Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biznes

Sieci hotelarskie oplatajš Polskę

Fotorzepa, Rafał Guz rg Rafał Guz
Duże sieci hotelarskie zwiększajš ekspansję w Polsce. Od paŸdziernika 4-gwiazdkowy warszawski hotel Sobieski będzie działał jako Radisson Blu
Wraz ze zmianš właœciciela przejdzie gruntownš kurację - za cztery lata ma oferować 467 pokojów, 2 restauracje, centrum wellness oraz 1,4 tys. mkw. powierzchni konferencyjnej. W czerwcu nazwę zmienił położony naprzeciw Sobieskiego hotel Kyriad Prestige: teraz funkcjonuje jako Golden Tulip. Pod tš markš, powstałš w roku 1962, działa obecnie 118 hoteli, które w 33 krajach oferujš łšcznie 16,5 tys. pokojów. Nieco wczeœniej jedna z największych sieci hotelarskich na œwiecie - Best Western - przejęła warszawski hotel Felix.
Kolejne transakcje już się szykujš: z nieoficjalnych informacji napływajšcych z branży wynika, że m.in. do dwóch hoteli w jednej z podwarszawskich miejscowoœci chcš wejœć sieci Focus i DeSilva. - Sieci dajš większy potencjał. Żeby zwiększyć wykorzystanie pokojów, potrzebna jest znana marka i system rezerwacji, którym ona dysponuje - tłumaczy szef branżowego miesięcznika "Hotelarstwo" Andrzej Szafrański. Nic dziwnego, że w cišgu ostatnich czterech lat liczba hoteli działajšcych pod szyldami międzynarodowych grup hotelowych zwiększyła się o jednš czwartš. Także spora częœć nowo budowanych obiektów powstaje z myœlš o renomowanych zagranicznych brandach. - Co prawda, hotele budowane dla sieci sš droższe, a ich właœciciele muszš wnosić na rzecz tych sieci opłaty, ale najlepsze marki sprowadzajš do swoich hoteli więcej goœci, przynoszšc jednoczeœnie wyższe przychody - zaznacza Szafrański. Jednak grupy hotelarskie interesujš się przede wszystkim hotelami, które majš przynajmniej 100 pokojów, a także położone sš w doskonałych miejscach, w centrach dużych i œrednich miast, przy głównych arteriach komunikacyjnych. Międzynarodowe sieci inwestujš w Polsce przede wszystkim w hotele ekonomiczne. Ten segment ma się powiększyć m.in. o potężnš sieć Wydham, jednš z największych na œwiecie. W ramach umowy podpisanej z Colliers International, do 2016 roku ma ona uruchomić w Polsce co najmniej 10 moteli pod ekonomicznš markš Super 8. To na poczštek, bo w planach sieci jest otwarcie 200 moteli w cišgu najbliższych 10 lat. Kolejne hotele ma także przejmować Best Western. Zdaniem Janusza Mitulskiego, partnera w międzynarodowej branżowej firmie konsultingowej Horwath HTL, rynek hoteli ekonomicznych jest obecnie jednym z najbardziej perspektywicznych, zwłaszcza w odniesieniu do dziesięciu największych miast w Polsce. Przesšdzajš o tym małe koszty inwestycji (ok. 200 tys. zł na pokój), wysoka efektywnoœć operacyjna oraz krótki okres osišgnięcia maksymalnej zdolnoœci operacyjnej - zaledwie 2 - 3 lata, podczas gdy hotele konferencyjne potrzebujš na to 4 - 5 lat.
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL