Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Internet

Papierowe dzienniki ustaw będš ogłaszane tylko w Internecie

Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Z końcem roku raz na zawsze przestanš się ukazywać papierowe Dzienniki Ustaw. Od stycznia 2012 będš publikowane wyłšcznie w Internecie
Dziennik Ustaw z datš 31 grudnia 2011 r. i gwiazdkš oznaczajšcš ostatni wydrukowany numer może być gratkš dla kolekcjonerów. Zakończy bowiem epokę papierowych publikatorów, w których ogłaszane sš obowišzujšce akty prawne.

Koniec papieru

– Potwierdzam, że 1 stycznia 2012 r. Polska dołšczy do grupy krajów, które całkowicie zinformatyzowały publikowanie przepisów prawa. Nie tylko Dziennik Ustaw i Monitor Polski, ale także inne dzienniki urzędowe będš oficjalnie wydawane wyłšcznie w wersji elektronicznej – deklaruje Maciej Berek, prezes Rzšdowego Centrum Legislacji. Termin rezygnacji z wydań papierowych zadekretował parlament, nowelizujšc ustawę o ogłaszaniu aktów normatywnych. Wnosił o to rzšd, wskazujšc na kilkunastomilionowe oszczędnoœci.
Dziœ Dzienniki Ustaw i Monitor Polski ukazujš się w dwóch wersjach: drukowanych zeszytów oraz elektronicznej, na portalu internetowym RCL. Obie sš urzędowym autentycznym Ÿródłem prawa, z którego można się dowiedzieć wiarygodnie o treœci przepisów. Jak mówi prezes RCL, każdy Dziennik Ustaw ma kilka tysięcy egzemplarzy, prenumerowanych głównie przez urzędy administracji. Na stronie internetowej odnotowuje się milion wejœć miesięcznie. Wszystkie e-dzienniki urzędowe majš być udostępniane za darmo, na odrębnych stronach internetowych organów ogłaszajšcych lub wydajšcych przepisy. Każdy będzie mógł nie tylko przeczytać na ekranie, ale i wydrukować sobie akt, którym jest zainteresowany. – Zmiana racjonalizuje proces ogłaszania aktów normatywnych i dostosowuje go do dzisiejszych standardów cywilizacyjnych. Pozwoli na pełny i szybki dostęp do dzienników urzędowych – ocenia konstytucjonalista Tomasz Zalasiński. Nie sposób jednak nie zapytać o bezpieczeństwo w sieci. Zagrożeniem sš cyberataki, które mogłyby wyłšczyć czy zablokować stronę z aktami prawnymi. Jeszcze gorszy scenariusz to ingerencja w tekst aktu prawnego i zmiana jego treœci. Minister Berek zapewnia, że przygotowywany jest najwyższy poziom ochrony, taki jak w „najbardziej wrażliwych systemach informatycznych administracji państwowej".

Teksty jednolite

Już od 2012 r. przynajmniej raz na rok w Internecie majš też być zamieszczane teksty jednolite rozporzšdzeń. Obowišzek corocznego ujednolicania ustaw odłożono na cztery lata, dopóki nie będš do niego gotowe sejmowe służby prawne. Minister Berek zapowiada poprawę czytelnoœci i funkcjonowania w przyszłym roku systemu informatycznego Rzšdowy Proces Legislacyjny. Publikowane sš w nim projekty aktów prawnych, nad którymi pracujš ministrowie i rzšd. – Na razie odzwierciedla papierowy obieg dokumentów. Stanie się bardziej przejrzysty, gdy przejdziemy w rzšdzie na powszechne dokumenty elektroniczne – obiecuje minister. Masz pytanie, wyœlij e-mail do autora i.walencik@rp.pl Zobacz serwisy: » Prawo » Nowe prawo » W Dzienniku Ustaw » Prawo dla Ciebie » Twoje prawo » Internet, prawo komputerowe » Prawne strony w Internecie
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL