Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Edukacja

Prezenty dla nowych studentów

Fotorzepa, Rafał Klimkiewicz RK Rafał Klimkiewicz
400 laptopów dostanš studenci pięciu kierunków Uniwersytetu Œlšskiego. Będš mogli z nich korzystać i w domu, i w szkole
Przenoœne komputery trafiš do ršk młodych ludzi, którzy rozpocznš studia na pierwszym roku biofizyki, ekonofizyki, fizyki medycznej, fizyki technicznej oraz chemii. Przyszli specjaliœci nauk œcisłych i przyrodniczych otrzymajš je na rozpoczęcie drugiego semestru w roku akademickim 2011/2012. O pienišdze na sprzęt komputerowy uczelnia starała się w ramach unijnego programu „Nowoczesne komputerowe metody kształcenia dla regionalnych kadr innowacyjnej gospodarki". Projekt wart 3,85 mln zł będzie realizowany przez Instytut Fizyki oraz Instytut Chemii Uniwersytetu Œlšskiego w partnerstwie z Uniwersytetem w Oslo. – Dawniej liczyło się w słupkach, potem nastała era kalkulatorów. Obecny rozwój zaawansowanych technologii powoduje, że do niektórych obliczeń naukowcy potrzebujš wyjštkowo dobrego sprzętu. Dotyczy to również studentów. Kalkulator to zdecydowanie za mało, jeœli w grę wchodzš studia na kierunkach œcisłych. Dlatego komputery, które dostanš studenci, będš zintegrowane z uczelnianym systemem informatycznym, co w znaczšcy sposób przyspieszy między innymi obliczenia – mówi prof. Marcin Kostur z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Œlšskiego.
Osoby korzystajšce z laptopów będš miały dostęp do materiałów zwišzanych z konkretnym kierunkiem studiów. Jak dodaje prof. Kostur, doskonalenie warsztatu metod informatycznych jest obecnie nieodzowne w nauce i przemyœle innowacyjnym. Tylko w ten sposób młodzi specjaliœci mogš być konkurencyjni na rynku pracy. Uniwersytet w Oslo, z którym œlšska uczelnia nawišzała współpracę, ma już doœwiadczenie w tej dziedzinie, ponieważ innowacyjna edukacja komputerowa zyskała w Norwegii status strategii narodowej. Œlšski projekt iCSE – innovative Computers in Science Education – jest realizowany w ramach projektu operacyjnego „Kapitał ludzki". Pienišdze œlšska uczelnia musi wydać do 2014 roku. Sam sprzęt kosztował zaledwie 10 proc., większoœć z 3,85 mln zł zostanie wydana na szkolenie kadry i tworzenie materiałów dla studentów, z których będš korzystać w trakcie zajęć i poza nimi. Więcej informacji na: http://icse.us.edu.pl/  
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL