Poradniki

Komornik łatwiej wyeksmituje sprawców przemocy domowej także zimą

Zgodnie z nowymi przepisami w szczególnych przypadkach możliwa będzie eksmisja także do noclegowni lub schroniska
Fotorzepa, Jak Jakub Ostałowski
Osoby, które znęcają się nad rodziną, będą mogły być wyeksmitowane - nawet zimą - do noclegowni lub schroniska - umożliwi to nowela ustawy o ochronie praw lokatorów, która zacznie obowiązywać od jutra
Nowelizacja zmieni przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów oraz kodeksu postępowania cywilnego. Pisaliśmy o tym w artykule: Komornikowi będzie łatwiej usunąć lokatora. Tak jak dotychczas eksmitować będzie można wyłącznie osoby, wobec których jest prawomocny wyrok w tej sprawie. Komornik będzie przeprowadzał eksmisję do lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego. Zgodnie z nowymi przepisami w szczególnych przypadkach możliwa będzie eksmisja także do noclegowni lub schroniska. Dotyczy to m.in. osób, które dostały wyrok eksmisyjny za znęcanie się nad rodziną.
Znowelizowana w zeszłym roku ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wprowadziła możliwość eksmitowania osób stosujących przemoc z mieszkania zajmowanego wspólnie z ofiarami. Orzeczenie w tych sprawach jest wykonalne z chwilą jego ogłoszenia, dlatego konieczne było stworzenie możliwości eksmitowania sprawcy przemocy do noclegowni lub schroniska. W przeciwnym wypadku realizacja tego zapisu nie byłaby możliwa, ponieważ gminy z reguły nie dysponują tymczasowymi pomieszczeniami, gdzie można by umieścić eksmitowanych. Możliwość eksmisji do noclegowni lub schroniska będzie dotyczyła też osób, które rażąco lub uporczywie wykraczają przeciwko porządkowi domowemu, a ich zachowanie jest uciążliwe dla innych lokatorów. Do noclegowni lub schroniska będą mogły być wyeksmitowane również osoby, które samowolnie zajęły pusty lokal i nie mają do niego tytułu prawnego. W myśl noweli osobom eksmitowanym z powodu stosowania przemocy, "rażącego lub uporczywego wykraczania przeciwko porządkowi domowemu", niewłaściwego zachowania, uciążliwego dla innych lokatorów, lub osobom, które zajęły lokal bezprawnie, nie przysługuje prawo do lokalu socjalnego. Nowe przepisy zakładają, że w przypadku eksmisji do noclegowni lub schroniska nie będzie obowiązywał okres ochronny od 1 listopada do 31 marca. Do tej pory w takiej sytuacji gmina musiała przyznać lokal zastępczy. Od środy, prawo do lokalu socjalnego przyznawać będzie sąd w wyroku eksmisyjnym lub gmina, a zapewniać lokal będzie gmina. Prawo do takiego lokalu będzie przysługiwać najemcom i posiadaczom własnościowego prawa do lokalu, a nie właścicielom mieszkań. Natomiast osoby, którym nie zostanie przyznany lokal socjalny, będą mogły być eksmitowane do pomieszczenia tymczasowego. Będzie ono przysługiwać na okres do 6 miesięcy. W noweli pomieszczenie tymczasowe zdefiniowano jako "pomieszczenie nadające się do zamieszkania, posiadające dostęp do źródła zaopatrzenia w wodę i do ustępu, chociażby te urządzenia znajdowały się poza budynkiem, oświetlenie naturalne i elektryczne, możliwość ogrzewania, niezawilgocone przegrody budowlane oraz zapewniające możliwość zainstalowania urządzenia do gotowania posiłków, zapewniające co najmniej 5 m2 powierzchni mieszkalnej na jedną osobę i w miarę możliwości znajdujące się w tej samej lub pobliskiej miejscowości, w której dotychczas zamieszkiwały osoby przekwaterowane". Zobacz nasz poradnik » Prawo dla Ciebie » Poradniki prawne » Nieruchomości » Kiedy wolno eksmitować Czytaj także w serwisach: Samorząd » Świadczenia z gminy i powiatu » Pomoc społeczna Samorząd » Nieruchomości gminne i powiatowe » Lokale socjalne Prawo dla Ciebie » Nieruchomości » Najem, dzierżawa » Eksmisje
Źródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL