Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

W sšdzie i urzędzie

Skargi na zbyt długie sšdy rosnš

Fotorzepa, Marian Zubrzycki
Ponad 4,2 tys. skarg wpłynęło w tym roku do sšdów okręgowych. Œrednia kwota zasšdzanej rekompensaty wynosi 3 tys. złotych. Przewlekłe procesy kosztowały budżet państwa 2,4 mln złotych
Obecna w naszym prawie od szeœciu lat skarga na rozpoznanie sprawy w rozsšdnym terminie z roku na rok zyskuje na popularnoœci. Jeszcze dwa lata temu było ich niespełna 3 tys. Rok temu złożyło jš 3,8 tys. obywateli. W tym roku liczba ta może wynieœć 4,5 tys. (do końca paŸdziernika było ich 4,2 tys.). Tak wynika z danych Ministerstwa Sprawiedliwoœci. Najwięcej interwencji sšdowych petentów dotyczy spraw cywilnych. Drugie miejsce zajmujš sprawy karne. Następne w kolejce sš: gospodarcze, pracy i ubezpieczeniowe. Liczba skarg przekłada się na straty, jakie ponosi z tego tytułu budżet państwa. Tylko w tym roku sšdy wydały na rekompensaty ponad 2,4 mln zł. Mariusz Paplaczyk, poznański adwokat, nie jest zaskoczony takš liczbš skarg w sprawach cywilnych.
– One wywołujš najwięcej sporów – tłumaczy. Podaje przykład spraw spadkowych, w których skonfliktowane strony przez lata nie mogš zamknšć sprawy. Jego zdaniem jest prosty sposób na zlikwidowanie przewlekłoœci: sprawy powinny być prowadzone w formie sesji cišgłej – przez kilka dni z rzędu. Na co liczš obywatele skarżšcy się na zbyt długie procesy? – Wielu z nich rzeczywiœcie nastawionych jest jedynie na rekompensatę pieniężnš. Żšdajš maksymalnej kwoty – mówi Mariusz Przybylski, radomski sędzia, który sam zajmował się takimi skargami. Maksymalna kwota przyznanej rekompensaty wynosi 20 tys. zł, ale sšdy nie sš zbyt hojne dla zniecierpliwionych obywateli. Œrednia rekompensata w sšdach okręgowych wynosi dziœ 3,1 tys. zł. Nie każdy może na tyle liczyć. Przykłady? Za prostš sprawę o przyznanie zasiłku, która trwała trzy lata, sšd zasšdził 300 zł. Inny uznał przewlekłoœć w sprawie o alimenty, ale matce, która czekała na pienišdze szeœć lat, przyznał jedynie 500 zł. Z kolei oskarżony o paserstwo, który na skutek szeœcioletniego procesu stracił pracę i rodzinę, otrzymał zaledwie 1,5 tys. zł. Nie tylko pienišdze decydujš o rosnšcej popularnoœci skargi. – Wiele osób liczy na to, że po interwencji proces nabierze tempa – mówi „Rz" sędzia Jacek Potęga, który sam spotkał się ze skargš okreœlajšcš nie kwotę, tylko datę zakończenia sprawy. Sędzia stwierdzajšcy przewlekłoœć może bowiem nie tylko przyznać rekompensatę, ale i nakazać właœciwemu sšdowi podjęcie szybkich czynnoœci. masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki a.lukaszewicz@rp.pl   Zobacz liczbę skarg na opieszałe sšdy Więcej w serwisie: Prawo dla Ciebie » Wymiar sprawiedliwoœci » Postępowanie w sšdzie
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL