Fundusze Europejskie

Kościoły i związki wyznaniowe też pozyskują dotacje unijne

Po unijne dotacje sięgają nie tylko samorządy i przedsiębiorcy, ale także Kościoły, zakony i związki wyznaniowe
Fotorzepa, Pio Piotr Guzik
Dzięki środkom unijnym Kościoły, zakony i związki wyznaniowe realizują inwestycje warte ponad miliard złotych. Głównie modernizują i przebudowują obiekty sakralne. Bruksela dołożyła do projektów ok. 750 mln zł
  Po unijne dotacje sięgają nie tylko samorządy i przedsiębiorcy, ale także Kościoły, zakony i związki wyznaniowe. Na co pozyskują pieniądze z Brukseli? Przede wszystkim na remonty, renowacje, przebudowy i modernizacje kościołów i innych obiektów sakralnych, np. klasztoru Ojców Paulinów na Jasnej Górze czy katedry oliwskiej w Gdańsku. Dzięki dotacjom powstają też nowe obiekty. Najwięcej na budowę siedziby – 44 mln zł – pozyskał Instytut Teologiczno-Pastoralny im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie. – Należy docenić, że Kościoły, zakony i związki wyznaniowe sięgają po dotacje unijne. Najczęściej pozyskują pieniądze na renowację obiektów sakralnych. Nie ma się co dziwić, bo większość zabytków w Polsce to obiekty sakralne – mówi Jerzy Kwieciński, ekspert BCC, były wiceminister rozwoju regionalnego. Dotację – 16,3 mln zł – na renowację pozyskał też kościół Świętego Krzyża w Warszawie. – To ważny obiekt dziedzictwa kultury narodowej. Co ciekawe, nasza inwestycja wpisała się w obchody roku chopinowskiego. W wyremontowanym wnętrzu odbyła się jedna z inauguracji roku oraz inauguracja festiwalu „Chopin i jego Europa" – mówi ksiądz Marek Białkowski, proboszcz parafii. – Nasze doświadczenia w zakresie pozyskiwania dotacji są pozytywne. Projekt parafii spotkał się z dużą życzliwością urzędników Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych i pomagającej nam firmy doradczej – dodaje ksiądz Białkowski.

Różnorodne projekty

Poprawa stanu kościelnych budynków to jednak nie wszystko. Kościoły i związki wyznaniowe pozyskują też środki na digitalizację zbiorów bibliotecznych (np. Biblioteka Benedyktynek Krzeszowskich), instalację systemów zabezpieczających obiekty sakralne (np. projekt „Tarcza – instalacja systemów zabezpieczających w drewnianych obiektach sakralnych w Małopolsce") czy warsztaty dla niewidomych i słabowidzących dzieci. Dzięki dotacjom podnosi się też jakość opieki społecznej. Wprowadzane są innowacje służące poprawie konkurencyjności, jak w przypadku wydawnictwa archidiecezji lubelskiej GAUDIUM. Jak wskazuje Kwieciński, biorąc pod uwagę wartość wszystkich realizowanych przez kościoły projektów (ok. 1 mld zł), ich udział w pozyskiwaniu dotacji jest niewielki wobec wartości wszystkich dotowanych inwestycji w Polsce (prawie 240 mld zł), szczególnie jeśli weźmie się pod uwagę rolę, jaką Kościoły, zakony i związki wyznaniowe odgrywają w kulturze i dziedzictwie narodowym oraz w życiu społecznym. – W przypadku inwestycji twardych największą barierą jest zdobycie wkładu własnego oraz właściwe przygotowanie projektu, przy projektach miękkich to sprawność organizacyjna – uważa ekspert.

Główne źródła dotacji

Kościoły pozyskują przede wszystkim pieniądze z dwóch źródeł. Pierwsze to programy regionalne. W każdym z 16 województw wsparto przynajmniej kilka przedsięwzięć firmowanych przez Kościół katolicki i przedstawicieli innych Kościołów i związków wyznaniowych. Zwykle chodzi o środki przeznaczone na ochronę i zachowanie dziedzictwa kulturowego. Najwięcej takich projektów dofinansowano na Podkarpaciu, Śląsku i Dolnym Śląsku, Pomorzu, Lubelszczyźnie i w Świętokrzyskiem. – Kościół jest przygotowany, aby pozyskiwać środki unijne. Duchowni piszą dobre projekty. W Lubuskiem dofinansowaliśmy kilka takich inwestycji. Gdyby nie pieniądze z Unii, projekty parafii nigdy nie zostałyby zrealizowane – mówi Elżbieta Polak, marszałek województwa lubuskiego. 16,5 mld euro wynosi wkład UE do programów regionalnych na lata 2007 – 2013 Drugie źródło to program operacyjny „Kapitał ludzki". Finansowane są z niego takie projekty jak np. „Z angielskim za pan brat" czy „Przedszkole na dobry początek startu życiowego". Finansowana jest też integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych. Tylko kilka projektów sfinansowano z największego programu operacyjnego – „Infrastruktura i środowisko". Jednym z nich jest renowacja i ochrona dziedzictwa wybranych zespołów zabytkowych Powiśla Lubelskiego, w tym Kazimierza Dolnego. Inny to rewaloryzacja zespołu opactwa cystersów w Krzeszowie. Warto podkreślić, że Kościoły i zakony pozyskują środki unijne, odkąd Polska znalazła się w UE. Za przykład może posłużyć opactwo benedyktynów w Tyńcu. – Już w 2005 r. pozyskaliśmy ponad 10 mln zł ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na odbudowę tzw. wielkiej ruiny, czyli południowego skrzydła opactwa – mówi brat Józef Kanik z opactwa. Dodaje, że także w okresie 2007 – 2013 opactwo starało i stara o środki z małopolskiego programu regionalnego oraz z „Infrastruktury i środowiska". Opactwo zabiega o środki samodzielnie, ale też korzysta z pomocy firm doradczych. – Planujemy pozyskać dotację z norweskiego mechanizmu finansowego – dodaje brat Kanik, który doskonale orientuje się w możliwościach finansowania inwestycji z pieniędzy zagranicznych.

Elżbieta Bieńkowska minister rozwoju regionalnego

Fundusze europejskie wpływają praktycznie na wszystkie sfery naszego życia. Staramy się je inwestować w różnorodne obszary, gdyż mamy świadomość, że nasze działania muszą być komplementarne. Finansując innowacje, nie możemy zapominać, że jesteśmy krajem o bogatej historii i tradycji. Dlatego przy użyciu środków unijnych chcemy też inwestować w sztukę, kulturę czy ochronę zabytków będących częścią europejskiego dziedzictwa. W te cele doskonale wpisują się Kościoły oraz związki wyznaniowe ściśle związane z naszą tożsamością.

Fundusze na Kościoły i domy pomocy

Najwięcej pieniędzy unijnych w Polsce pozyskuje Kościół katolicki (parafie, diecezje, klasztory, Caritas), ale z dotacji z Brukseli korzystają też inne Kościoły i związki wyznaniowe, np. parafie ewangelicko-augsburskie (w Wiśle, Jaworzu czy Świdnicy). Na Dolnym Śląsku parafii ewangelicko-augsburskiej Wang przyznano 1,27 mln zł na renowację oraz prace odtworzeniowe kompleksu kościoła Wang w Karpaczu jako unikalnego obiektu dziedzictwa kulturowego w celu utrzymania atrakcyjności turystycznej regionu. Na Podkarpaciu Zgromadzenie Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo (siostry felicjanki) pozyskało 1,2 mln zł na Dom Pomocy Społecznej w Iwoniczu, który ma posłużyć ciężko chorym dzieciom. Z kolei w Małopolsce Zgromadzenie Panien Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny (pp. prezentki) otrzymało 1,4 mln zł (w tym 1,2 mln zł z Unii Europejskiej) na rozbudowę Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Jordanowie. Na Mazowszu z programu regionalnego skorzystał Związek Buddyjski Tradycji Karma Kamtzang, który pozyskał 1 mln zł na budowę Centrum Kultury Buddyjskiej w Grabniku (gmina Jaktorów). Na Kujawach z kolei Prowincja św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych – Franciszkanów w Polsce otrzymała 11,5 mln zł (9,7 mln zł z UE) na budowę Wyższej Szkoły Filologii Hebrajskiej w Toruniu.
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL