Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Moja Emerytura

Co rok ZUS waloryzuje składki

Co roku wzrasta wartoœć oszczędnoœci gromadzonych na koncie w ZUS. Służy temu waloryzacja, dzięki której stan konta emerytalnego nie może się obniżyć.
Pienišdze gromadzone na indywidualnym koncie emerytalnym w ZUS podlegajš waloryzacji. To oznacza, że co rok sš podnoszone, po by nie traciły na wartoœci. Waloryzację składek przeprowadza się co roku 1 czerwca. W wyniku przeprowadzonej waloryzacji stan konta nie może się obniżyć.   WSKANIKI WALORYZACJI SKŁADEK I KAPITAŁU POCZĽTKOWEGO
  Za rok 2000 — 112,72% Za rok 2001 — 106,68% Za rok 2002 — 101,90% Za rok 2003 — 102,00% Za rok 2004 — 103,63% Za rok 2005 — 105,55% Za rok 2006 — 106,90% Za rok 2007 — 112,85% Za rok 2008 — 116,26% Za rok 2009 — 107,22% Za rok 2010 — 103,98% Za rok 2011 - 105,18%   Waloryzacja składek polega na pomnożeniu zgromadzonych składek przez wskaŸnik waloryzacji. Ten jest ustalany w zależnoœci od wskaŸnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) w roku poprzedzajšcym termin waloryzacji, a dodatkowo powiększony o realny wzrost sumy przypisu składek na ubezpieczenie emerytalne w roku kalendarzowym poprzedzajšcym termin waloryzacji w stosunku do roku poprzedniego. WskaŸnik waloryzacji uwzględnia więc inflację i dynamikę wpływu składek ubezpieczeniowych do ZUS. Jeœli gospodarka się rozwija, rosnš pensje i coraz więcej ludzi pracuje, to składek takich wpływa do ZUS coraz więcej. Ten wzrost bierze się pod uwagę, waloryzujšc składki zbierane przez ubezpieczonych na emeryturę.
ródło: mojaemerytura.rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL