Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zadania

Szkolne wycieczki na bakier z przepisami

Fotorzepa, Seweryn Sołtys
Szkoły organizujš wyjazdy uczniów, omijajšc prawo. Nauczyciele nie korzystajš z usług przewodników. Za przewodzenie grupie bez uprawnień grozi mandat
Sezon szkolnych wycieczek w pełni. Wkrótce na starówkach miast pojawiš się również zielone szkoły i kolonie. Co roku nie tylko biura turystyczne, ale i dyrektorzy placówek oœwiatowych, organizujšc wyprawy uczniów, omijajš przepisy. Nie zapewniajš bowiem zwiedzajšcej grupie wymaganego prawem przewodnika miejskiego. – Po Gdańsku większoœć wycieczek porusza się bez licencjonowanego przewodnika i jest to zjawisko nagminne – mówi Stanisław Sikorski z gdańskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Podobnš sytuację obserwuje Dariusz Łapiński z łódzkiego PTTK, który często widzi, jak grupę młodzieży, zamiast osoby z odpowiednimi kwalifikacjami, oprowadza po mieœcie pilot wycieczki lub nauczyciel z informatorem w ręku. 300 zł œrednio kosztuje wynajęcie przewodnika
– Postępowanie szkoły w tych sytuacjach regulujš ustawa o usługach turystycznych i przepisy wykonawcze do niej wydane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki – wyjaœnia Bożena Skomorowska z biura prasowego Ministerstwa Edukacji Narodowej. Oznacza to, że organizator wycieczki opłaconej przez uczniów œwiadczy usługę turystycznš i musi zapewnić opiekę przewodnika podczas zwiedzania danego terenu. Co więcej, rozporzšdzenie o przewodnikach i pilotach wycieczek wskazuje, że zorganizowane grupy mogš się poruszać po dziesięciu największych miastach Polski tylko z przewodnikiem miejskim. Za zwiedzanie miasta bez niego można dostać mandat. A to dlatego, że zgodnie z kodeksem wykroczeń osoba wykonujšca bez wymaganych uprawnień zadania przewodnika turystycznego podlega karze ograniczenia wolnoœci lub grzywny. 500 złotych w takiej wysokoœci mandat można dostać za oprowadzanie wycieczki bez przewodnika – Sprawdzajšc wycieczki szkolne, dopytujemy się, czy uczniowie przyjechali do miasta na wycieczkę trwajšcš minimum 24 godziny. Jeœli poruszajš się bez przewodnika, a planujš tu nocleg, każemy grupie go wynajšć i pouczamy nauczyciela o zagrożeniu grzywnš do 500 zł – mówi Sławomir Chełchowski ze straży miejskiej we Wrocławiu. Mandaty raczej nie grożš pedagogom, którzy często wychodzš  z klasš na miasto i realizujš np. lekcję historii w terenie.   Czytaj też:   Zobacz więcej: Sfera budżetowa » Nauczyciele » Nauczyciele samorzšdowi Samorzšd » Zadania » Oœwiata i edukacja
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL