Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

Opłaty za użytkowanie wieczyste: trzeba zmienić zasady aktualizacji

Fotorzepa, Radek Pasterski RP Radek Pasterski
Ruszył sezon podwyżek opłat za użytkowanie wieczyste. Przepisy wchodzšce w życie w niedzielę jedynie rozkładajš je na raty. Potrzebna jest reforma
9 paŸdziernika zacznš obowišzywać nowe przepisy ustawy o gospodarce nieruchomoœciami, które okreœlajš zasady podnoszenia opłat za użytkowanie wieczyste. Miały one rozwišzać problem wysokich podwyżek. Tak chciał ustawodawca. Z całš pewnoœciš tego nie robiš. – Użytkownicy wieczyœci będš rozczarowani – uważa adwokat Rafał Dębowski. Jego zdaniem nowelizacja to jedynie czysta kosmetyka.

Tylko niewielka ulga

Nowe przepisy przewidujš, że gdy podwyżka rocznej opłaty przekracza 200 proc. dotychczasowej opłaty, będzie rozłożona na trzy raty. W pierwszym roku nie mogłaby przekroczyć 200 proc., w kolejnych dwóch latach pozostałoœć byłaby rozłożona na dwie równe częœci.
  – Gminy dalej mogš więc wprowadzać podwyżki takie, jakie chcš. Z tš jednš różnicš, że będš musiały rozłożyć je na trzy lata, ale to marna pociecha – mówi Dariusz Œmierzyński, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Ruda z warszawskich Bielan. Dwa lata temu dzielnica podniosła spółdzielni opłatę z 315 zł za 1 mkw. na 1507 zł za 1 mkw. Tymczasem w Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w ubiegłym roku opłaty wzrosły jedenastokrotnie. – Zamiast 20 gr za 1 mkw. trzeba teraz płacić 3,50 zł za 1 mkw. – mówi Michał Tokłowicz, jej wiceprezes. – W tym roku dostaliœmy kolejnš podwyżkę. Tym razem opłata wzroœnie dziewięciokrotnie – dodaje. Zwraca uwagę, że podwyżki wywołujš protesty lokatorów. Muszš oni bowiem płacić więcej za mieszkanie. W zeszłym roku czynsz za mieszkanie 50-metrowe wzrósł o 165 zł. Same gminy krytykujš wchodzšce w życie przepisy. – Taka podwyżka rozłożona na raty to pokaŸne uszczuplenie dochodów gminy – twierdzi Agata Zagórska z Urzędu Miasta w Krakowie. Nowelizacja wskazała też, że niezadowolony z podwyżki użytkownik wieczysty może odwołać się do samorzšdowego kolegium odwoławczego. – Chcemy teraz z tego skorzystać. Możemy udowodnić, że wartoœć gruntu wynosi obecnie co najwyżej 750 zł za 1 mkw. – dodaje prezes Œmierzyński. Z możliwoœci odwołania chce także skorzystać poznańska spółdzielnia. – Do tego czasu lokatorzy będš uiszczali opłaty na nowych zasadach, czyli po podwyżce. Po ewentualnej wygranej zwrócimy pienišdze. Jest to mniej dolegliwe niż wyrównywanie opłaty w razie przegranej – dodaje prezes Tokłowicz.

Kompleksowe reformy

– Nowe przepisy majš charakter czysto propagandowy. Idealnie wpisujš się w czas przed wyborami – ocenia Wojciech Nurek, rzeczoznawca majštkowy. Uważa, że w Polsce brakuje rozwišzań systemowych. – Powszechnie przyjmuje się, że jedyny sposób na aktualizację rocznych opłat za użytkowanie wieczyste to wycena konkretnych nieruchomoœci – mówi ekspert. Zwraca uwagę, że jest to kosztowna operacja. – Tymczasem wystarczy stworzyć publiczne zbiory danych na temat cen na rynku w danym mieœcie. Tak zrobił m.in. Racibórz. Wbrew pozorom jest to dużo tańszy system i sprawiedliwszy – wyjaœnia. Szykujš się też inne zmiany podstawa prawna: nowelizacja z 28 lipca 2011 r. ustawy o gospodarce DzU nr 187, poz. 1110 Zobacz serwisy: » Prawo dla Ciebie » Nieruchomoœci » Własnoœć i inne prawa do nieruchomoœci » Użytkowanie wieczyste » Samorzšd » Nieruchomoœci gminne i powiatowe Poradniki prawne:  
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL