Zasiłek macierzyński na wychowawczym

aktualizacja: 20.06.2011, 04:15

Kiedy matka w czasie bezpłatnej opieki nad dzieckiem rodzi kolejne, może liczyć na świadczenie macierzyńskie

Urlop wychowawczy jest bezpłatny.  Dla pracownicy, która z niego korzysta, jest to przerwa w świadczeniu pracy.
W przeciwieństwie do urlopu macierzyńskiego w czasie tego wolnego ubezpieczona nie dostaje zasiłku macierzyńskiego. Taka jest zasada. Jednak i od niej są odstępstwa.

Narodziny są ważne

Zasiłek macierzyński przysługuje bowiem ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego albo urlopu wychowawczego urodziła dziecko. Tak samo jest, gdy przyjęła na wychowanie dziecko w wieku do 7 roku życia.
Z kolei w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, do 10 roku życia. Jednocześnie wymagane jest, aby ubezpieczona wystąpiła do sądu opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia.
Zasiłek należy się także ubezpieczonej, która przyjęła na wychowanie w ramach rodziny zastępczej (ale nie rodziny zastępczej zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem) dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, do 10 roku życia.
Otrzyma go również mężczyzna, który jest ubezpieczony i który przyjmuje dziecko na wychowanie, na takich samych zasadach, jakie dotyczą kobiety. Tak wynika z art. 29 ust. 2 ustawy  z 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2010 r. nr 77, poz. 512 ze zm.).
Uwaga! W przypadku gdy prawo do zasiłku macierzyńskiego powstało w okresie urlopu wychowawczego, zasiłek ten przysługuje za okres odpowiadający części urlopu macierzyńskiego, która przypada po porodzie.
Przykład 1
Pani Daria w grudniu 2009 urodziła córkę. Dzień porodu był pierwszym dniem jej urlopu macierzyńskiego. Również wtedy zatrudniający ją zakład pracy rozpoczął wypłacanie jej zasiłku macierzyńskiego.
Po zakończeniu urlopu macierzyńskiego pani Daria skorzystała jeszcze z dodatkowego urlopu macierzyńskiego i wykorzystała dwa tygodnie przysługującego jej urlopu wypoczynkowego. Miała wracać do pracy, ale złożyła wniosek o urlop wychowawczy na trzy lata.
Gdy jej córka miała osiem miesięcy, pani Daria ponownie zaszła w ciążę i nadal będąc na urlopie wychowawczym urodziła drugą córkę.
Z tego tytułu pani Daria otrzymuje zasiłek macierzyński od dnia urodzenia drugiej dziewczynki.

Czasem dwa tygodnie krócej

Jak długo można pobierać zasiłek macierzyński? Z reguły tyle, ile trwa urlop macierzyński. A zgodnie z art. 180 k.p. okres ten uzależniony jest od tego, ile dzieci przyjdzie na świat przy jednym porodzie.
Standardowo to 20 tygodni (jedno dziecko). Bliźniaki pozwalają mamie na macierzyński o 11 tygodni dłuższy (31 tygodni). Z kolei 33 tygodnie należą się w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie.
Dwa tygodnie dłużej w domu zostanie matka czworaczków (35 tygodni). Natomiast  37 tygodni macierzyńskiego przewidziane jest w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie. Po porodzie przysługuje urlop macierzyński niewykorzystany przed porodem aż do wyczerpania przysługującego okresu.
Uwaga! W razie urodzenia dziecka po ustaniu zatrudnienia lub w czasie urlopu wychowawczego zasiłek macierzyński przysługuje przez okres skrócony o dwa tygodnie, tj. przez odpowiednio 18, 29, 31, 33 lub 35 tygodni liczonych od dnia porodu. Wyjaśnia to ZUS na swojej stronie internetowej (www.zus.pl).
Przy czym świadczenie to w czasie urlopu wychowawczego przysługuje przez okres skrócony o dwa tygodnie jedynie wtedy, gdy pełny wymiar urlopu macierzyńskiego przypada w całości w czasie udzielonego urlopu wychowawczego. Jeżeli pełny wymiar urlopu macierzyńskiego wykracza poza udzielony pracownicy urlop wychowawczy,  przysługuje jej zasiłek macierzyński w pełnym wymiarze.
Zatem bez skracania o dwa tygodnie, tj. przez okres odpowiednio 20, 31, 33, 35 lub 37 tygodni liczonych od dnia porodu.
Przykład 2
Pani Magda jest mamą bliźniaków.
Przebywa na urlopie wychowawczym od czerwca 2010. Zgodnie z wnioskiem złożonym w kadrach urlop ten kończy się w sierpniu 2011. W międzyczasie pani Magda zaszła w ciążę.
Urodziła syna w czerwcu 2011. Od dnia jego narodzin otrzymuje zasiłek macierzyński. Wypłata świadczenia będzie trwała przez 20 tygodni. Nie zostanie skrócona o dwa tygodnie.
Zobacz:
» Dobra Firma » Kadry i płace » ZUS » Zasiłki » Zasiłek macierzyński
» Dobra Firma » Kadry i płace » Urlopy » Urlop wychowawczy

POLECAMY

KOMENTARZE