Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Medycyna i zdrowie

Kwas w pomidorach korzystnie wpływa na metabolizm tłuszczów

Zła gospodarka tłuszczami prowadzi do otyłoœci. Substancja zawarta w pomidorach, testowana na myszach, wspomaga metabolizm
EAST NEWS
Jeden z kwasów obecnych w œwieżych pomidorach korzystnie wpływa na metabolizm tłuszczów
Chodzi o chemiczny składnik nieprzetworzonych pomidorów. Zawierajš one kwas 9-okso-oktadekadienowy, czyli 9-oxo-ODA, a także 10-oxo-ODA i 12-oxo-ODA. Zespół prof. Teruo Kawady z Graduate School of Africulture Kyoto University odkrył, że do długiej listy korzystnych dla zdrowia właœciwoœci tego warzywa należy dopisać jeszcze jednš: kwasy te odgrywajš zasadniczš rolę w gospodarce organizmu trójglicerydami.

Ważne dla wštroby

Wyniki badań w ramach współpracy z japońskim Programem Badań i Rozwoju Nowych Inicjatyw Bio-Przemysłu opublikowało czasopismo „Molecular Nutrition and Food Research".

Trójglicerydy sš organicznymi zwišzkami chemicznymi należšcymi do lipidów, czyli tłuszczów prostych. Sš to estry gliceryny (glicerolu) i trzech kwasów tłuszczowych. Wraz z wolnymi kwasami tłuszczowymi i glucydami, tj. cukrami, sš jednym z głównych materiałów energetycznych organizmu, zużywane sš na jego bieżšce potrzeby albo magazynowane w postaci tkanki tłuszczowej. W przypadku podwyższonego stężenia trójglicerydów dochodzi do dyslipidemii. Nie daje ona widocznych objawów, ale w rezultacie zwiększa ryzyko cukrzycy, chorób układu kršżenia, miażdżycy, stłuszczenia i marskoœci wštroby, otyłoœci.

Podczas eksperymentu, jaki zespół prof. Kawady przeprowadził na myszach, zwierzętom przez cztery tygodnie podawano œwieży przecier pomidorowy, po tym okresie zbadano ich metabolizm. Naukowcy stwierdzili znaczny wzrost poziomu ekspresji genów regulujšcych metabolizm tłuszczów w wštrobie i mięœniach poprzecznie pršżkowanych (szkieletowych).

Pożyteczna aktywnoœć

W rezultacie tego stężenie lipidów we krwi zmalało. Seria doœwiadczeń pozwoliła ustalić, który z kwasów z grupy oxo przyczynił się w największym stopniu do tego zjawiska. Okazało się, że największe zasługi ma kwas 9-okso-oktadekadienowy, czyli 9-oxo-ODA. Działa on poprzez pobudzenie specyficznych receptorów alfa aktywowanych przez tak zwane proliferatory peroksysomów (PPAR alfa); receptory te regulujš aktywnoœć genów uczestniczšcych w metabolizmie tłuszczów. Wynikiem tego procesu jest pobudzenie w hepatocytach metabolizmu zwišzków tłuszczowych, nasilenie procesów utleniania kwasów tłuszczowych, zahamowanie gromadzenia się w nich trójglicerydów. Dla laików brzmi to skomplikowanie, ale mechanizm ten jest niezwykle istotny, ponieważ hepatocyty sš podstawowymi komórkami mišższu wštroby, tworzš 80 proc. masy tego organu.
Skutek oddziaływania 9-oxo-ODA na te komórki u myszy jest bardzo widoczny – wyraŸna redukcja masy ciała. – Gdybyœmy chcieli przenieœć wyniki uzyskane podczas naszego eksperymentu do œwiata ludzi i uzyskać podobne rezultaty, oznaczałoby to konsumpcję trzech pomidorów lub jednej dużej szklanki soku trzy razy dziennie, do każdego posiłku. Wprawdzie od eksperymentu laboratoryjnego do terapii opracowanej dla ludzi droga jest daleka, ale warto spróbować pomidorowej diety już teraz. Może się ona okazać łatwym, a nawet przyjemnym sposobem zwalczania dyslipidemii, a w ostatecznym rezultacie otyłoœci i miażdżycy – powiedział prof. Teruo Kawada. Masz pytanie, wyœlij e-mail do autora k.kowalski@rp.pl
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL