Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sšdownictwo

Wyrok w sprawie Wandy Nowickiej w Internecie

Wanda Nowicka w Sejmie
Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Organizacja Nowickiej była finansowana przez firmy produkujšce narzędzia do przeprowadzenia aborcji – ujawnił wczoraj „Goœć Niedzielny”
Wyrok zapadł we wrzeœniu w  procesie, jaki Wanda Nowicka, szefowa Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, a od wtorku wicemarszałek Sejmu (Ruch Palikota), wytoczyła działacze pro-life Joannie Najfeld. Zarzuciła jej zniesławienie. Najfeld powiedziała, że Nowicka znajduje się „na liœcie płac przemysłu aborcyjno-antykoncepcyjnego". We wrzeœniu sšd uniewinnił Najfeld. Wyrok nie jest prawomocny. Jego uzasadnienie nie było dotšd upublicznione, gdyż, jak twierdzi Najfled, o jego utajnienie wystšpiła Nowicka. Ta temu zaprzecza. W œrodę posłowie, m.in. Jarosław Gowin z PO i Stanisław Żelichowski z PSL, zażšdali jego odtajnienia. Opinia publiczna, argumentowali, powinna mieć pewnoœć, że posłowie nie sš uwikłani w działalnoœć lobbystycznš na rzecz firm farmaceutycznych. W œrodę wieczorem tygodnik katolicki „Goœć Niedzielny" ujawnił fragment uzasadnienia wyroku na swej stronie internetowej. „Ze zgromadzonego materiału dowodowego jednoznacznie wynika, że Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny (...), otrzymywała wielokrotnie dotację od różnych podmiotów, w tym od firmy farmaceutycznej G (...), producenta œrodków antykoncepcyjnych, oraz od organizacji I (...), która produkuje i rozpowszechnia narzędzia używane przy zabiegach przerywania cišży. Œrodki te wprost nie stanowiły Ÿródeł finansowania wynagrodzenia Wandy Nowickiej, jednakże miały wpływ na całokształt finansów Federacji i przynajmniej poœrednio wpływały na wynagrodzenie osób zatrudnionych w Federacji, chociażby poprzez to, że inne œrodki nie musiały iœć na finansowanie bieżšcej działalnoœci, a na wynagrodzenia" – czytamy.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL