Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Medycyna i zdrowie

Epidemii nie ma w Polsce

Escherichia coli, pospolita i niegroŸna bakteria, czasem uzbraja się w niebezpiecznš toksynę
Corbis
Nie dotarły do nas warzywa z Hiszpanii skażone bakteriš E. coli – zdradza unijny system œledzenia żywnoœci
– Nie sprowadziliœmy skażonych warzyw do Polski – zapewnia „Rz" dr Jan Orgelbrand, zastępca głównego inspektora sanitarnego. – Wykryte w Szczecinie zatrucie groŸnym szczepem bakterii E. coli zostało przywiezione z Niemiec. Nic nie wskazuje na to, żeby ta epidemia dotarła i do nas. W szczecińskim szpitalu pogorszył się stan Polki, która zaraziła się E. coli w okolicach Hamburga. Kobietę może czekać przeszczep nerki. Równie niepokojšce doniesienia płynš z aż szeœciu krajów Europy. Według niemieckich władz jest już 1200 potwierdzonych i prawdopodobnych przypadków zatrucia tš bakteriš – najwięcej w Niemczech, głównie północnych, ale też we Francji, w Szwecji, Wielkiej Brytanii, Danii i Holandii. Z tego powodu zmarło już 14 osób.
– Ta epidemia jest jednš z największych tego typu, jakie dotychczas odnotowano w Europie – podkreœla w rozmowie z „Rz" dr Paweł Grzesiowski z Instytutu Profilaktyki Zakażeń.

Trwa œledztwo

Winę za to ponosi jeden ze szczepów pospolitej bakterii jelitowej Escherichia coli, czyli pałeczki okrężnicy, który wykształcił niebezpiecznš toksynę EHEC. Może ona uszkodzić naczynia włosowate, przede wszystkim w nerkach, płucach, mózgu, sercu. Uszkodzenia prowadzš do zagrażajšcego życiu zespołu hemolityczno-mocznicowego: rozpadu krwinek czerwonych, którego skutkiem jest niewydolnoœć nerek. Poczštkowo choroba wyglšda jak zwykłe zatrucie pokarmowe: wywołuje bóle brzucha, biegunkę i wymioty, które mogš się pojawić po kilkunastu godzinach do tygodnia po kontakcie z bakteriš. – Poważnym ostrzeżeniem jest krwawa biegunka i zaburzenia hemolityczne – twierdzi dr Orgelbrand. – Objawy te mogš wystšpić po 10 – 12 dniach od zakażenia. Żyjšce w przewodzie pokarmowym bakterie E. coli mogš przenikać do wody i upraw. Poza organizmem potrafiš przetrwać ponad rok. Ginš w temperaturze 60 st. C. Co zrobić, by się nimi nie zarazić? Unikać warzyw z Niemiec, pozostałe myć goršcš wodš, dbać o higienę ršk, unikać kontaktu z chorymi – radzš eksperci. Epidemiolodzy zadajš sobie pytanie, skšd wzięła się ta epidemia. – Trwa œledztwo w tej sprawie – mówi dr Orgelbrand. – Niemcy wykryli E. coli na ogórkach pochodzšcych z dwóch hiszpańskich farm: w Maladze i Almerii. Nie można niestety wykluczyć, że w tym samym gospodarstwie skażenie objęło też inne produkty. Główny Inspektorat Sanitarny twierdzi, że ogórki ze skażonych partii nie dotarły do Polski. Ustalono to dzięki unijnemu systemowi œledzenia żywnoœci Trace Ability. Wiadomo też, że wielu spoœród tych, którzy zachorowali, jadło surowe warzywa – nie tylko ogórki, ale i pomidory, sałatę czy bakłażany.

Problem u Ÿródeł

– Europejskie Centrum Kontroli Chorób w Sztokholmie podkreœla, że ogórki mogš nie być jedynym Ÿródłem zakażeń – mówi dr Grzesiowski. – Być może odgrywa tu rolę dodatkowy czynnik z północnych Niemiec, gdzie pojawiło się najwięcej zachorowań, np. sposób przechowywania czy płukania nowalijek. – Najbardziej prawdopodobne jest to, że bakterie dostały się do żywnoœci u Ÿródeł, czyli u producenta – podkreœla dr Orgelbrand. Warzywa z andaluzyjskich farm mogły dotrzeć również do krajów, w których nikt dotšd nie zachorował. Wiadomo, że pojawiły się w sprzedaży również w Czechach i Austrii. Choroby, które napędziły nam stracha W 1997 roku w Hongkongu rozpoczęła się fala zachorowań na ptasiš grypę. Jej sprawcš był zjadliwy szczep wirusa grypy H5N1, który okazał się w aż 60 proc. œmiertelny. Epidemia wœród ludzi i ptactwa domowego rozpoczęła się w 2003 roku i objęła kilkadziesišt krajów Azji, Europy i Afryki. Wirus był przyczynš œmierci 262 osób, z jego powodu wybito ok. 100 mln sztuk drobiu. Mimo obaw Œwiatowej Organizacji Zdrowia (WHO) wirus nie wykształcił zdolnoœci przenoszenia się między ludŸmi. SARS, czyli bardzo zakaŸny zespół ostrej ciężkiej niewydolnoœci oddechowej, również po raz pierwszy pojawił się w Chinach, skšd dzięki podróżom lotniczym przeniknšł na cały œwiat. Od 2002 roku zachorowało na niego ponad 8 tys. osób, z czego zmarło około 800. Œmiertelnoœć zakażenia koronawirusem wywołujšcym SARS oceniono na 7 proc. Œwińska grypa wywoływana przez wirusa A/H1N1 rozpoczęła się wiosnš 2009 roku w Meksyku. Gdy przeniknęła do USA i pozostałych krajów œwiata, WHO ogłosiła pandemię. Choroba okazała się mniej groŸna, niż poczštkowo zakładano. Œmiertelnoœć wywołana przez wirusa A/H1N1 jest podobna jak w przypadku zwykłej grypy sezonowej.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL