ZUS

Jakie składki za emeryta zatrudnionego na umowę o pracę

Fotorzepa, Radek Pasterski RP Radek Pasterski
Chciałbym zatrudnić na etat emeryta. Jakie składki muszę na niego płacić?
Wedle obiegowej opinii zatrudnienie emerytów jest  opłacalne, gdyż nie trzeba płacić wszystkich składek. To prawda.
Za emeryta, jak również rencistę na etacie, pracodawca ma obowiązek uiszczać składki na ubezpieczenie: - emerytalno-rentowe,
- chorobowe,
- wypadkowe,
- zdrowotne.
Wynika to z  ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która obejmuje obowiązkiem ubezpieczeniowym każdą osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę. Nie ma znaczenia ani wymiar czasu pracy, ani czas trwania zatrudnienia. Nie jest też ważne, czy emerytura pobierana jest z polskiego ZUS, czy zagranicznego systemu ubezpieczeń. Za osobę, która nabyła uprawnienia emerytalne nie trzeba natomiast płacić składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Obowiązek ubezpieczeniowy powstaje od dnia wskazanego w umowie jako data rozpoczęcia pracy i trwa do dnia jej zakończenia, czyli do dnia  rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę. Pracodawca powinien w ciągu 7 dni od daty  nawiązania stosunku pracy wypełnić i wysłać do ZUS formularz zgłoszeniowy ZUS ZUA, gdzie w polu V należy wpisać kod ubezpieczenia 011010. Składki za emeryta trzeba uiszczać do 15. dnia każdego miesiąca. Przy zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowtnego trzeba wypełnić fomularz ZUS ZZA. Oprócz tego pracodawca ma obowiązek ujmować zatrudnionego emeryta w comiesięcznych, imiennych raportach ZUS RCA i ZUS RZA. W przypadku choroby pracownika musi natomiast wypełnić druk ZUS RSA informujący o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek. Pracodawca powinien pamiętać, że emerytura nie stanowi tytułu ubezpieczenia, nie można jej wliczać do podstawy wymiaru składek. Zobacz serwisy: » Dobra Firma » Kadry i płace » ZUS » Składki ZUS » Kto i od jakiej umowy płaci składki » Prawo dla Ciebie » Świadczenia » Emeryt i rencista dorabiają
Źródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL