Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Publicystyka

Ziemkiewicz: koniec polityki miłości, czas na politykę strachu

Rafał A. Ziemkiewicz
Fotorzepa, Ryszard Waniek Rys Ryszard Waniek
Donald Tusk, w miarę jak budował monopol swego ugrupowania, zaczšł œwiadomie sięgać po socjotechniki analogiczne do używanych przez poprzedniš monopartię – pisze publicysta "Rz".
Rzecznik Centralnego Biura Antykorupcyjnego zapowiedział, że służba ta "przyjrzy się" poszkodowanym przez klęskę żywiołowš plantatorom z podradomskiego "zagłębia paprykowego", czy aby nie wyłudzili odszkodowań, zawyżajšc areał zniszczonych upraw. ZapowiedŸ była więcej niż niekonkretna, niejasna, ale obiegła wszystkie media i dotarła, gdzie dotrzeć miała. "Paprykarze" dostali jasny sygnał: przez jednego takiego, co w telewizji pyskował premierowi i polazł na konwencję PiS, wszyscy będziecie mieć kłopoty. Potrzebne wam to było?

Minihelikopter  w foliowych tunelach

Jeœli nawet gdzieœ na górze liczba zarejestrowanych wczeœniej upraw nie zgodziła się ze zgłoszonymi do odszkodowania zniszczeniami, zweryfikowanie wniosków należy do stosownych urzędów znacznie niższej rangi niż jedna ze służb specjalnych państwa. Wyłudzanie nienależnych œwiadczeń czy odszkodowań, proceder naganny, choć niestety powszechny, jest zresztš czymœ innym niż korupcja, do której tropienia stworzono CBA. Zajmowanie się liczeniem zniszczonych tuneli i porównywanie ich z wypełnionymi wnioskami nie mieœci się w kompetencjach Biura, nie pasuje też do tego technika operacyjna, którš się ono posługuje – trudno sobie wyobrazić, co by miał ujawnić sławny podsłuchujšco-podpatrujšcy minihelikopter puszczony pomiędzy foliowe tunele.
Słowem, merytorycznie zapowiedŸ ta jest podobnym skandalem jak sławne wkroczenie ABW do moderatora internetowej strony antykomor.pl, kiedy to najważniejsza ze służb specjalnych powołana do zwalczania "poważnych zagrożeń dla konstytucyjnego porzšdku RP" uznała za takowe, na wniosek prowincjonalnej prokuratury, internetowe kpiny z władzy. Z całš pewnoœciš żadne z tych posunięć nie było przypadkiem. Podobnie jak postawienie przez jednš z prokuratur absurdalnie poważnych zarzutów, zagrożonych rokiem więzienia, grupie kibiców, którzy rozwiesili na płocie napis: "Donald ma Tole". I podobnie jak wdrożenie przeciwko nim policyjnego œledztwa – bo zatrzymani zostali nie na meczu, ale już po całej sprawie w domach. Podobnie jak upubliczniona instrukcja komendanta wojewódzkiego policji wskazujšca funkcjonariuszom jako priorytet podczas "zabezpieczania imprez masowych" zatrzymywanie osób z antyrzšdowymi transparentami i jak pokazowe wyrzucenie pracownicy izby skarbowej za utrzymywanie kontaktów z partiš opozycyjnš.

Pochwały dla nadgorliwych

Pytany – nader rzadko – o podobne zdarzenia premier zbywa wszystko frazesem o "nadgorliwoœci" swych podwładnych, a oddane mu media wydajš się takim wyjaœnieniem całkowicie usatysfakcjonowane. Ale premier nie mówi prawdy. To nie sš przypadki i nie jest to też "nadgorliwoœć". Gdyby zaangażowanie ABW w walkę z żartami z prezydenta czy inne podobne przypadki były skutkiem nadgorliwoœci, ktoœ poniósłby konsekwencje i nikomu innemu nie powinno na tym zależeć bardziej niż samemu premierowi. Tymczasem wszystko wskazuje, że rzekomi "nadgorliwcy" wcale nie sš karani, wręcz przeciwnie  – chwaleni. Mamy tu do czynienia z zupełnie œwiadomie wprowadzanš nowš "piarowskš" strategiš władzy – strategiš izolowania opozycji od społeczeństwa za pomocš strachu. Na razie jest to strach wywoływany łagodnie. Gospodarza antyprezydenckiej strony internetowej potraktowano bardzo uprzejmie, niczego mu nie odbito, nawet nie ukarano – może dlatego, że zachował się w sposób oczekiwany, to znaczy oznajmił, że nie chce mieć więcej kłopotów i kończy działalnoœć. Chłopcu skazanemu z drakońskš surowoœciš za namazanie na œcianie szkoły obelgi pod adresem rzšdu w drugiej instancji wyrok ten złagodzono. Kibicom od "Toli" też w końcu odpuszczono. A i "paprykarzom" pewnie nic wielkiego CBA nie zrobi, chyba że nie zrozumiejš aluzji i nie uspokojš jakoœ krewkiego sšsiada. Ale też – na razie nie trzeba więcej. Pomruk niezadowolenia i pogrożenie przez władzę palcem wystarczajš.

Byle się nie narażać

Na niedawnej konferencji zorganizowanej przez Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy pewien ksišdz opowiedział, jak próbował zebrać podpisy pod petycjš o ustawienie w miejscowoœci pomnika Konstytucji 3 maja. Wszyscy parafianie byli za, ale gdy przyszło do podpisów, nagle zaczęli odmawiać. Charakterystyczne były argumenty, jakimi się przy tym posługiwali: mam syna na studiach w Warszawie, mam córkę za granicš, bratanica pracuje w urzędzie gminy – ksišdz przecież rozumie, nie mogę ich narażać... Przez salę przeszedł podczas tej opowieœci pomruk zrozumienia. Nikt nie był zdziwiony. Takie zdarzenia doskonale sš znane każdemu, kto próbował w Polsce jakiejkolwiek działalnoœci społecznej. Przykład jest może o tyle tylko jaskrawy, że poszło w końcu o upamiętnienie wydarzenia historycznego, które trudno uznać za jakoœ szczególnie "antyplatformerskie". Gdyby księdzu przyszło do głowy stawiać pomnik ofiarom katastrofy smoleńskiej, natychmiastowe wytworzenie się wokół niego pustki byłoby oczywiste.

Zbiorowoœć zestrachana

Uważamy się za naród odważny, ale ten stereotyp jest jak najdalszy od prawdy. W istocie Polacy wcišż pozostajš zbiorowoœciš ludzi ponadprzeciętnie zestrachanych, bojšcych się każdej władzy, nawet tak niskiej rangi jak prezes spółdzielni mieszkaniowej czy kółka rolniczego. To oczywiste dziedzictwo PRL. Pamiętam z lat 80. skecz Jacka Fedorowicza – wówczas akurat sympatyzujšcego z opluwanymi, nie opluwajšcymi – w którym Kolega Kierownik opowiadał, jak "specialna komórka zabezpieczy emeritom i innej biedocie stracha", rozsiewajšc pogłoski, że tym, co nie pójdš na wybory, będzie się odbierać recepty. Kilka lat póŸniej, już w wolnej Polsce, na własne oczy obserwowałem, jak wijš się ze strachu (z dosłownie tymi samymi usprawiedliwieniami, które przytaczał cytowany przed chwilš ksišdz) ludzie proszeni o podpis pod społecznym projektem konstytucji. Jak dotšd jednak nikt w III RP do tego wstydliwego dziedzictwa PRL nie próbował się odwoływać. Przeciwnie, władza demonstrowała aż przesadnš grzecznoœć wobec wszelkiego rodzaju protestów. Dopiero Donald Tusk, w miarę jak budował monopol swego ugrupowania jako całkowicie mu podporzšdkowanej partii władzy, zaczšł œwiadomie sięgać po socjotechniki analogiczne do używanych przez poprzedniš monopartię. Pierwsze próby dokonane na "handlarzach dopalaczami" i "kibolach" okazały się udane i dowiodły, że dysponuje oddanymi mediami, zwłaszcza elektronicznymi, a więc z zasady oddziałujšcymi bezpoœrednio na emocje, można się kusić również o otoczenie kordonem strachu i niechęci grup znacznie szerszych. Nawet całego "żelaznego elektoratu" opozycji. Tym bardziej że przecież Tusk dysponuje całš niezbędnš do tego peerelowskš infrastrukturš, troskliwie przechowanš, a nawet rozwiniętš przez  III RP. Każdy obywatel wie, że wobec urzędu nie ma i nigdy nie będzie miał racji. Każdy przedsiębiorca wie, że  47 kontroli może go, jeœli tylko zechce, błyskawicznie doprowadzić do bankructwa. A każdy pracownik sfery budżetowej – że może wylecieć. Strach przed wsparciem jakiejœ nieprawomyœlnej inicjatywy, przed udostępnieniem sali albo nie daj Boże zaproszeniem "pisowskiego" pisarza do biblioteki publicznej, ostrożnoœć, z jakš ludzie, nawet bardzo młodzi, deklarujš swoje sympatie tylko na osobnoœci, publicznie nakładajšc maskę "nie interesuję się politykš" – sš więc całkowicie racjonalne. I z każdš pokazówkš, w rodzaju tej dokonywanej na "Staruchu", coraz bardziej.

Stare nawyki

Władza – i szeroko rozumiana elita, która za niš stoi – doskonale to wie. "Oni" sš nie tylko "starzy, gorzej wykształceni i z prowincji", obciachowi, niemodni, żałoœni, ale na dodatek groŸni. Masz jakšœ tam pracę, wišżesz koniec z końcem, to się ciesz i od takich, co podskakujš, trzymaj się z daleka, bo sprowadzš na ciebie kłopoty. Jak ten pyskaty "paprykarz" na sšsiadów. Stare wojskowe sposoby – albo sami zrobicie wyrodkowi "kocówę" i przywołacie go do  porzšdku, albo cały pluton ma przeršbane aż do skutku – w latach 80. doskonale się sprawdziły, sprawiajšc, że mimo pogłębiajšcego się kryzysu sympatia do "Solidarnoœci" i gotowoœć pomagania jej stale malała.  W sytuacji, gdy polityka "miłoœci" się wyczerpała, grill robi się pusty, a ciepła woda coraz chłodniejsza, odwołanie się przez władzę do wcišż tkwišcych w pamięci społeczeństwa nawyków wręcz się narzuca. Pytanie tylko, jak daleko Tusk jest gotów się na tej drodze posunšć.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL