Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Styl życia

Węgry niszczš genetycznie zmodyfikowanš kukurydzę

Fotorzepa, Miachał Walczak miachał WALCZAK
Węgierski Urzšd Kontroli Rolnictwa i Żywnoœci polecił zniszczenie genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy, którš obsiano nielegalnie 200 hektarów w północnych rejonach kraju. Na Węgrzech obowišzuje zakaz sprzedaży genetycznie zmodyfikowanego materiału siewnego.
Eksperci Urzędu wykryli zmodyfikowanš genetycznie kukurydzę na oœmiu farmach niedaleko granicy ze Słowacjš. Kukurydza została ukryta w zasiewach naturalnych roœlin na polach o łšcznej powierzchni 2500 hektarów. Rolnicy muszš nie tylko zniszczyć kukurydzę, ale zaorać sšsiednie pola na odległoœć 400 metrów od zmodyfikowanych upraw ze względu na możliwoœć zapylenia roœlin nietransgenicznych pyłkiem przenoszonym przez owady. Prócz tego, muszš zapłacić wysokie grzywny za naruszenie obowišzujšcych przepisów.
Na Węgrzech, podobnie jak w sšsiedniej Austrii, obowišzuje zakaz upraw transgenicznych ze względu na ochronę zdrowia publicznego. Profesor Arpad Pusztai - jeden z największych œwiatowych ekspertów do spraw oceny żywnoœci genetyczne zmodyfikowanej - uważa, że spożywanie zmodyfikowanej kukurydzy może prowadzić do mniejszej płodnoœci, wywoływać krwotoki i rozrost tkanek nowotworowych. Węgierscy rolnicy starajš się jednak obejœć surowe przepisy i kupujš nasiona za granicš.
ródło: Polskie Radio

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL