Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Media

TVP Kultura przeciw Marszowi Niepodległości?

Ubiegłoroczny Marsz Niepodległoœci w Warszawie
Fotorzepa, Jak Jakub Ostałowski
TVP Kultura na Facebooku zamieœciła plakaty przeciw Marszowi Niepodległoœci. Twierdzi, że to pomyłka
"Blokujemy marsz faszystów. No pasaran", "11 listopada. Ani metra przemarszu skrajnej prawicy. Blokowaliœmy, Blokujemy, Blokować będziemy. Przybywajcie w tysišcach. BšdŸcie spontaniczni i punktualni" – takie plakaty zamieszczono na oficjalnym profilu na Facebooku TVP Kultura, jednego z kanałów telewizji publicznej. Wzywajš one do zablokowania Marszu Niepodległoœci – manifestacji organizowanej w Warszawie przez œrodowiska prawicowe.

Dla idei

– To skandal. Przedstawiciele publicznej telewizji dali w ten sposób wyraz swoim skrajnie lewicowym przekonaniom, wspierajšc radykalne organizacje – uważa Robert Winnicki, prezes Młodzieży Wszechpolskiej i jeden z organizatorów Marszu Niepodległoœci. – Złożymy w tej sprawie protest do prezesa TVP Juliusza Brauna oraz Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
Grafiki zamieszczone na profilu TVP Kultura towarzyszyły zapowiedzi programu "O wolnoœci demokracji", jaki stacja zamierza wyemitować w listopadzie. Stworzyło je Porozumienie 11 Listopada.org skupiajšce działaczy organizacji lewicowych i anarchistycznych (Stowarzyszenie Młodzi Socjaliœci, "Krytyka Polityczna", Nigdy Więcej, Lewicowa Alternatywa, Federacja Anarchistyczna), którzy przed rokiem też chcieli zablokować marsz. Policja zatrzymała wówczas częœć osób z obu stron, m.in. Roberta Biedronia. Tegorocznš manifestację, organizowanš przez Młodzież Wszechpolskš i Obóz Narodowo-Radykalny, wspierajš m.in. Zwišzek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, biskup Antoni Dydycz, Jan Pospieszalski, prof. Jacek Bartyzel (autor ksišżek o genezie rozwoju myœli konserwatywno-narodowej), historyk prof. Jan Żaryn, mistrz œwiata w kick-boxingu Michał Tomczykowski i Paweł Kukiz, wokalista zespołu Piersi. – Moje poparcie nie wynika z afirmacji dla ruchów, które organizujš marsz, ale z poparcia dla idei niepodległej Polski – mówi "Rz" Kukiz. "Spotkajmy się w Warszawie, by zamanifestować naszš narodowš dumę i przywišzanie do suwerennego państwa polskiego. Niepodległa Polska to wartoœć bezcenna" – napisano na stronie www.marszniepodleglosci.pl.

Będš podziękowania?

Umieszczenie na profilu TVP Kultura plakatów wywołało oburzenie częœci internautów. Grafiki zostały usunięte z profilu stacji. Władze TVP Kultura twierdzš, że ich umieszczenie wynikło z błędu technicznego. –Wyjaœniamy teraz, jak do takiego błędu doszło. Nie było naszš intencjš nawoływanie do czegokolwiek czy opowiadanie się po którejkolwiek ze stron – przekonuje Katarzyna Janowska, dyrektor TVP Kultura. – Telewizja publiczna nie powinna angażować się w takie akcje – ocenia prof. Jacek Dšbała, medioznawca z KUL. – Instytucje publiczne powinny raczej tworzyć dobry, przyjazny klimat do działań wspierajšcych polskš tradycję. A zdaniem Łukasza Sołtysiaka z Fundacji Forum Rozwoju Nowych Technologii konstrukcja Facebooka praktycznie wyklucza przypadkowy "błšd techniczny". – Żeby udostępnić na swojej stronie materiały, administratorzy profilu musieli nie tylko na nie wejœć i kliknšć "udostępnij", ale jeszcze dodatkowo to zatwierdzić – tłumaczy. – Grupa medialna Porozumienie 11 Listopada.org nie czyniła starań, by TVP Kultura zamieœciła nasze materiały na swoim profilu facebookowym – zaznacza jeden z jej przedstawicieli. – Rozsyłamy do różnych redakcji nasze materiały i widać ktoœ we własnym zakresie zadecydował, że warto je udostępnić. Jestem mile zaskoczony, TVP Kultura należš się od nas podziękowania.
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL