Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Styl życia

Podkarpackie/Bociany przygotowujš się do odlotu

Bociany na Mazurach
Fotorzepa, Ryszard Waniek Rys Ryszard Waniek
Na Podkarpaciu kończš się sejmiki bocianie. Ptaki przygotowujš się do odlotudo Afryki
Bociany południowo-wschodniš Polskę opuszczajš zazwyczaj 25-26 sierpnia - poinformował ornitolog Marian Stój. - Przed odlotem zbierajš się na sejmikach. Na te same od lat łški przybywajš rodziny bocianów z najbliższej okolicy. Niektóre sejmiki liczš nawet po 150 sztuk, w tym roku tak liczne zgromadzenie odbyło się np. w Borowej k. Dębicy - powiedział Stój. Podczas kilkudniowego sejmiku przyglšdajš się sobie. Potem formuje się stado. Po sejmikach w kraju pozostajš osobniki słabe, niezdolne do podróży. Najczęœciej trafiajš one do rolników lub schronisk, gdzie przeżyjš zimę.
Do Afryki bociany nie ruszajš bezpoœrednio z sejmiku. - Jeszcze na chwilę starsze osobniki wracajš do swoich gniazd, jakby chciały się pożegnać. Potem wracajš na łškę i niespodziewanie znikajš - dodał Stój. Lecšc do Afryki każdego dnia pokonujš 100 - 200 kilometrów. Lecš tylko w dzień i zawsze nad lšdem. - Polskie bociany lecš nad Bosforem, przelatujš nad Bliskim Wschodem i Izraelem, dalej wzdłuż Nilu i kończš swojš wędrówkę na południu Afryki, gdzie docierajš w listopadzie. Z kolei bociany europejskie żyjšce na zachód od Łaby, do Afryki lecš nad Gibraltarem - zaznaczył Stój. W Afryce żyjš w gromadach. W podróż powrotnš wyruszš na poczštku lutego. Powrót bocianów trwa znacznie krócej niż przelot do Afryki, bo niespełna szeœć tygodni, wracajšc pokonujšc nawet 500 kilometrów w cišgu jednego dnia. - Powodem poœpiechu jest chęć jak najszybszego dotarcia do gniazda - podkreœlił ornitolog. Stój zwraca uwagę, że nie wszystkie bociany wrócš na wiosnę. - Większoœć młodych, niedojrzałych płciowo osobników pozostaje w Afryce Południowej ok. trzech lat. Nieliczne z nich jednak wracajš do Polski, gdzie bytujš w niewielkich grupach. Przylatujš znacznie póŸniej, zazwyczaj w połowie maja - zauważył. Do bocianich odlotów przygotowuje się także Oœrodek Rehabilitacji Zwierzšt Chronionych w Przemyœlu. Każdego roku trafiajš tam bociany niezdolne do podróży do Afryki. Według lekarza weterynarii Radosława Fedaczyńskiego, "tegorocznš zimę w oœrodku spędzi 60 - 70 niepełnosprawnych bocianów". Bocian biały jest ptakiem chronionym. Bytuje w œrodkowej i wschodniej Europie, na półwyspach Pirenejskim i Bałkańskim, a także w północnej Afryce oraz w Azji Mniejszej i Azji Œrodkowej. Osišga jeden metr długoœci, a rozpiętoœć jego skrzydeł dochodzi do dwóch metrów. Oprócz bocianów białych na Podkarpaciu żyjš także bociany czarne. Te do miejsc zimowania udadzš się dopiero w drugiej połowie wrzeœnia.
ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL