Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Katastrofa smoleńska

Smoleńsk: Kto zatrzymał materiały od Amerykanów

Płk Zbigniew Rzepa
Fotorzepa, Darek Golik
Ministerstwa twierdzš, że nie przetrzymywały informacji z USA. Prokuratura wcišż nie ujawnia, od kogo je dostała
Wojskowa prokuratura prowadzšca œledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej wiele miesięcy czekała na tajne materiały z USA, które wczeœniej przekazano do Polski. Takie informacje podał w poniedziałek rzecznik Naczelnej Prokuratury Wojskowej płk Zbigniew Rzepa. Nie chce ujawnić, jaka instytucja je miała i kiedy trafiły do œledczych. – Ze względu na dobro œledztwa nie mogę ujawnić tych informacji – mówi. Kto przetrzymywał materiały? Ministerstwo Spraw Zagranicznych w odpowiedzi na pytanie „Rz" stwierdziło, że polskie służby dyplomatyczne nie przekazywały prokuraturze materiałów w tej sprawie.
Również rzecznik Ministerstwa Obrony twierdzi, że nie robiła tego Służba Kontrwywiadu Wojskowego. – Materiały zostały niezwłocznie przekazane prokuraturze – mówi „Rz" Janusz Sejmej. Poszukiwania zaginionych materiałów miały się zaczšć blisko rok po katastrofie, 17 marca 2011 r. Wtedy bowiem Wojskowa Prokuratura Okręgowa dostała informację z USA, że wszystkie materiały dotyczšce katastrofy przekazano już „agendom polskiego rzšdu". Szef Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie Ireneusz Szelšg zwrócił się więc m.in. do  Tomasza Arabskiego, szefa Kancelarii Premiera, z proœbš o „spowodowanie przekazania materiałów posiadanych przez wszystkie agendy rzšdowe, a otrzymanych dotychczas od organów bšdŸ agencji Stanów Zjednoczonych Ameryki". Szef kancelarii monitował kilka ministerstw i służb zajmujšcych się wywiadem, by udzieliły odpowiedzi Szelšgowi. Jak dowiedziała się „Rz", 24 marca Ministerstwo Sprawiedliwoœci stwierdziło, że „nie posiada dokumentów otrzymanych od organów lub agencji USA". Również MSWiA oraz kierowana przez szefa tego resortu Jerzego Millera komisja badajšca katastrofę stwierdziły, że informacje z USA przekazały wojskowym œledczym „dużo, dużo wczeœniej". MON po otrzymaniu listu od Arabskiego wznowił poszukiwania materiałów z USA. – Po pewnym czasie otrzymaliœmy odpowiedŸ ze Służby Wywiadu Wojskowego. Poinformowano nas, że w reakcji na pismo ministra Arabskiego SWW 30 marca 2011 r. wysłało pismem niejawnym odpowiedŸ do prokuratora Szelšga – mówi „Rz" Sejmej. Szczegółów nie ujawnia, ale zapewnia, że SWW zagraniczne materiały w sprawie katastrofy przekazywała niezwłocznie. Co z innymi służbami? Rzeczniczka ABW Katarzyna Koniecpolska-Wróblewska nie udziela informacji na ten temat. Odsyła do prokuratury.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL