Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Orzecznictwo

Koszty wynajmu auta zastępczego pokrywa polisa OC sprawcy - uchwalił SN

Nie tylko przedsiębiorcy majš prawo do zwrotu kosztów poniesionych na wynajem auta zastępczego z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku
Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Właœciciel auta zniszczonego w wypadku komunikacyjnym ma prawo do pojazdu zastępczego nawet wówczas, gdy spod jego domu odjeżdża bezpoœredni autobus do miejsca pracy
Tak wynika z uchwały, która zapadła wczoraj w Sšdzie Najwyższym w odpowiedzi na wniosek rzecznika ubezpieczonych (sygn. akt III CZP 5/11). To mocne wejœcie nowej rzecznik Aleksandry Wiktorow i zapowiada wzrost ochrony klientów firm ubezpieczeniowych w najbliższym czasie. Dotychczas było tak, że podczas naprawy powypadkowej właœciciel samochodu wynajmował auto zastępcze na własne ryzyko. Bez gwarancji, że firma ubezpieczeniowa zwróci mu koszty tego wynajmu. Poczštkowo mogli na to liczyć wyłšcznie przedsiębiorcy, którzy stracili œrodek transportu wykorzystywany w działalnoœci gospodarczej. Po wprowadzeniu w 2010 r. rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego, każdy właœciciel pojazdu, nie tylko biznesmen, mógł liczyć na pokrycie tych kosztów z polisy sprawcy wypadku, pod warunkiem jednak, że udowodnił potrzebę wynajmu. Musiało się to wišzać m.in. ze znacznymi utrudnieniami w korzystaniu w tym czasie z komunikacji miejskiej.
SN w uchwale stwierdził, że firma ubezpieczeniowa ma obowišzek zwrócić koszty najmu pojazdu zastępczego także wówczas, gdy służy on do celów prywatnych, np. dojazdu do pracy czy dowiezienia dzieci do  szkoły. Sędziowie podkreœlili, że dostęp poszkodowanego do komunikacji zbiorowej nie ma najmniejszego znaczenia dla rozstrzygnięcia, czy ma on prawo do zwrotu kosztów pojazdu zastępczego, czy też nie. – Bardzo cieszymy się z tej uchwały, gdyż ułatwi ona dochodzenie zwrotu kosztów wynajmu auta zastępczego z polisy sprawcy wypadku, w czasie gdy pojazd poszkodowanego jest w warsztacie – mówi Aleksander Daszewski, radca prawny w biurze rzecznika ubezpieczonych. – Pozwala ona także na dochodzenie zwrotu tych kosztów z odsetkami za zwłokę przez osoby, które już spotkały się z odmowš firmy ubezpieczeniowej. Jest to możliwe, jeœli roszczenie nie uległo trzyletniemu przedawnieniu, nie zostało oddalone prawomocnym wyrokiem sšdu ani nie było przedmiotem ugody zawartej z ubezpieczycielem – wyjaœnia. O dziwo, z tego orzeczenia cieszš się także ubezpieczyciele. – Uchwała SN oznacza dla poszkodowanych komfort bez generowania niepotrzebnych kosztów. Jest to rozwišzanie korzystne i jednoczeœnie racjonalne ekonomicznie – mówi Jan Grzegorz Pršdzyński, prezes zarzšdu PIU. Chodzi o to, że sędziowie SN zastrzegli, iż zwrot kosztów należy się, tak jak dotychczas, gdy wynajem auta zastępczego jest celowy i uzasadniony ekonomicznie. Czas pokaże więc, czy zwiększy się liczba uprawnionych do wynajmu auta zastępczego i czy spełniš się przestrogi ubezpieczycieli, że spowoduje to podwyższenie składki, jakš każdy kierowca musi zapłacić za polisę OC. Zobacz serwis » Prawo dla Ciebie » Ubezpieczenia i odszkodowania » Ubezpieczenia i odszkodowania komunikacyjne
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL