Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Energianews

Darłowo mówi: elektrownia jšdrowa niech stanie u nas

Przeciwko budowie elektrowni atomowej protestowali m.in. mieszkańcy podkoszalińskich Gšsek. W Darłowie protestów nie będzie?
Fotorzepa, Danuta Matloch
W Darłowie mówiš otwarcie: - Chcemy u nas w powiecie budowy elektrowni jšdrowej
Mimo lokalnych głoœnych protestów społecznych przeciwko planom budowy elektrowni jšdrowej gminny wyœcig po złote, a właœciwie atomowe, runo trwa w najlepsze. Œwiadczy o tym nie tylko lista aż 28 miejscowoœci, które Ministerstwu Gospodarki zarekomendowały samorzšdy z całej Polski, ale i determinacja, z jakš ich włodarze walczš o potencjalne korzyœci wynikajšce z takiej inwestycji. Tak jak w zachodniopomorskim Darłowie i całym powiecie sławieńskim. Gdy podkoszalińskie Gšski zaprotestowały przeciw ewentualnej budowie elektrowni, postanowili od razu zarekomendować "ich", także leżšcy nad Bałtykiem, Kopań.

Miliony z podatków

- Gšski atomu nie chcš, my chcemy - mówi Arkadiusz Klimowicz, burmistrz Darłowa. - Dla nich wizja budowy takiej elektrowni była powodem do protestów, my widzimy w tym wielkš szansę na cywilizacyjny skok i wzrost poziomu życia mieszkańców.
Według Klimowicza korzyœci byłyby niewspółmierne do zagrożeń, które zresztš uważa za iluzoryczne. - Od tej technologii nie uciekniemy, a nawet dramat w japońskiej Fukishimie dowiódł, że energetyka jšdrowa jest jednak bezpieczna - przekonuje. I wylicza pożytki: - Z samych podatków moglibyœmy liczyć na kilkadziesišt milionów złotych rocznie. Przez około 10 lat budowy będzie potrzebnych 3 - 4 tys. ludzi, ponad tysišc do obsługi elektrowni przez 60 lat i kolejne 30 lat podczas wygaszania jej pracy. Mnóstwo ludzi tu przyjedzie, będš potrzebować mieszkań, pobudzš koniunkturę. No i bylibyœmy oczkiem w głowie władzy. Wczoraj on i wójtowie wszystkich gmin powiatu zaapelowali do rzšdu i PGE, by zamiast Gšsek wzišć pod uwagę właœnie poddarłowski Kopań. Czemu Kopań za Gšski? Gšski, obok Choczewa i Żarnowca w Pomorskiem, trafiły w listopadzie na listę trzech najbardziej pożšdanych przez Polskš Grupę Energetycznš lokalizacji pierwszej polskiej elektrowni jšdrowej. Brano pod uwagę warunki naturalne i potencjał logistyczny. Zaskoczeni mieszkańcy gminy, która dotšd nie była brana pod uwagę, masowo zaprotestowali, w efekcie PGE zapewne tę lokalizację skreœli. A darłowska inicjatywa już może liczyć m.in. na wsparcie wojewody zachodniopomorskiego. - Trzeba to jasno powiedzieć: elektrownie atomowe stanš tam, gdzie będzie przyzwolenie społeczne - podkreœla prof. Mariusz Dšbrowski, pełnomocnik wojewody ds. energetyki jšdrowej. - W tej sytuacji szanse Kopania na tę inwestycję rosnš, tym bardziej że lokalizacja ta była wielokrotnie wczeœniej brana pod uwagę. Deklaracja sławieńskich gmin będzie jeszcze dyskutowana w samorzšdach. Jeœli PGE postawi na Kopań, będš potrzebne konsultacje społeczne i ostatecznie oficjalne uchwały. Burmistrz Darłowa nie obawia się protestów: - Mielibyœmy dwa lata na dyskusję na argumenty. Wierzę w rozsšdek mieszkańców.

Za blisko Natury?

Według planów rzšdu i PGE w Polsce majš powstać dwie elektrownie jšdrowe. Pierwsza do 2020 r. - Wszystko wskazuje na to, że obie powinny stanšć nad morzem, czyli jedna w Zachodniopomorskiem, druga w Pomorskiem - wskazuje prof. Dšbrowski. - Dziœ największe szanse wydajš się mieć właœnie Kopań i pomorskie Choczewo. Jak podkreœlajš sławieńscy samorzšdowcy, poddarłowski Kopań warunkami specjalnie nie ustępuje Gšskom. Oferuje blisko 200 ha gruntów po byłym PGR, oddalonych od morza o niespełna kilometr. I spełnia większoœć wymogów PGE dla lokalizacji pod elektrownię jšdrowš. Przy takiej inwestycji ważne sš m.in. dostępnoœć wody do chłodzenia reaktorów, potencjał logistyczny i infrastrukturalny (bliskoœć i gęstoœć sieci energetycznych, układ dróg lšdowych, kolejowych i wodnych) oraz właœciwoœci œrodowiska przyrodniczego. Minusem Kopania jest bliskoœć obszarów objętych programem Natura 2000. - Za to w Darłowie mamy port, a to poważny atut - podkreœla Klimowicz.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL