istnieć  – wyjaœnia.
Przeglšdajšc w Wikipedii hasła dotyczšce kobiet, rzeczywiœcie można natknšć się na różne szkoły pisania biogramów. Np. wicemarszałek Wanda Nowicka jest nazwana "feministkš", ale obok figuruje jako "polityk", a nie "polityczka", jak chciałaby tego choćby Anna Dryjańska. Z kolei Maria Curie-Skłodowska widnieje na Wikipedii jako fizyczka i chemiczka. W oskarżeniach polskiej wersji Wikipedii o seksizm Dryjańskš wspiera choćby prof. Magdalena Œroda, która również ma swój biogram w Wikipedii. – Wikipedia jest redagowana w sposób seksistowski. Widać tam uwarunkowania patriarchalne i normatywne, które niekoniecznie wynikajš ze złej woli, tylko raczej z ignorancji – mówi prof. Œroda, która również życzyłaby sobie, by każdy zawód i funkcja miały żeński odpowiednik. Zdaniem dr. Pawła Jochyma, fizyka z PAN, współzałożyciela polskiej Wikipedii, jej twórcy to zmaskulinizowane œrodowisko. Twierdzi też, że nie poprawiałby na profilu Marii Curie-Skłodowskiej "fizyczki" na "fizyk", ale już w wypadku "chirurżki" sprawa nie jest dla niego tak jasna. Z feministycznego słownika Polityk – polityczka Marszałek – marszałkini Prezydent – prezydenta  lub prezydentka Premier – premiera  lub premierka Kierowca – kierowczyni Nurek – nurkini Psycholog – psycholożka Chirurg – chirurżka  lub chirurgini Szpieg – szpieżka  lub wywiadowczyni Myœliwy – myœliwa Profesor – profesora  lub profesorka Doktor – doktora  lub doktorka Magister – magistra Prezes – prezeska Filozof – filozofka Etyk – etyczka Seminarium  – feminarium History  – herstory Grzechy radykalnego feminizmu Czego uczš na Gender Studies W sobotę w dodatku Plus Minus
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL