Ile może dorobić rencista

aktualizacja: 19.11.2011, 07:10
Ile może dorobić rencista
Ile może dorobić rencista
Foto: www.sxc.hu

Pobieranie renty z tytułu niezdolności do pracy nie wyklucza prowadzenia działalności gospodarczej

Przedsiębiorczy rencista powinien od  działalności odprowadzać składki emerytalne i rentowe. Dobrowolna jest składka na ubezpieczenie chorobowe. Wyjątek dotyczy składki zdrowotnej. Jeżeli rencista otrzymuje świadczenie w wysokości nieprzekraczającej minimalnego wynagrodzenia (w 2011 r. 1386 zł) i uzyskuje przychody z działalności gospodarczej poniżej 50 proc. najniższej emerytury, nie musi opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Renta z tytułu niezdolności do pracy będzie wypłacana w pełnej wysokości, jeśli przychód świadczeniobiorcy nie przekroczy 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy (2356,30 zł). Jeśli przewyższy 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (4376 zł), świadczenie zostanie zawieszone.
 
Czytaj też:
Odzyskają posady, ale nie pensje
Emeryt zyska niewiele na prezydenckiej noweli
ZUS wyliczy świadczenie
 
Zobacz więcej:
» Prawo dla Ciebie » Świadczenia » Emeryt i rencista dorabiają

POLECAMY

KOMENTARZE