Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Hotele

Hotele opuszczajš ceny

Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Sylwester w polskich hotelach będzie tańszy niż przed rokiem. To efekt nowej tendencji - obniżania cen
Trzydniowy pakiet z wliczonš zabawš noworocznš i atrakcjami w hotelu Zamek Ryn, który w ubiegłym roku kosztował 1600 zł od osoby, w tym roku wyceniono na 1450 zł. W hotelu Vestina w Międzyzdrojach za cztery dni z sylwestrem trzeba zapłacić 888 zł od osoby, rok temu kosztowało to 950 zł. Z kolei w Zamku Czocha przed rokiem bal sylwestrowy kosztował 1200 plus 330 - 380 zł za nocleg. Teraz można to wszystko mieć razem za 850 zł. – Tegoroczne ceny sš z reguły niższe, ewentualnie takie same jak w ubiegłym roku, rzadko jednak wyższe – mówi Andrzej Szafrański, szef miesięcznika „Hotelarstwo". Choć w oficjalnych cennikach często trudno to jeszcze dostrzec, coraz więcej hoteli przechodzi na revenue management – zarzšdzanie cenami. Ich prawdziwa wielkoœć zdecydowanie odbiega od podawanych w cennikach. Œrednia cena 2-osobowego pokoju w hotelu wynosi obecnie 115 zł. A w kwaterze pracowniczej można przenocować nawet za 6 zł.
Zdaniem ekspertów branży, spadki cen, a przynajmniej utrzymanie ich na dotychczasowych poziomach, majš być trwałš tendencjš. - Cena to podstawowe narzędzie walki hotelarzy o klienta. Szczególnie tych indywidualnych. A w Polsce dominujš hotele indywidualne, tylko około 6 procent wszystkich działa w dużych sieciach. A dopiero wysoki wskaŸnik udziału hoteli sieciowych, który na rozwiniętych rynkach przekracza 30 proc., pozwala na utrzymanie wyższych cen - wyjaœnia Szafrański. Według „Hotelarstwa", na ponad milion dostępnych miejsc noclegowych (hotele, hostele, apartamenty, kwatery prywatne, agroturystyka, schroniska, hotele robotnicze) w sezonie letnim (nie liczšc szarej strefy), hotele dysponujš zaledwie około pištš ich częœciš. Tymczasem ceny w obiektach niebędšcych hotelami sš zwykle niższe niż 50 zł. Najtańsze noclegi w kwaterach pracowniczych kosztujš nawet 6 zł. - To wszystko decyduje, że wynoszšca w tym roku około 120 - 130 zł œrednia cena realizowana za sprzedaż dwuosobowego pokoju w hotelu, ani w przyszłym roku, ani w kolejnych raczej nie wyjdzie poza te widełki – uważa Szafrański. Sytuacja w Polsce jest odbiciem trendu w całym naszym regionie. Według danych STR Global, W cišgu 11 miesięcy tego roku hotele w krajach Europy Œrodkowo-Wschodniej odnotowały co prawda największy na kontynencie wzrost wykorzystania pokojów, ale œrednia cena pokoju jest niższa od œredniej europejskiej prawie o 15 euro. Z kolei œredni przychód na jeden pokój, w porównaniu z krajami Europy Zachodniej, okazał się niższy nawet o połowę. To oznacza, że wyniki branży, mimo poprawiajšcej się frekwencji, wcišż pozostajš słabe. Zdaniem Janusza Mitulskiego, partnera w firmie doradczej Horwath HTL, w najbliższych 2 - 3 latach wzrost cen w hotelach będzie hamował rosnšcy udział Polaków wœród goœci hotelowych. Już teraz przekracza on 70 proc. - Z naszych analiz wynika, że na wzrost cen  może wpłynšć koniecznoœć budowy dużych centrów konferencyjno – kongresowych. Będš przycišgać goœci biznesowych z zagranicy, a ci sš skłonni płacić więcej za noclegi, zwłaszcza w hotelach wyższej klasy – mówi Mitulski. Na razie wzrost cen pewny jest jedynie w czasie Euro 2012, ale przede wszystkim w miastach, w których będš odbywały się mecze.
ródło: ekonomia24

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL