Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Urzędnicy

Film Układ zamknięty – niewygodny obraz złych urzędników?

Reżyser Ryszard Bugajski zapowiada: – Film jest potrzebny i go zrobimy
Fotorzepa, Kuba Kamiński Kub Kuba Kamiński
Polski Instytut Sztuki Filmowej odmówił przyznania œrodków na film o patologiach urzędów państwowych
– Ta decyzja nosi znamiona politycznej. Film, nad którym pracujemy, dotyczy sposobu funkcjonowania organów administracji państwowej: prokuratury i fiskusa, ujawnia, w jaki sposób, nadużywajšc władzy, niszczy zwykłego człowieka – mówi „Rz" Michał Pruski, współautor scenariusza „Układu zamkniętego". – Widać, dla kogoœ powstanie takiego filmu jest niewygodne. „Układ zamknięty" to nowe dzieło scenarzystów głoœnego filmu „Czarny czwartek" Michała Pruskiego i Mirosława Piepki. Opowiada o patologii w urzędach państwowych, wszechwładzy skarbówki i prokuratury niszczšcych nawet najmocniejszego przedsiębiorcę. – Mówimy o tym, co wydarzyło się naprawdę i co do dziœ spotyka wiele osób prowadzšcych biznes w Polsce – opowiada Piepka, który jest też współproducentem filmu.
Wyreżyserowania obrazu podjšł się Ryszard Bugajski, autor m.in. „Przesłuchania" i „Generała Nila". Majš w nim wystšpić m.in. Janusz Gajos, Kazimierz Kaczor i Adam Woronowicz. Na realizację filmu częœć œrodków przekazały œrodowiska przedsiębiorców. Ale by powstał, potrzeba jeszcze ok. 3 mln zł. Dlatego producenci wystšpili do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej – instytucji odpowiedzialnej za rozwój kinematografii – o dofinansowanie kwotš 2,9 mln zł.

PISF: nie damy grosza

Jak już informowała „Rz", w  kwietniu PISF odroczył do lipca decyzję w sprawie dofinansowania filmu. W pištek póŸnym wieczorem władze instytutu ogłosiły wyniki rozdziału œrodków w lipcu. Choć czterech z pięciu ekspertów PISF uznało scenariusz filmu i jego projekt za bardzo dobry, dyrektor PISF Agnieszka Odorowicz uznała, że film nie dostanie dotacji. – W zwišzku z drastycznym ograniczeniem œrodków finansowych PISF dyrektor Agnieszka Odorowicz nie miała możliwoœci podjęcia decyzji o przyznaniu dotacji wielu projektom, w tym ocenionym dobrze lub bardzo dobrze przez komisje eksperckie – przekonuje Rafał Jankowski, rzecznik PISF. Mimo, jak twierdzš przedstawiciele instytutu, szczupłego budżetu Odorowicz przyznała 200 tys. zł na film „Side by side" – o technologii cyfrowej we współczesnym kinie, choć projekt nie otrzymał rekomendacji ekspertów. A aż 1 mln zł na projekt „Polski film" – mimo iż eksperci nie wydali żadnej decyzji. – Opinie ekspertów nie majš charakteru wišżšcego dyrektora PISF – komentuje Jankowski. Działania PISF jednoznacznie ocenia Bugajski, który sam wczeœniej współpracował z nim jako ekspert. – Instytut jest rzšdzony w sposób dyktatorski. Decyzje sš podejmowane jednoosobowo, w sposób autorytarny bez uwzględnienia opinii komisji eksperckich – twierdzi w rozmowie z „Rz".

Film i tak powstanie

– Po decyzji PISF trzeba zapytać: czy rolš twórców jest milczeć, gdy pod płaszczykiem prawa urzędnicy niszczš przedsiębiorców? –  mówi „Rz" Piepka. – Cała ekipa jest zdeterminowana, by film i tak zrobić. Po kwietniowej publikacji „Rz" do producentów zgłosiło się wielu przedsiębiorców chcšcych sponsorować produkcję. – Dzięki temu mogliœmy wykonać wiele prac, m.in. wynajšć lokacje, przygotować scenografie – opowiada Piepka. Jak dowiedziała się „Rz", dofinansowaniem produkcji zainteresowanych jest kilka dużych koncernów, pytajš też o niego zagraniczni dystrybutorzy. – Uważamy, że film jest potrzebny i go zrobimy – deklaruje Bugajski. A zdaniem Andrzeja Sadowskiego, wiceprezesa Centrum im. Adama Smitha, skupiajšcego m.in. œrodowiska przedsiębiorców, próby zablokowania przez urzędników filmu tylko przełożš się na jego sukces. – Oczywiœcie można spowodować administracyjnymi decyzjami opóŸnienia w pracach nad filmem, ale PISF nie powinien zapominać, że jak każda instytucja publiczna podlega ocenie podatników – mówi Sadowski. – Ten film powstanie, musi powstać, bo pokazuje kawałek prawdziwej historii  III RP.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL