Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Moja Emerytura

Jaka wysokość składki emerytalnej trafia do ZUS i OFE

  Jak jest dzielona składka emerytalna wynoszšca 19,52 proc. wynagrodzenia brutto  
  * od maja;  ** docelowy schemat zgodnie ze zmianami w prawie   Składki w ZUS sš waloryzowane. Sposób waloryzacji jest różny w zależnoœci od konta. WskaŸnik waloryzacji indywidualnego konto w ramach I filara, gdzie trafia 12,22 proc. pensji, obliczany jest z uwzględnieniem wysokoœci zarobków, liczby osób płacšcych składki i inflacji. Jeœli gospodarka się rozwija, rosnš pensje i coraz więcej ludzi pracuje, to więcej składek wpływa do ZUS. A zatem i wskaŸnik waloryzacji jest wyższy. Waloryzacja subkonta w ZUS przebiega w inny sposób. Pienišdze tram odkładane majš rosnšć o wysokoœć œredniego nominalnego PKB (czyli wzrostu gospodarczego i inflacji) za ostatnie pięć lat. Jeœli wskaŸnik okazałby się ujemny, waloryzacji nie będzie. Składki odkładane w OFE sš inwestowane. Za pienišdze uzyskane od klientów zarzšdzajšcy kupujš głównie akcje i obligacje.
ródło: mojaemerytura.rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL