PIT 2011: Kiedy można rozliczyć się razem z małżonkiem

aktualizacja: 04.02.2012, 03:54
Foto: Fotorzepa, Dąbrowski Mateusz Mateusz dąbrowski

Łączne opodatkowanie będzie korzystne, gdy są duże różnice w zarobkach męża i żony

 
Jak obliczyć wspólny podatek? To proste. Sumujemy dochody, a potem dzielimy je na pół. Obliczamy podatek według skali i mnożymy go przez dwa.
Kiedy takie rozliczenie może być korzystne? Wówczas, gdy jest duża różnica między dochodami małżonków (są w różnych przedziałach skali) lub jedno z nich w ogóle nic nie zarobiło (albo ma dochody w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku).
Oszczędności nie będzie, jeśli dochody mieszczą się w tych samych przedziałach skali podatkowej.
Do wspólnego zeznania wystarczy podpis jednej osoby
Osoby, które chcą skorzystać z preferencji, powinny jednak spełnić kilka warunków.
Po pierwsze, muszą być małżeństwem przez cały rok.
Przykład:
Pani Katarzyna i pan Andrzej są małżeństwem od listopada. Za 2011 r. muszą się rozliczyć indywidualnie.
Prawo do wspólnego rozliczenia przysługuje jednak podatnikowi, który:
- zawarł związek małżeński przed rozpoczęciem roku, a jego małżonek zmarł w jego trakcie,
- pozostawał w związku małżeńskim przez cały rok, a jego małżonek zmarł przed złożeniem zeznania.
Po drugie, małżonkowie przez cały rok muszą mieć wspólność majątkową.
Przykład:
Pani Agnieszka i pan Krzysztof są już trzy lata małżeństwem. W zeszłym roku podpisali jednak umowę o rozdzielności majątkowej. Nie mogą się więc wspólnie rozliczyć za 2011 r.
Po trzecie, żadne z małżonków nie może rozliczać się ryczałtem (z wyjątkiem przychodów z najmu), kartą podatkową lub stawką liniową.
Przykład:
Pan Adam ma własną firmę. W zeszłym roku płacił podatek liniowy. Na początku stycznia 2012 r. poinformował urząd skarbowy o przejściu na skalę podatkową. Ale za 2011 r. nie może się rozliczyć razem z żoną.
Przykład:
Pani Aneta ma wysokie dochody z umowy o pracę. Jej mąż uzyskuje tylko przychody z najmu mieszkania, które opodatkował ryczałtem. Nie wyklucza to wspólnego zeznania.
Po czwarte, zeznanie, w którym małżonkowie deklarują wspólne opodatkowanie, należy złożyć do końca kwietnia. Nawet jednodniowe spóźnienie powoduje, że tracą prawo do preferencyjnego rozliczenia.
Warunkiem łącznego opodatkowania nie jest już podpisanie zeznania przez męża i żonę. Niekiedy bywały z tym kłopoty, np. gdy jedno z nich było w szpitalu albo za granicą. Teraz wystarczy jeden podpis.
Co do zasady ze wspólnego rozliczenia mogą skorzystać osoby, które mieszkają w Polsce. Przywilej ten przysługuje jednak także tym, którzy mają nieograniczony obowiązek podatkowy w innym państwie członkowskim UE, EOG lub Szwajcarii. Są tu jednak warunki do spełnienia. małżonkowie zainteresowani wspólnym rozliczeniem muszą osiągać w Polsce 75 proc. całkowitych przychodów. Powinni też udokumentować swoje miejsce zamieszkania certyfikatem rezydencji.
masz pytanie, wyślij e-mail do autora p.wojtasik@rp.pl
więcej w serwisie:
Roczne rozliczenie podatkowe » Wspólne rozliczenie małżonków

POLECAMY

KOMENTARZE