Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

Nieuczciwa konkurencja: Hipermarket zapłaci za opłatę półkowš

Płace szeregowych pracowników rosnš szybciej niż prezesów
Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Sšd Apelacyjny w Lublinie zakwestionował sposób pobierania przez E.Leclerc opłat za usługi marketingowe
Spółka z Rybnika (dziœ w likwidacji) zajmowała się handlem kawš. Zapisy umowy o dostarczeniu produktów do hipermarketów E.Leclerc przewidywały także, że sklep będzie œwiadczył na rzecz dostawcy szeroko rozumiane usługi marketingowe. Spółka miała za to płacić 11 proc. swoich obrotów kwartalnych. Umowa co roku była przedłużana na kolejne lata. W końcu spółka uznała, że opłata za usługi marketingowe jest pozorna i stanowi w rzeczywistoœci tzw. opłaty półkowe za wejœcie do sieci.  W sšdzie dowodziła, że nie miała możliwoœci negocjowania i musiała dokonywać opłat za towar, który już wówczas należał do hipermarketu. W katalogach zaœ nie było wzmianki o firmie ani jej logo. E.Leclerc w rzeczywistoœci reklamował siebie, przerzucajšc koszty tych działań na kontrahentów, a to był czyn nieuczciwej konkurencji. Przedstawiciel hipermarketu nie uznał roszczenia. Powoływał się na zasadę swobody zawierania umów, możliwoœć negocjacji jej warunków, a także prawo do jej wypowiedzenia, z czego dostawca nie skorzystał. Dowodził, że katalogi produktowe, które trafiajš do klientów hipermarketu, promujš nie tylko sklep, ale i dostawców.
Sšd Okręgowy w Lublinie (sygnatura akt: I ACa 639/11) oddalił roszczenie spółki, twierdzšc, że pobieranie opłat wynikało z umowy, a spółka miała możliwoœć negocjacji. Pobieranie „opłaty półkowej" zakwestionował Sšd Apelacyjny w Lublinie, do którego odwołała się spółka. Uznał, że to niedozwolona opłata dodatkowa, o której mówi art. 15 pkt. 1 ust 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przepis ten normuje, że czynem nieuczciwej konkurencji jest utrudnienie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku przez pobieranie innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży. Sšd w ustnych motywach stwierdził, że sklepy mogš zawierać umowy na œwiadczenie dodatkowych usług, ale za każdym razem trzeba mieć na uwadze ich treœć, możliwoœć negocjacji  warunków oraz to, czy umowa została wykonana. Sšd wytknšł, że umowy, które E.Leclerc przedstawiał kontrahentom, były szablonowe, z niektórymi postanowieniami narzuconymi z góry. To może sugerować, że mieli oni ograniczonš możliwoœć negocjacji. Sšd wskazał także, że opłata za usługi marketingowe, ustalona jako stała wartoœć 11 proc. kwartalnych obrotów, nie ma charakteru ekwiwalentnoœci. Podniósł, że działania reklamowe (druk katalogów), za które kazał płacić sobie hipermarket, nie miały na celu reklamy konkretnych produktów i dostawców, ale produktów znajdujšcych się w sklepie, zwiększenia obrotów  hipermarketu i przerzucenie kosztów tej działalnoœci na  dostawców produktów. Z przyczyn proceduralnych kwota, jakš E.Leclerc musi zapłacić swojemu byłemu kontrahentowi,  jest niewielka – 1070 zł. Wyrok jest prawomocny. sygnatura akt: I ACa 639/11
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL