Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Media

Sšd: Koncerny farmaceutyczne łożyły na organizację Nowickiej

Wanda Nowicka w Sejmie
Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
"Goœć Niedzielny" ujawnił utajniony wyrok w sprawie posłanki Wandy Nowickiej. Przegrała ona proces o ochronę dóbr osobistych
Nowicka wytoczyła proces działaczce antyaborcyjnej - Joannie Najfeld za wypowiedŸ z 2009 r., w TVN 24. Dziennikarka powiedziała wtedy, że Nowicka "znajduje się na liœcie płac przemysłu providerów aborcji i antykoncepcji". Proces i wyrok były utajnione, ale dziœ posłowie m.in. Stanisław Żelichowski z PSL praz Jarosław Gowin z PO, zażšdali odtajnienia wyroku. Argumentowali, że opinia publiczna powinna wiedzieć czy któryœ z parlamentarzystów jest uwikłany w działalnoœć na rzecz koncernów farmaceutycznych. Treœć wyroku ujawnił "Goœć Niedzielny". W uzasadnieniu sšd wymienia nazwy firm i organizacji działajšcych na rzecz upowszechnienia aborcji i antykoncepcji, które łożyły pienišdze na Federację na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, kierowanš przez Nowickš. "Z zapisów księgowych wynika, iż Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny otrzymała w okresie od 2004 do 2009 r. od firmy G... (pełna nazwa firmy znajduje się w wyroku przyp. red.) kwotę 97 600 złotych a od organizacji I.. (pełna nazwa firmy znajduje się w wyroku, przyp. red.) w 2005 r. kwotę 37 003,00 złotych, zaœ w 2007 r. w wysokoœci 138 253,25 złotych" - czytamy w wyroku.
Sšd stwierdził, że słowa Najfeld były zwrotem publicystycznym. "To stwierdzenie wbrew aktowi oskarżenia nie sprowadza się do tezy że Wanda Nowicka otrzymuje bezpoœrednio wynagrodzenie od producentów œrodków antykoncepcyjnych i sprzętu aborcyjnego a stanowi próbę ukazania zależnoœci między podmiotami finansujšcymi danš organizację a osobami które danš organizacjš kierujš celem ukazania braku możliwoœci zachowania bezstronnoœci i obiektywizmu pomiędzy nimi. Zdaniem sšdu taka supozycja jest uprawniona" - argumentował sšd. Najfeld została uniewinniona 12 wrzeœnia tego roku. Wyrok nie jest prawomocny. Nowicka może się odwołać.
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL