Prenumerata 2018 już w sprzedaży - SPRAWDŹ!

Moja Emerytura

Jaka wysokość składki emerytalnej trafia do ZUS i OFE

  Jak jest dzielona składka emerytalna wynosząca 19,52 proc. wynagrodzenia brutto  
  * od maja;  ** docelowy schemat zgodnie ze zmianami w prawie   Składki w ZUS są waloryzowane. Sposób waloryzacji jest różny w zależności od konta. Wskaźnik waloryzacji indywidualnego konto w ramach I filara, gdzie trafia 12,22 proc. pensji, obliczany jest z uwzględnieniem wysokości zarobków, liczby osób płacących składki i inflacji. Jeśli gospodarka się rozwija, rosną pensje i coraz więcej ludzi pracuje, to więcej składek wpływa do ZUS. A zatem i wskaźnik waloryzacji jest wyższy. Waloryzacja subkonta w ZUS przebiega w inny sposób. Pieniądze tram odkładane mają rosnąć o wysokość średniego nominalnego PKB (czyli wzrostu gospodarczego i inflacji) za ostatnie pięć lat. Jeśli wskaźnik okazałby się ujemny, waloryzacji nie będzie. Składki odkładane w OFE są inwestowane. Za pieniądze uzyskane od klientów zarządzający kupują głównie akcje i obligacje.
Źródło: mojaemerytura.rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL