Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opinie z rynku

Ile zapłacisz za przeprowadzkę

Na czas remontu lub budowy domu meble i inne sprzęty można przechowywać w specjalnych magazynach
city self – storage
Za kompleksowš przeprowadzkę kawalerki zapłacimy w Warszawie ok. 1,2 tys. zł, a dwupokojowego lokalu – ok. 1,5 tys. zł
Profesjonalna firma nie tylko spakuje cię we własne pudła, zmagazynuje majštek i przewiezie w wyznaczone miejsce, ale też ustawi meble i powiesi obrazy w nowym mieszkaniu. Z szacunków Polskiego Stowarzyszenia Przeprowadzkowego wynika, że w całym kraju przeprowadzkami zajmuje się 400 firm, z czego w samej Warszawie – ok. 80. Częœć z nich oferuje też usługi zwykłego transportu. – W Warszawie liczšcych się profesjonalistów zajmujšcych się wyłšcznie tš branżš usługowš jest 30 – podaje Andrzej Poradzki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Przeprowadzkowego (PSP).

Ankiety i ubezpieczenie

Jak wybrać najlepszš firmę, która nas przeprowadzi? Andrzej Poradzki radzi, by przed powierzeniem mienia wybranej firmie sprawdzić jej referencje. Spółka powinna mieć certyfikat systemu zarzšdzania jakoœciš ISO, który nakłada na niš obowišzek udokumentowania jakoœci każdej wykonanej usługi.
– Każda firma, która ma wdrożony system zarzšdzania jakoœciš, archiwizuje tzw. ankiety satysfakcji klienta, o które można poprosić – tłumaczy Andrzej Poradzki. – To chyba najlepszy sposób, aby nabrać przekonania do firmy. Zalecam też upewnienie się, czy firma ma ubezpieczenie: to ważne w przypadku odszkodowań przy ewentualnym uszkodzeniu mienia – podkreœla prezes PSP. Według niego ważna jest także jednoznaczna wycena usługi. – Oczywiœcie firmy stosujš różne kryteria, chodzi jednak o to, by wycena była ostateczna i nie zmieniała się w czasie realizacji usługi, gdy mienie jest już np. w ciężarówce i trzeba je rozładować – tłumaczy Andrzej Poradzki. Aby uniknšć przykrych niespodzianek w mieszkaniu, z którego się przeprowadzamy, powinien się pojawić konsultant, który obejrzy m.in. korytarze, klatkę schodowš, podjazd, sprawdzi, czy jest winda. Wtedy wycena będzie rzetelna. – Bez tej procedury profesjonaliœci nie podadzš ceny – podkreœla prezes stowarzyszenia. – To kolejne kryterium przy wyborze firmy – dodaje. Trzeba też sprawdzić, jakimi œrodkami transportu dysponuje firma, czy ma odpowiednie pudła i inne opakowania do przewiezienia np. porcelany czy sprzętu AGD. Jeœli nabierzemy pewnoœci, że dokonaliœmy odpowiedniego wyboru, pozostaje spisać umowę, w której trzeba precyzyjnie ustalić zakres usługi. Można też zrobić fotografie, które, jak mówi Andrzej Poradzki, udokumentujš, jak było wyposażone mieszkanie, z którego się przeprowadzamy. – Nie polecałbym przeprowadzki, podczas której klient o spakowanie wyposażenia mieszkania musi zadbać sam. Profesjonalna firma oferuje kompleksowš usługę, sama dostarcza opakowania i sama pakuje. Wtedy mamy pewnoœć, że nasze mienie, które będzie ubezpieczone, jest pod dobrš opiekš. Za niewłaœciwe opakowanie rzeczy przez klienta firma nie odpowiada, gdyby zostały uszkodzone. Profesjonaliœci oferujš też małe kontenery, które w obecnoœci klienta mogš być zaplombowane. Obawy o większe gabaryty powinny zniknšć, jeœli zrobimy listę mienia, a nadzorujšcy usługę brygadzista potwierdzi, że zostały zapakowane do meblowozu – mówi Andrzej Poradzki. 20 tys. zł – nawet tyle może kosztować przeprowadzka z kilkusetmetrowego domu w Warszawie Szef PSP radzi, by rzeczy osobiste, biżuterię, laptopy, cenne małe pamištki, bšdŸ rzeczy, które majš dla nas sentymentalnš wartoœć, zapakować i przewieŸć samemu. – Po dowiezieniu rzeczy w wyznaczone miejsce sš one rozpakowywane w ramach usługi, jeœli tak zostało zapisane w umowie. – Oferta profesjonalnych firm przeprowadzkowych obejmuje również możliwoœć terminowego zmagazynowania mienia lub recykling zbędnych rzeczy. Ludzie dosyć często korzystajš z tej oferty – zauważa szef PSP. Dodaje, że usługi przeprowadzkowe podlegajš reklamacji. – W ubiegłym roku mieliœmy tylko jedno takie zgłoszenie, z Katowic. Klient jednak sam stworzył okazję, bo pudełko z biżuteriš zostawił do załadunku do meblowozu. Sprawa chyba się dalej toczy. Jednak bez spisu mienia trudno oczekiwać pozytywnego dla klienta zakończenia. W tym roku nie odnotowaliœmy żadnego zgłoszenia reklamacyjnego – podkreœla szef PSP.

Meble i obrazy

– Przestrzegam przed pochopnym decydowaniem się na „taniš" usługę, bo możemy się bardzo rozczarować jej jakoœciš. Wysyłajšc jakšœ rzecz paczkš, rzadko korzystamy z taniej zwykłej przesyłki. Jeœli zależy nam na szybkim i pewnym dotarciu paczki do adresata, wybieramy ofertę z podaniem jej wartoœci i przyspieszamy dodatkowš opłatš. Podobne zasady powinny obowišzywać przy przeprowadzkach – podkreœla Poradzki. Karol Jagaczewski, szef spółki Adexim, mówi, że jego firma oferuje wiele wariantów przeprowadzek – wszystko zależy od oczekiwań klienta. – Możemy dostarczyć pudła i opakowania najróżniejszej wielkoœci i spakować w nie wszystko, łšcznie z zawartoœciš szaf. Po przewiezieniu do nowego mieszkania możemy wszystko rozpakować, ustawić meble, a nawet zawiesić obrazy – tłumaczy Karol Jagaczewski. – Jeœli klient woli spakować się sam – częœciowo czy też całkowicie – ma oczywiœcie takš możliwoœć – dodaje. Szef firmy Adexim zauważa, że częœć klientów najbardziej osobiste rzeczy woli przewieŸć do nowego mieszkania we własnym zakresie. – Samodzielne pakowanie wybierajš też osoby, które liczš się z groszem. Ci, którzy nie muszš oszczędzać, często wybierajš przeprowadzkę kompleksowš – mówi Karol Jagaczewski. Przyznaje, że zawsze warto spisywać umowę, w której szczegółowo okreœlimy zakres usługi. – Unikniemy w ten sposób nieporozumień – podkreœla. Stawki za przeprowadzkę w spółce Adexim sš ustalane nie w oparciu o godziny pracy, ale iloœć rzeczy do przewiezienia. – Wczeœniej sprawdzamy na miejscu, czy sš windy, jakie sš podjazdy, z którego piętra i na które mamy rzeczy przenosić. Osoba, która wyprowadza się z lokalu na parterze do lokalu na parterze, zapłaci mniej – nawet przy takiej samej iloœci rzeczy – niż ta, która przenosi się z czwartej kondygnacji na czwartš, w bloku bez windy. Odległoœć na terenie Warszawy nie ma znaczenia – tłumaczy szef Adeksimu. Dlatego ustalenie ceny bez dokładnej konsultacji nie jest możliwe. – Jedynie szacunkowo możemy przyjšć, że kompleksowa przeprowadzka z dwupokojowego, standardowego mieszkania w Warszawie to koszt ok. 1,5 tys. zł, a trzypokojowego 2 – 2,5 tys. zł – podaje Karol Jagaczewski. Przeniesienie dobytku z wielkiego 700-metrowego domu może zaœ kosztować nawet 15 – 20 tys. zł. Na różne sposoby przeprowadza także firma Aksel. – Wielu klientów oprócz transportu mienia powierza nam także samo jego pakowanie. Osobiste rzeczy każdy woli jednak zabrać sam – zauważa Jacek Skowroński z firmy Aksel. Podkreœla, że każda przeprowadzka jest inna, dlatego trudno na odległoœć oszacować jej koszty, chyba że klient powie, że chce przewieŸć jedynie lodówkę i wersalkę. – Bardzo wstępnie można przyjšć, że pakowanie mienia przez firmę podraża koszt usługi o jakieœ 25 proc., liczšc od podstawowej stawki. Ta zaœ zależy m.in. od iloœci rzeczy, piętra, z jakiego je wywozimy i na jakie dowozimy – wylicza Jacek Skowroński. Przyjmuje, że przeprowadzka „kawalerki" (opcja pełnej obsługi z pakowaniem) w Warszawie to koszt ok. 1 – 1,2 tys. zł. Jeœli klient sobie tego zażyczy, firma Aksel może także rozpakować rzeczy w nowym miejscu. – Klienci z tej opcji rzadko jednak korzystajš. Nawet jeœli wypakujemy im np. ksišżki, to i tak muszš je potem sami poustawiać. Podobnie jest np. z zastawš stołowš. Co z tego, że poukładamy szklanki i talerze w szafkach, jeœli trzeba je potem umyć i na nowo ułożyć. Klienci wolš więc poukładać wszystko po swojemu. Dlatego chcš najczęœciej, by wszystko zostało w pudłach – opowiada przedstawiciel spółki Aksel. Na rynku znajdziemy też oferty typu „przeprowadŸ się sam". – Od firmy można wypożyczyć meblowóz, kupić kartony, taœmy, wszelkie rodzaje ochraniaczy meblowych i przenieœć majštek we własnym zakresie – mówi Andrzej Poradzki.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL