Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Publicystyka

Kaczyński odpowiada Tuskowi

ROL
Filozofia rzšdzenia Donalda Tuska to połšczenie masochizmu z autoreklamiarstwem i ucieczkš od odpowiedzialnoœci – lider PiS odpowiada na tekst premiera opublikowany w „Gazecie Wyborczej” z 12 – 13 marca
Rzšd Donalda Tuska jest jak socjalizm w słynnym powiedzonku Stefana Kisielewskiego: bohatersko pokonuje trudnoœci nieznane pod żadnymi innymi rzšdami oprócz jego własnych. Ileż jest znoju i starań w tym dšżeniu premiera Tuska do heroicznego przełamywania oporu państwowej materii. Ten trud, czasem syzyfowy, miałem okazję poczuć niemal na własnej skórze, czytajšc w „Gazecie Wyborczej" (z 12 – 13 marca) podsumowanie rzšdów dokonane przez samego Donalda Tuska. Momentami sprawiało to wrażenie jakiejœ nowej wersji głoœnej kiedyœ powieœci Jacka Londona „Martin Eden", gdzie dzielnemu bohaterowi wiatr wiał w oczy i często miał pod górkę.

Tusk mizantrop

Donald Tusk walczy nie tylko z banalnym oporem materii. On zmaga się także z „losem" i „fatum". „Przemknęło mi przez głowę, że nad naszym narodem cišży chyba jakieœ fatum. Ledwie pojawia się szansa na normalnoœć, a los, zamiast postawić przed nami zwykłe, codzienne problemy, jakimi inne narody żyjš przez całe stulecia, tradycyjnie przygotował nam straszliwš nawałnicę. Łatwo sobie wyobrazić, co by się stało z pozycjš i niezależnoœciš naszego kraju, gdybyœmy tej nawałnicy ulegli" – napisał dramatycznie Donald Tusk o Polsce w czasach œwiatowego kryzysu finansowego. Pewien znajomy przedwojenny nauczyciel, gdy słyszał, jak to los o czymœ decyduje, np. „rzucajšc" kogoœ do Nowego Jorku, sarkastycznie stwierdzał: „Jaki tam los. Statek przetransportował go do Ameryki i tyle. Transatlantyki nie sš napędzane przez los, tylko silnikami". Donald Tusk woli zmagać się z losem, bo sšdzi, że to nadaje jego postaci dramatycznego wymiaru. Jeœli nawet, to niekoniecznie poważnego. Jego wyznania wobec czytelników „Gazety Wyborczej" jako żywo przywodzš mi na myœl dylematy Alcesta, głównego bohatera komedii Moliera „Mizantrop".
Alcestowi wszystko się nie podoba z wyjštkiem samego siebie. Wszystkich podejrzewa o podstęp, fałsz i zdradę, podczas gdy problem tkwi w nim samym, a nawet wiele problemów, czyli pycha, upór i egoizm. Niby nie lubi œwiata salonów, ale w nim tkwi. Niby nie cierpi takich osób jak kokietka Celimena, lwica salonowa, ale żyć bez niej nie może. Niby nie toleruje kłamstwa, ale bez większego problemu sam się oszukuje, byleby mieć złudzenie, że jest kochany. Ostatecznie czuje się przez wszystkich zdradzony i malowniczo cierpi. Zastanawiam się – majšc w pamięci głębokš mšdroœć zawartš w powiedzonku Kisiela o socjalizmie – po co Donald Tusk cierpi tak jak Alcest w „Mizantropie". Przecież większoœć problemów stworzył sobie sam, a sytuacja nie byłaby zgoła dramatyczna, gdyby zwyczajnie potrafił rzšdzić. A przynajmniej gdyby wiedział, co się powinno robić, będšc premierem.

Władza, czyli droga przez mękę

Przypominam sobie z czasów szkoły podstawowej, że często koledzy wyrwani do odpowiedzi i niepotrafišcy sobie poradzić z pytaniem nauczycielki, odpowiadali, że przecież się uczyli. Tylko nie udało im się nauczyć. Donald Tusk zachowuje się identycznie: często w tekœcie w „Gazecie Wyborczej" oznajmia, że bardzo się starał, czyli się uczył. Niestety, nie wyszło. Oto, co napisał np. o idei „jednego okienka": „Niestety, próba wprowadzenia „jednego okienka" okazała się dla nas bolesnš lekcjš. Pomysł, w zamierzeniu dobry, utknšł na mieliŸnie urzędniczej mentalnoœci". Czyli wina nawet nie leży po stronie premiera i jego rzšdu, bo oni pilnie się uczš. Zawiniła bezduszna machina urzędnicza. Z tekstu Donalda Tuska wynika zresztš. że także w wielu innych sferach zawiniło jakieœ fatum, a premier ma po prostu pecha, że stało się to za jego rzšdów. Zaczšłem się nawet niepokoić, czy ktoœ, kto ma takiego pecha, kto ma takie fatalistyczne podejœcie do rzeczywistoœci, może być dobrym szefem rzšdu. Bo notoryczny pech może doprowadzić do rozwinięcia się kompleksu Jonasza, czyli takiej postawy, w której dominuje lęk przed podejmowaniem nowych ról, przed koniecznoœciš rozwišzywania problemów. Wtedy rzšdzenie, które wymaga „tylko" kompetencji, wiedzy, zdecydowania i odwagi, naprawdę staje się „drogš przez mękę", niczym życie w głoœnej trylogii Aleksieja Nikołajewicza Tołstoja.

Premier z brazylijskiej telenoweli

Gdy czytałem opowieœć Donalda Tuska o jego mękach rzšdzenia, zastanawiałem się, czemu służy ten ekshibicjonizm. I otóż służy on najpierw wzbudzeniu współczucia, by potem zachęcić czytelnika do okazania zachwytu i wdzięcznoœci. Gdyby Donaldowi Tuskowi rzšdzenie szło gładko albo było koszmarnš porażkš, nie można by wzbudzić pożšdanej amplitudy uczuć. Pożšdanej, bo Donald Tusk wie, że dziœ społecznymi emocjami rzšdzš namiętnoœci rodem z telenowel, szczególnie tych południowoamerykańskich. A tam obowišzkowa jest huœtawka emocji. To zresztš znamy już z klasycznej powieœci bulwarowo-sensacyjnej, w II Rzeczypospolitej z dużš klasš uprawianej przez Tadeusza Dołęgę-Mostowicza (oczywiœcie nie myœlę o znakomitej „Karierze Nikodema Dyzmy", tylko na przykład o takich powieœciach, jak „Znachor", „Trzy serca" czy „Bracia Dalcz i spółka"). Dlatego w opowieœci Donalda Tuska sš wzloty i upadki, choć te ostatnie sš przedstawiane jako kłody rzucane przez los pod jego nogi, czyli sš przez niego niezawinione. Skoro opowieœciš obecnego premiera rzšdzš prawa telenoweli, jej autor nie może tylko się nad sobš rozczulać i skarżyć na zły los. Tekst w „Gazecie Wyborczej" jest połšczeniem masochizmu z samochwalstwem i autoreklamiarstwem. Czasem graniczšcym z megalomaniš, gdy Donald Tusk stawia siebie (formalnie rzšdzonš przez siebie Polskę, ale każdy łatwo dostrzeże, że to tylko kokieteria.) jako wzór dla œwiata i Europy. Szczególnie w kwestii reagowania na kryzys. Owszem, Polska powinna być takim wzorem, ale nie warto, by premier przypisywał sobie zasługi w tym, w czym jego udział jest żaden albo co najmniej trudno dostrzegalny. To tak jakby Donald Tusk, stojšc przed wodospadem, sobie przypisał większy niż zwykle strumień i siłę spadajšcej wody, podczas gdy tak naprawdę był to wynik opadów w poprzednich dniach.

Samochwała w czasach kryzysu

Donald Tusk mógł uwierzyć w słowa swego nadwornego niegdyœ entuzjasty Sławomira Nowaka, że jest „dotknięty przez Pana Boga geniuszem", ale takie odkrycia warto jednak czasem weryfikować w œwiecie pozanowakowym. Zapewniam, że taki œwiat istnieje. Wtedy może z większym dystansem mówiłby o sobie jako antykryzysowym guru i demiurgu w jednym. Doœć łatwo udowodnić, że kryzys dotknšł Polski w znacznie mniejszej skali niż inne kraje Europy Œrodkowo-Wschodniej, bo jako państwo duże i w niewielkiej mierze uzależnione od wymiany handlowej (u nas obroty handlowe z zagranicš stanowiły około 80 proc. PKB, w mniejszych, bardziej otwartych od naszej gospodarkach – dwa razy więcej) w znacznie mniejszym stopniu importowaliœmy recesję z krajów będšcych naszymi głównymi rynkami zbytu. Ale na ten proces Donald Tusk nie miał najmniejszego wpływu. Podobnie jak na wynoszšce ponad 20 proc. obniżenie wartoœci złotego w stosunku do euro, przez co polscy eksporterzy stali się bardzo konkurencyjni, a ujemne saldo obrotów handlowych zmniejszyło się tylko w 2009 roku (w stosunku do roku poprzedniego) aż o około 17 mld euro. Donald Tusk nie miał też wpływu na wzrost wydatków konsumpcyjnych Polaków w najtrudniejszym momencie kryzysu, bo to nie jego rzšd, lecz mój obniżył podatki i składkę rentowš, przez co nasi rodacy mieli za co robić te większe zakupy. Warto też przypomnieć Donaldowi Tuskowi, że dzięki dobrej polityce Narodowego Banku Polskiego (kierował nim Sławomir Skrzypek, akurat bardzo często atakowany przez obecny rzšd), który obniżył stopy procentowe, udało się nie dopuœcić do osłabienia akcji kredytowej, czyli także popytu wewnętrznego. Gdy przeczytałem opowieœć Tuska, przypomniał mi się wierszyk Jana Brzechwy z mojego dzieciństwa „Samochwała" o pewnej postaci, co to „zdolna jest niesłychanie, najpiękniejsze ma ubranie, jej buzia tryska zdrowiem, jak coœ powie, to już powie, jak odpowie, to roztropnie, w szkole ma najlepsze stopnie". A jeszcze ta samochwała potrafi marzyć i kiedy trzeba bywa nieugięta. Z tš nieugiętoœciš jest jednak pewien kłopot. Donald Tusk chwali się: „Próbowano wymusić na nas dotowanie branż i instytucji, straszšc medialnymi ofensywami w stylu »rzšd Ÿle walczy z kryzysem, bo nie chce nas dotować«. Nie ugięliœmy się". Ciekawe, kto próbował to wymusić, bo na pewno nie Prawo i Sprawiedliwoœć, które, owszem, zachęcało rzšd do aktywnej polityki, ale bynajmniej nie do dotowania, szczególnie banków, które żadnego dotowania nie wymagały. Choćby dlatego, że w działajšcych w Polsce bankach wielkoœć udzielonych kredytów bardzo nieznacznie przekraczała wartoœć depozytów (o 2,8 proc. w 2008 r.), podczas gdy w innych krajach ta różnica wynosiła nawet 70 proc. Także stosunek łšcznej wartoœci udzielonych kredytów do PKB był u nas znacznie niższy od tego w innych krajach (około 56 proc. u nas i ponad 100 proc. w innych krajach), przez co system finansowy był stabilny. Kto w takim razie naciskał na Donalda Tuska i jego rzšd? Komu i czemu tak bohatersko opierał się rzšd Tuska, skoro w Polsce nie było problemu upadajšcych banków, wielkiej skali złych kredytów, bańki na rynku kredytów hipotecznych, a wreszcie wielkich firm, które trzeba by wspierać dziesištkami miliardów złotych pomocy? A nie było tego problemu, bo ktoœ przed Donaldem Tuskiem prowadził odpowiedzialnš politykę gospodarczš i finansowš. Myœlę, że Donald Tusk dobrze wie, kto to był.

Autostrady gestu

Najzabawniejsze jest bohaterstwo obecnego premiera w sprawie niekupowania szczepionek przeciwko œwińskiej grypie. Ten wiekopomny czyn spowodował, że „polska gospodarka się nie wywróciła", a minister Ewa Kopacz jest do dziœ wzorem dla œwiata. Cóż, w telenoweli to się może sprawdza, w realnym życiu wywołuje co najwyżej uœmiech. Czytajšc opowieœć Donalda Tuska, ledwie otarłem łzy wzruszenia po osišgnięciach Ewy Kopacz, a już rozczulił mnie sam premier jako zatroskany kierowca. Z tej troski mamy już między innymi 195 km autostrad, 400 km dróg ekspresowych i 134 km obwodnic oraz wiele rozpoczętych budów. No to przyjrzyjmy się tym dziarsko budowanym drogom. Wybierzmy te najważniejsze spoœród dróg ekspresowych. No i mamy na S2 (Konotopa – Nowy Konik), S5 (Grudzišdz – Wrocław), S8 (Wrocław – Białystok), S11 (Koszalin – Pyrzowice), S12 (Piotrków Tryb. – Dorohusk), S17 (Warszawa – Hrebenne), S19 (KuŸnica Białostocka – Bruzgi) czy S74 (Sulejów – Nisko) albo stan zaawansowania robót w okolicach zera, albo ledwie kilku-, kilkunastu procent. Gdy patrzę na mapę inwestycji drogowych, uderza kompletny chaos: nic się z niczym nie łšczy. Wszystko to wyglšda jak poczštkowa faza obrazu amerykańskiego ekspresjonisty Jacksona Pollocka. Chlapał on farbš gdzie popadło, ale twierdził, że nad wszystkim panuje. Jeœli rzeczywiœcie Donald Tusk poszedł drogš Pollocka, to może przejœć do historii jako twórca całkiem nowej metody prowadzenia inwestycji – w analogii do action painting Pollocka (malarstwo gestu) nazwijmy jš action constructing. Ale to będzie raczej osišgnięcie z dziedziny sztuki abstrakcyjnej, a nie inżynierii czy inwestowania.

Ja, Donald

Donald Tusk używa w swojej opowieœci okreœlenia: „chcę spróbować państwa przekonać", czyli z wyraŸnš kokieteriš zestawia różne wydarzenia, dajšc do zrozumienia, że tylko ktoœ niewrażliwy i niewdzięczny może ich nie uznać za sukces. Robi tak nawet wtedy, gdy te „sukcesy" nie bardzo sš jego – jak decyzja i rozpoczęcie budowy stadionów na Euro 2012. W razie kłopotów z udokumentowaniem „sukcesów", używa formuły: „wprowadziliœmy w życie cały szereg zmian". A gdy sukces okazuje się całkowitš klapš, pojawia się magiczna formuła: „nie wszystkie plany okazały się możliwe do zrealizowania". Jak w wypadku sprzedaży stoczni – po prostu „nie znaleŸliœmy na nie nabywców". Czyli nie było wielkiej afery z rzekomym katarskim inwestorem, nie było krętactw przy dziwnym przetargu, nie było upadku stoczni w Gdyni oraz Szczecinie i tysięcy ludzi bez pracy. Po prostu nie znalazł się inwestor – tak jak czasem w domu nie możemy znaleŸć jakiegoœ drobiazgu. Gdyby na serio potraktować pochwały, jakie pod swoim adresem wygłasza Donald Tusk w sprawie OFE, trzeba by zmienić tytuł słynnej ksišżki Roberta Gravesa (i œwietnego serialu na jej podstawie z niezapomnianym Derekiem Jacobim) z „Ja, Klaudiusz" na „Ja, Donald". Szkoda tylko, że ta autoreklama nie ma żadnych podstaw. Tak zwana reforma OFE nie sprawi, że „system będzie wreszcie zbilansowany". „Od mieszania herbata nie robi się słodsza" – mawiał przywoływany już przeze mnie Stefan Kisielewski. Otóż, tzw. reforma OFE to mieszanie herbaty bez dosypywania cukru. Przecież nie chodzi o to, że OFE jest finansowane długiem, gdyż cały system emerytalny jest finansowany długiem (także ZUS), i to od dawna. Chodzi o to, że dług publiczny rósł gwałtownie za rzšdów Donalda Tuska, także, a może przede wszystkim poza sektorem emerytalnym. Jakoœ za moich rzšdów transfery do OFE nie były żadnym dramatycznym problemem, bo po prostu nie zadłużaliœmy bez opamiętania Polski. I nie chcieliœmy arbitralnie decydować o przyszłych emeryturach, bo po pierwsze – nikt nas do tego nie upoważnił, a po drugie – rzšd nie może swoim następcom (często działajšcym wiele lat póŸniej) zostawiać pasztetu w finansach publicznych tylko dlatego, że nie potrafi zapanować nad wydatkami, a i nie umie zapewnić budżetowi państwa wysokich dochodów. Sztuczki księgowe duetu Tusk – Rostowski nic w tej materii nie zmieniš.

Œwiat według wójta Tuska

Gdy czyta się opowieœć Donalda Tuska, można mieć wštpliwoœci, z kim tak naprawdę mamy do czynienia. Najczęœciej jego narracja jest snuta z poziomu wójta, burmistrza czy starosty. Czasem tylko deklaruje, że jest premierem. Od szefa rzšdu można by jednak wymagać przynajmniej odwagi cywilnej, potrzebnej na przykład do przyznania się do prawdziwych błędów. Bo jest zdumiewajšce, że premier polskiego rzšdu może nie wspomnieć w podsumowaniu swojego urzędowania o katastrofie smoleńskiej, czyli o wydarzeniu, które nawet za kilkaset lat będzie jednš z wielkich polskich ran. Czy chodzi o wyparcie tego tragicznego wydarzenia, żeby razem z nim wymazać z pamięci to, co sam premier robił, a właœciwie czego nie robił w tej sprawie? Albo robił kompletnie nie tak, jak oczekiwalibyœmy od szefa rzšdu dużego, suwerennego kraju. Smoleńskiej tragedii nie da się przemilczeć, tak jak nie da się jej zafałszować. A premier, który w tej sprawie „odpuœci" sobie polski interes i zapomni, że zginšł tam prezydent Rzeczypospolitej, zapłaci za to bardzo wysokš cenę. Ktoœ majšcy dostęp do takich informacji jak szef rzšdu, musi wiedzieć, że sš sprawy, których za żadnš cenę nie może „odpuœcić", nawet gdyby stanšł przed bardzo trudnym, a wręcz dramatycznym wyborem. W takich sprawach sprawdza się dojrzałoœć do roli premiera. Mam fundamentalne wštpliwoœci, czy Donald Tusk dojrzał do roli szefa rzšdu. Tym większe, że w tekœcie opublikowanym w „Gazecie Wyborczej" znajduję mało dowodów tej dojrzałoœci. Nie dostrzegam żadnej głębszej myœli o Polsce, Polakach, o tym, po co i dla kogo sprawuje się władzę, po co istniejš naród i państwo. Opowiadanie o skupieniu się na „tu i teraz" oraz na filozofii „ciepłej wody w kranie" jako wiekopomnej zasłudze obecnego rzšdu jest nieporozumieniem. Oczywiœcie – wbrew temu, co opinii publicznej wmawiajš nasi polityczni konkurenci – ani ja, ani PiS nie zamierzamy podrywać Polaków do żadnego powstania. To bzdura. Doskonale rozumiemy, że Polacy chcš dostatniej, bezpiecznej egzystencji. Ale też wiemy i czujemy, że nie uciekajš i nie chcš uciekać od odpowiedzialnoœci – za siebie, rodzinę, wspólnotę, a wreszcie za naród i państwo. Polacy sš naprawdę pod tym względem dojrzali.

Nałóg clubbingu

Zastanawiałem się, jaka wizja Polski wyłania się z działań, deklaracji i tekstów Donalda Tuska. I ciekawš odpowiedŸ na to pytanie podsunęli mi młodzi ludzie, z którymi często rozmawiam. Wielu z nich uważa, że to wizja modnego klubu, gdzie miło spędza się czas, zapominajšc o troskach i problemach, które zostawiło się na zewnštrz. Oni także bywajš w takich klubach i lubiš się tam odstresować. Do takiego klubu można wpaœć, ale nie sposób tam żyć. Clubbing jest zatem tylko jednš z form spędzania wolnego czasu, ale poza nim istnieje normalne życie. Sš oczywiœcie nałogowi klubowicze, ale to zdecydowana mniejszoœć. Moi młodzi rozmówcy zastanawiali się, czy Donald Tusk nie staje się takim metaforycznym nałogowym klubowiczem, który coraz słabiej dostrzega, że istnieje rzeczywistoœć „pozaklubowa". Że wielu ludzi na clubbing zwyczajnie nie stać. Moi rozmówcy trzeŸwo zauważali, że rzšd czy generalnie politycy nie sš od tego, żeby wybrańcom zapewniać karnety do modnych klubów, ale żeby poza klubami rozwišzywać codzienne kłopoty ludzi, a także podejmować różne, również wielkie wyzwania.

Naród i brzemię polskoœci

W filozofii rzšdzenia Donalda Tuska uderzył mnie brak czegoœ tak fundamentalnego, jak odwołanie się do pojęcia narodu. W tekœcie w „Gazecie Wyborczej" zwišzek państwa i narodu pojawia się tylko raz, i to w kontekœcie odcięcia się od „romantycznych zmagań ponad siły". Wydawało mi się, że lęk przed odwoływaniem się do kategorii narodu mieli tylko komuniœci w czasach PRL, więc tym bardziej zaskakuje mnie oszczędnoœć Donalda Tuska w tej mierze. W socjologicznym czy politologicznym opisie współczesnego państwa kategoria narodu jest wcišż kluczowa. Naród to wszak wspólnota połšczona więzami języka, całego systemu semiotycznego, kultury, historycznego losu, solidarnoœci. Tylko w takiej wspólnocie jednostka odnajduje się jako człowiek, jej życie nabiera sensu. Mam spore wštpliwoœci, czy dla Donalda Tuska, tak jak dla mnie, naród jest wspólnotš podstawowš. Wcišż nie mogę zapomnieć, co w 1987 r. powiedział Donald Tusk, gdy miesięcznik „Znak" pytał go, czym jest dla niego polskoœć. „Co pozostanie z polskoœci, gdy odejmiemy od niej cały ten wzniosło-ponuro-œmieszny teatr niespełnionych marzeń i nieuzasadnionych urojeń? Polskoœć to nienormalnoœć – takie skojarzenie nasuwa mi się z bolesnš uporczywoœciš, kiedy tylko dotykam tego niechcianego tematu. Polskoœć wywołuje u mnie odruch buntu: historia, geografia, pech dziejowy i Bóg wie co jeszcze, wrzuciły na moje barki brzemię, którego nie mam specjalnie ochoty dŸwigać... Piękniejsza od Polski jest ucieczka od Polski – tej ziemi konkretnej, przegranej, brudnej i biednej. I dlatego tak często nas ogłupia, zaœlepia, prowadzi w krainę mitu. Sama jest mitem" – powiedział wtedy Donald Tusk. Rozumiem, że wówczas była to jakaœ prowokacja, jakaœ kozacka szarża. Mimo to uważam, że wypowiadanie takich słów, nawet wtedy, gdy ma się 30 lat, nie jest rozsšdne. Przeciwnie, jest bardzo nierozsšdne. Bo po kolejnych 20 latach można zostać premierem Polski i trzeba jednak tę polskoœć dŸwigać. Jeœli to brzemię, można być zniechęconym i udręczonym. W takim razie pozostaje pytanie, po co to brzemię dŸwigać. Dla mnie w każdym razie to nie jest brzemię. To powód do dumy.

***

Chciałbym się wytłumaczyć czytelnikom, dlaczego w bardzo dużej częœci ten tekst jest ironiczny. Otóż uznałem, że ironia jest najlepszš metodš – jak to się teraz mówi – dekonstrukcji napuszonego, autoreklamiarskiego, płytkiego, nielogicznego, niespójnego i często pretensjonalnego dziełka Donalda Tuska. Czegoœ takiego nie mogłem potraktować zbyt serio. Publikuję swój tekst dziœ w „Rzeczpospolitej", bo w konkurencyjnym dzienniku ukazuje się właœnie druga częœć „epopei" Donalda Tuska i dobrze byłoby zapewnić czytelnikom pewnš równowagę. Wkrótce w innym miejscu odniosę się do obu częœci „dzieła" Donalda Tuska. Tytuł i œródtytuły pochodzš od autora

Pisał w opiniach

Grzegorz Napieralski Koniec misji Tuska 18 marca 2011
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL