Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zadania

Urzędy gmin sš bezbronne wobec hakerów

www.sxc.hu
Urzędy sš bezbronne w obliczu działalnoœci hakerów. Sšdy pobłażajš sieciowym włamywaczom. Brakuje inwestycji w bezpieczeństwo systemów
Tylko 1 wrzeœnia, w dniu rozpoczęcia roku szkolnego, ofiarš hakerów padło 300 stron internetowych samorzšdów i instytucji publicznych w kraju. Cyberwłamywacze na razie głównie blokujš stronę lub zmieniajš jej treœci. Bywa, że umieszczajš obsceniczne grafiki, tak jak na stronie internetowej Urzędu Miasta w Wadowicach. – Wiemy, że atak nastšpił z Holandii. Na pewno naruszyło to nasz wizerunek – mówi Ewa Filipiak, burmistrz Wadowic. Większoœć włamań na strony internetowe urzędów powoduje brak dostępu do obwieszczeń i informacji dla obywateli i firm. Niemożliwe jest również załatwianie spraw przez Internet. Zdarzajš się ataki hakerów bardzo kosztowne, np. kradzieże impulsów telefonicznych ze słabo zabezpieczonych serwerów komunikacyjnych. Haker, który włamał się do serwera Urzędu Miasta w Białej Podlaskiej, wykonał blisko 900 krótkich połšczeń do Zimbabwe i naraził miasto na wydatek 49 tys. zł. W lipcu ofiarš podobnego ataku padł Urzšd Miasta w Kraœniku, który musi zapłacić rachunek telefoniczny opiewajšcy na 19,5 tys. zł.
8 lat więzienia grozi za najbardziej szkodliwy atak hakerski Tylko największe miasta dysponujš wyspecjalizowanymi komórkami zajmujšcymi się bezpieczeństwem swoich systemów. – Nie mamy nawet własnego informatyka. Scedowaliœmy to na firmę zewnętrznš. Tak jest taniej – mówi Jadwiga Stršczewska, sekretarz gminy Goszczyn. – Wydatki na bezpieczeństwo IT znajdujš się na ostatnich miejscach w budżecie. W małych gminach nad bezpieczeństwem sieci czuwajš pseudoinformatycy, obcišżeni wieloma innymi dodatkowymi obowišzkami – mówi Bogdan Gładki, wiceprezes Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych, pełnomocnik ochrony w Urzędzie Miasta Dšbrowa Górnicza. 49 tys. zł kosztował atak hakera Urzšd Miasta w Białej Podlaskiej – Niektóre samorzšdy bagatelizujš problem, bo widzš tylko dobre strony Internetu. Problem cyberprzestępczoœci będzie narastał, a samorzšdy dysponujš m.in. bazami danych kierowców, przygotowujš oferty przetargowe, jest więc co wykradać – mówi Zbigniew Engiel z firmy Mediarecovery, specjalizujšcej się w informatyce œledczej. Po wrzeœniowych atakach na strony samorzšdowe Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zwróciła się z propozycjš pomocy samorzšdom. O tym, że walka z hakerami atakujšcymi instytucje publiczne nie będzie łatwa, œwiadczy również to, że Komenda Główna Policji nie potrafiła przez tydzień podać żadnych danych w tym zakresie za ubiegły rok. Problemem jest również pobłażliwoœć sšdów. W ubiegłym roku sšd w Kluczborku rozpatrywał sprawę 20-letniego hakera, który włamał się do systemu Sšdu Rejonowego w Wałbrzychu i dwóch innych instytucji, przejmujšc kompetencje administratora i umieszczajšc na ich stronach własne teksty. Skazał go na cztery miesišce ograniczenia wolnoœci i 1,8 tys. zł grzywny.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL