Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rynek pracy

Rekord zatrudnienia: pracuje ponad 16 mln Polaków

Przedsiębiorstwa starajš się chronić etaty i wcišż nieŸle sobie radzš mimo zawirowań na œwiatowych rynkach.
Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Mimo trudnych czasów firmy wcišż zatrudniajš. Jeszczenigdy po 1990 r. nie pracowało tylu Polaków
Przedsiębiorstwa starajš się chronić etaty i wcišż nieŸle sobie radzš mimo zawirowań na  œwiatowych rynkach. Dzięki temu rekordowa liczba osób ma pracę. Ale może być gorzej. Gospodarka traci dynamikę wzrostu, a rzšd obcišży pracodawców większš składkš rentowš. W III kwartale tego roku liczba pracujšcych wyniosła 16,284 mln – podał GUS. To o ponad  160 tys. więcej niż w poprzednim kwartale i o blisko 300 tys. więcej niż w bardzo dobrym dla naszej gospodarki 2008 r. Od trzech lat przybyło 200 tys. pracujšcych na etatach i 60 tys. osób zatrudnionych na  umowy czasowe.
  – Rzeczywiœcie, wcišż przyjmujemy nowych pracowników – mówi Krzysztof Krystowski, prezes Avio Polska produkujšcej elementy silników lotniczych. – Obecnie nasza kadra liczy około 450 osób, kilka lat temu było 200. Prezes Krystowski wyjaœnia, że wzrost zatrudniania to efekt realizowanej dużej inwestycji zwišzanej z produkcjš modułów do silników samolotów Boeinga. Avio Polska prawdopodobnie i w 2012 r. będzie przyjmowała nowe osoby. Ale w następnych miesišcach na rynku pracy może być gorzej. Rosnšca o 2 pkt proc. składka rentowa zwiększy koszt pracodawców. Firma Leo, małe przedsiębiorstwo działajšce na rynku usług fryzjerskich i produkcji kosmetyków do włosów, raczej będzie musiała zwalniać pracowników. – Jesteœmy uzależnieni od popytu na piękno. A już widać, że ludzie zaczęli mocno oszczędzać – tłumaczy Krystyna Foltyn, współwłaœcicielka firmy. – Połowa kosztów zatrudniania to różne składki i podatki. Jeœli jeszcze wzrosnš, to przy mniejszych obrotach nie będzie nas stać na wypłatę wynagrodzeń. – Rzšd szuka dochodów w kieszeniach przedsiębiorców, a nic nie proponuje od siebie – wytyka Krystowski. – Kiedyœ był np. plan ograniczania zatrudnienia w administracji, teraz nikt o tym nie pamięta. Rozumiem potrzeby finansów publicznych, jednak uderzajšca jest dysproporcja na niekorzyœć firm. A rola firm w dotychczasowym wzroœcie liczby pracujšcych w kraju jest nie do przecenienia. W ostatnich trzech latach w sektorze prywatnym przybyło bowiem 500 tys. miejsc pracy, a w sektorze publicznym ich liczba skurczyła się o 200 tys. Co więcej, rozwijajš się nowoczesne sektory gospodarki. W  usługach pracuje już 9,2 mln osób, co oznacza przyrost w cišgu trzech lat o około 650 tys. osób. W tym czasie sektor produkcyjny zmniejszył zatrudnienie o 180 tys. osób (prawie 5 mln), a rolniczy – o 166 tys. (około 2,1 mln). Mimo wygaszenia od 2009 roku powszechnych przywilejów emerytalnych poprawiła się, i to doœć istotnie, sytuacja na rynku pracy starszych osób. Osoby w wieku 55 – 64 lata to jedyna grupa wiekowa, w której bezrobocie w ostatnim roku zmalało, a wskaŸnik zatrudnienia dla tej kategorii wzrósł w minionych trzech latach z 32 do 37,7 proc. Wyglšda więc na to, że wygaszenie przywilejów nie powoduje efektu wypychania niedoszłych emerytów poza rynek pracy.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL