Jakie uchwały rady bada RIO

aktualizacja: 28.03.2011, 03:50

Uchwałę w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego wójt przekazuje regionalnym izbom obrachunkowym

O wyodrębnieniu funduszu sołeckiego w budżecie gminy rozstrzyga rada. Uchwałę w tej sprawie podjąć należy do 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy. Akt ten, jak każda inna uchwała rady gminy,  powinna zostać przekazana przez wójta właściwemu organowi nadzorczemu w celu zbadania jej zgodności z prawem.

Najczęściej występującą  przyczyną uchylenia uchwały rady w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego jest jej podjęcie po terminie. Przykładem może być uchwała Rady Gminy Rząśnia z 9 kwietnia 2010 r., którą organ nadzoru uchylił właśnie z tego powodu. W uzasadnieniu swojej decyzji wojewoda łódzki stwierdził, że została  podjęta z rażącym naruszeniem art. 1 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim. Przepis ten stanowi bowiem, że uchwałę, w której rada wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego, podjąć należy do 31 marca (rozstrzygnięcie nadzorcze z 14 maja 2010 r., sygn. akt PNK.I.0911/213/10). Jak podkreślono w uchwale kolegium RIO w Rzeszowie, termin wskazany w cytowanej ustawie o funduszu sołeckim ma charakter terminu zawitego,  który charakteryzuje się szczególnym rygoryzmem prawnym. Po upływie określonego ustawowo terminu do wykonania następuje wygaśnięcie uprawnienia przysługującego określonemu podmiotowi (uchwała z 6 października 2009 r., sygn. akt XXI/6975/2009).

Komu przesłać

1122 gminy wyodrębniły fundusz sołecki w budżecie na 2011 r.Podjętą przez radę uchwałę w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego  wójt przekazuje do oceny właściwemu organowi nadzoru. Do wyboru ma dwa: wojewodę oraz regionalną izbę obrachunkową. Który z tych dwóch podmiotów jest właściwy do jej zbadania? Sprawę wyjaśnia  Kazimierz Bandarzewski (UJ) w opinii prawnej przygotowanej dla Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. Skoro  art. 1 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim jest przepisem regulującym jeden z elementów procedury uchwalania budżetu gminy, to również podejmowane na jego podstawie uchwały należy kwalifikować jako uchwały z zakresu procedury budżetowej. W konsekwencji uznać należy, że uchwały takie wójt powinien przekazać do regionalnej izby obrachunkowej, a nie do wojewody. Zgodnie bowiem z treścią art. 11 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych to one są właściwe do badania uchwał i zarządzeń dotyczących procedury uchwalania budżetu gminy oraz uchwały budżetowej i uchwał wprowadzających zmiany do budżetu. Uchwała w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego zalicza się zatem do „spraw finansowych",  a nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w  tym zakresie należy do regionalnych izb obrachunkowych. Mówi o tym wprost art. 171 ust. 2 Konstytucji RP.630 gmin postanowiło o niewyodrębnianiu tego funduszu w budżecie na 2011 r.
Żródło: Rzeczpospolita

Żadna część jak i całość utworów zawartych w dzienniku nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętę digitalizację, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody Gremi Business Communication. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Gremi Business Communication lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami "Regulaminu korzystania z artykułów prasowych". Formularz zamówienia można pobrać na stronie www.rp.pl/licencja.

POLECAMY

KOMENTARZE