Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Społeczeństwo

Niemieccy lewacy rozbijš Marsz Niepodległości

ROL
Znani z zamieszek bojówkarze zza Odry wybierajš się do Warszawy, by zablokować prawicowš manifestację 11 listopada
W 93. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległoœci ulicami Warszawy ma przejœć marsz organizowany przez œrodowiska narodowe i konserwatywne, m.in. Młodzież Wszechpolskš i Obóz Narodowo-Radykalny. W komitecie poparcia znaleŸli się m.in. historyk prof. Jan Żaryn, publicysta Jan Pospieszalski, twórca GROM gen. Sławomir Petelicki, bp Antoni Dydycz i muzyk Paweł Kukiz. Ale Marsz Niepodległoœci ma też przeciwników. Organizacje ultralewicowe i anarchistyczne skupione w Porozumieniu 11 Listopada przekonujš, że ulicami stolicy przejdš faszyœci. "Planujemy mobilizację na trasie faszystowskiego pochodu. Chcemy go fizycznie zablokować" – zapowiadajš w Internecie.

Wesprzeć towarzyszy

Działacze Porozumienia 11 Listopada mogš liczyć na wsparcie bojówkarzy zza Odry. Działacze niemieckich ultralewicowych i anarchistycznych organizacji, m.in. Lewicy Antyfaszystowskiej i ruchu redskins (skinheadzi komuniœci), skrzykujš się w Internecie na wyjazd do Warszawy.
"Prawicowo-konserwatywny rzšd i Koœciół katolicki od lat utrzymujš w Polsce klimat rasistowski, antysemicki, homofobiczny (...). Chcielibyœmy zwrócić uwagę na ów problem i wezwać do wspierania naszych polskich towarzyszy w Warszawie 11 XI 2011" – apelujš. Na ulicach Berlina i Wiednia wiszš plakaty wzywajšce do blokady Marszu Niepodległoœci. – Możliwe, że grupa z Niemiec weŸmie udział w naszej kontrdemonstracji. Niemieccy anarchiœci to grupy bardzo mobilne, jeżdżš po œwiecie. Polscy anarchiœci też byli w DreŸnie – mówi "Rz" Mateusz Mirys ze stowarzyszenia Młodzi Socjaliœci, współtworzšcego Porozumienie 11 Listopada m.in. z Federacjš Anarchistycznš, stowarzyszeniem Nigdy Więcej i pismem "Krytyka Polityczna". – Udział niemieckich anarchistów w proteœcie przeciwko polskiemu marszowi niepodległoœci to swoisty chichot historii – komentuje prof. Żaryn. Niemieccy anarchiœci i lewacy cieszš się złš sławš ze względu na częsty udział w ulicznych rozruchach. W tym roku w lutym ponad 3 tys. lewaków zjechało do Drezna, by zablokować marsz neonazistów. Zaatakowali jednak przede wszystkim policjantów. Obrzucili ich kamieniami i butelkami, demolowali sklepy i samochody. 82 funkcjonariuszy zostało rannych. 1 maja 2010 r. pod hasłem "walki z faszyzmem" sprowokowali z kolei walki z policjš w Berlinie i Hamburgu. Pobili blisko 100 funkcjonariuszy. Rok wczeœniej w starciach z policjš w stolicy Niemiec rannych zostało 500 mundurowych.

Będš rozruchy?

Czy do podobnych zajœć dojdzie 11 listopada w Warszawie? – Mam nadzieję, że nie, ale ten marsz trzeba po prostu zatrzymać. Obywatelski protest jest konieczny i pokazuje, że Polakom takie sprawy jak marsz skinheadów 11 listopada nie sš obojętne – twierdzi działacz stowarzyszenia Nigdy Więcej. Ale do zamieszek doszło już podczas Marszu Niepodległoœci rok temu, gdy œrodowiska ultralewicowe usiłowały go zatrzymać. Policja zatrzymała kilkanaœcie osób, w tym obecnego posła elekta Roberta Biedronia. Czy i jak policja przygotowuje do ewentualnego najazdu niemieckich lewaków? Do zamknięcia tego wydania "Rz" nie dostaliœmy odpowiedzi. ABW zapewnia, że sprawš się interesuje, bo to leży w jej obowišzkach. Ale "ze względu na ograniczenia natury prawnej" – jak mówi płk Katarzyna Koniecpolska-Wróblewska – nie może zdradzić szczegółów. Tymczasem organizatorzy Marszu Niepodległoœci skarżš się, że "nieznani sprawcy" w œrodę włamali się na stronę internetowš poœwięconš demonstracji i zamieœcili na niej informację, że została odwołana. – Złożymy w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury – zapowiada Robert Winnicki, prezes Młodzieży Wszechpolskiej.

Faszyzm czy pamięć

– Blokujšc marsz, pokażemy, że spora częœć polskiego społeczeństwa nie akceptuje skrajnej prawicy i faszyzmu – podsumowuje Mateusz Mirys. – Marsz nie jest organizowany przez żadnych faszystów, tylko przez ludzi, którzy uważajš, że znaczšcš rolę w odzyskaniu przez Polskę niepodległoœci odegrał obóz narodowy i w tym dniu chcš przypomnieć o tym fakcie historycznym – ripostuje prof. Żaryn.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL