Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Edukacja i wychowanie

E-studia nie mogš w całości odbywać się przez Internet

www.sxc.hu
Egzaminy kończšce zajęcia prowadzone przez Internet muszš odbywać się w siedzibie uczelni
  Zdobywanie przez studentów umiejętnoœci praktycznych, w tym zajęcia laboratoryjne, terenowe i warsztatowe, powinny odbywać się w warunkach rzeczywistych. Takie zajęcia wymagajš bezpoœredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów. Tak wynika z wchodzšcej dziœ w życie nowelizacji rozporzšdzenia w sprawie warunków, jakie muszš być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległoœć.
Egzaminy, tak jak obecnie, muszš odbywać się w siedzibie uczelni. Dodatkowo powinny sprawdzać kompetencje społeczne studentów. Ta zmiana wynika z dostosowania programów studiów do Krajowych Ram Kwalifikacji. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie zrezygnowało z limitów godzin zajęć prowadzonych zdalnie. Tak jak teraz, przez Internet można prowadzić jedynie 60 proc. zajęć. Pozostałe 40 proc. musi się odbyć na terenie szkoły. – Szkoda, że nie możemy prowadzić studiów niestacjonarnych w całoœci przez Internet. W ten sposób zamykamy drogę do kształcenia osobom, którym sytuacja rodzinna, zawodowa czy zdrowotna uniemożliwia tradycyjne studia – mówi Marcin Dšbrowski, prezes Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego. podstawa prawna: rozporzšdzenie ministra nauki z 2 listopada 2011 r. DzU nr 246, poz. 1470 Zobacz serwis » Prawo dla Ciebie » Twoje prawo » Edukacja, oœwiata, wychowanie
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL