Jaka wysokość składki emerytalnej trafia do ZUS i OFE

aktualizacja: 05.10.2011, 16:19
 
Jak jest dzielona składka emerytalna wynosząca 19,52 proc. wynagrodzenia brutto
 
 
* od maja;  ** docelowy schemat zgodnie ze zmianami w prawie
 
Składki w ZUS są waloryzowane. Sposób waloryzacji jest różny w zależności od konta.
Wskaźnik waloryzacji indywidualnego konto w ramach I filara, gdzie trafia 12,22 proc. pensji, obliczany jest z uwzględnieniem wysokości zarobków, liczby osób płacących składki i inflacji.
Jeśli gospodarka się rozwija, rosną pensje i coraz więcej ludzi pracuje, to więcej składek wpływa do ZUS. A zatem i wskaźnik waloryzacji jest wyższy.
Waloryzacja subkonta w ZUS przebiega w inny sposób. Pieniądze tram odkładane mają rosnąć o wysokość średniego nominalnego PKB (czyli wzrostu gospodarczego i inflacji) za ostatnie pięć lat. Jeśli wskaźnik okazałby się ujemny, waloryzacji nie będzie.
Składki odkładane w OFE są inwestowane. Za pieniądze uzyskane od klientów zarządzający kupują głównie akcje i obligacje.

POLECAMY

KOMENTARZE